Home / Noutati / Apele s-au liniştit la Primăria Luduş – „Nu pleacă nimeni acasă”…

Apele s-au liniştit la Primăria Luduş – „Nu pleacă nimeni acasă”…

Perioada de incertitudine pentru salariaţii de la Primăria Luduş a luat sfârşit odata cu ultima şedinţa ordinară a Consiliului Local. Proiectul de hotărâre prin care s-au stabilit organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului au fost aprobate în unanimitate de cei 16 consilieri prezenţi la şedinţă şi, în consecinţă, HCL nr. 55/2010 care stabilea precedenta organigramă a fost abrogată.

 

 

„Nu pleacă nimeni acasă”…

În vechea organigramă erau prevăzute un număr de 225,5 posturi, după cum urmează: Funcţii de demnitate publică alese – 2; Funcţii publice de conducere – 10; Funcţii publice de execuţie – 75; Personal contractual de conducere – 7; Personal contractual de execuţie – 131,5. 

Având în vedere că Anexa la OUG nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale stabileşte numărul maxim de posturi din administraţia publică locală. Instituţia Prefectului judeţului Mureş a comunicat executivului local numărul maxim de posturi din Primărie, stabilit în funcţie de numărul populaţiei şi de categoria oraşului. La 31.12.2009 populaţia oraşului era de 17.563 de locuitori şi, în consecinţă, numărul de posturi a fost stabilit de OUG nr. 63/2010 la 154. La acest număr, adăugând cele 54 de posturi de la „asigurări şi asistenţă socială”, rezultă un număr total de 208 posturi. Primarul Florin Urcan spune că „faţă de organigrama anterioară, numărul de posturi a fost redus cu 21, după cum urmează: o funcţie publică de conducere, cinci funcţii publice de execuţie, o funcţie din cadrul personalului contractual de conducere şi 14 posturi de la personalul contractual de execuţie”.

 

 

Cu toate acestea, „nu pleacă nimeni acasă” după cum a spus Anca Morar, director APL şi ADP din Primărie, care ne-a dat…

…explicaţii amănunţite

Având în vedere că Poliţia Comunitară funcţionează de mai multă vreme fără şef, postul fiind blocat, s-a renunţat la acest loc de muncă. Poliţia Comunitară fiind subordonată şefului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă s-a făcut economie de o funcţie publică de conducere. În cazul funcţiilor publice de execuţie decizia a fost luată mai uşor pentru că s-au redus doar posturile vacante. La personalul contractual de conducere era prevăzut un şef de serviciu la ADP care se ocupa de intervenţii şi spaţii verzi. Funcţia de conducere s-a desfiinţat pentru că aceasta fiind subordonată în mod direct directorului ADP, nu se mai justificau trei posturi de conducere pentru două compartimente. Postul a fost mutat la Asociaţiile de proprietari în subordinea administraţiei locale, iar titularul se va ocupa de tot ceea ce înseamnă problemele Asociaţiilor de proprietari precum şi asigurarea utilităţilor publice.

Probleme delicate…

„La personalul contractual de execuţie, problema a fost mai delicată”, spune jurista Anca Morar. Într-adevăr, din cele 14 posturi reduse, doar două au fost vacante. Celelalte 12 posturi fac parte dintre asistenţii personali angajaţi pentru persoane cu dizabilităţi. După o analiză atentă, unii dintre beneficiari au fost pensionaţi iar în alte cazuri nu se mai justifica angajarea lor. În aceste cazuri bolnavul primeşte indemnizaţia pe care statul o alocă familiei şi, în consecinţă, Primăria nu trebuie să mai facă şi alte cheltuieli.

Chiar dacă oamenii credeau că se vor face reduceri majore, dureroase, la Luduş realitatea se prezintă într-o lumină mai trandafirie. Dar, important este faptul că au fost respectate prevederile şi termenele legale, iar prin noua organigramă şi statut de funcţii se obţin şi economii la fondul de salarii.

 

 

Ioan A. Borgovan

About Ludus Mures

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close