Home / Noutati / Bugetul oraşului Luduş a fost aprobat (II)

Bugetul oraşului Luduş a fost aprobat (II)

 

Bugetul oraşului Luduş pentru anul 2018  a fost pus în discuţia Consiliului local în şedinţa extraordinară din 16 februarie şi a fost aprobat în unanimitate de cei 12 consilieri locali prezenţi. Au fost absenţi consilierii Vlad Covaci, Tiberiu Orban, Paula Stîna şi Daniel Totu. Pentru acest an a fost prevăzută suma de 29013000 lei la partea de venituri (22314000 lei la secţiunea de funcţionare şi 6659000 lei la secţiunea de dezvoltare) şi  în sumă de 29588000 lei la partea de cheltuieli ( 22314000 lei secţiunea de funcţionare şi 7274000 lei la secţiunea de dezvoltare), deficitul bugetar de 575000 lei (secţiunea dezvoltare) fiind acoperit din excedentul anilor precedenţi. Despre buget, primarul Cristian Moldovan a declarat că: „Avem un buget aproximativ la fel ca şi cel din 2017. Bineînţeles că se poate şi mai bine având în vedere finanţarea proiectelor pe care le avem. Anul trecut a fost bun din punct devedere economic şi ne aşteptam să avem un buget sensibil superior. Dar, sperăm că la rectificarea bugetară de la mijlocul anului să mai primim bani în aşa fel ca la sfârşitul anului să avem un buget mai bun decât cel din 2017”.

 

 

La cheltuieli lista este lungă

Pentru finanţarea cheltuielilor bugetului local la cele două secţiuni ale aparatului propriu al Primăriei, serviciilor publice, instituţiilor subordonate Consiliului local şi pentru activităţi economice, s-au prevăzut alocaţii bugetare în sumă de 29588000 lei. În funcţie de clasificarea economică acestea sunt după cum urmează: cheltuieli de personal pentru aparatul propriu al Primăriei – 10474000 lei; Bunuri şi servicii – 7311000 lei din care 1627000 lei pentru învăţământ (1095000 lei de la bugetul de stat şi 532000 de la bugetul local) şi 5574000 lei pentru aparatul propriu al Primăriei (întreţinerea şi funcţionarea activităţilor subordonate, iluminatul public, salubritate, reparaţii străzi, etc); Dobânzi – 520000 lei din care 255000 lei pentru creditul de la Banca ROMEXTERRA, 112000 lei pentru împrumuturile de la MFP pentru cofinanţare şi cheltuieli neeligibile la proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi 153000 lei pentru împrumutul SAMTID; Fodul de rezervă – 590000 lei; subvenţii – 200000 lei pentru transportul în comun al pensionarilor, veteranilor de război, elevilor; Fond de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale – 343000 lei pentru cofinanţări şi consultanţe şi pentru cheltuieli neprevăzute aprobate de Consiliul local. La această secţiune sunt prevăzute sume şi pentru transportul în comun al persoanelor cu handicap şi al asistenţilor personali ai acestora – 20000 lei; Rate pentru împrumuturile BEI – 240000 lei şi 48000 lei pentru prestări servicii medicale SMURD conform protocolului de colaborare cu linia telefonică 112. Pentru asistenţa socială s-a prevăzut suma de 1398000 lei din care 104000 lei pentru premierea elevilor, competiţii şcolare şi finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământ; 7000 lei pentru tichete de creşă acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate; 1224000 lei pentru indemnizaţiile acordate persoanelor cu handicap; 20000 lei pentru asistenţă socială pentru familie şi copii şi 50000 lei ca ajutor pentru lemne de foc acordate beneficiarilor de ajutor social. La capitolul „Alte cheltuieli” s-au prevăzut sume pentru burselor acordate elevilor din sistemul de învăţământ – 207000 lei; Contribuţia bugetului local pentru Asociaţia „SALVITA SMURD” -591000 lei; Plata contribuţiei la fondul de handicap pentru persoanele neîncadrate – 322000 lei; Finanţarea nerambursabilă din bugetul local a Asociaţiei Club Sportiv Mureşul Luduş – 141000 lei. Finanţarea se face în conformitate cu Legea nr. 69/2000 privind finanţarea activităţilor sportive.

 

 

Cultură, recreere şi religie

La acest capitol, bugetul local prevede suma totală de 6431000 lei din care 164000 lei pentru Biblioteca orăşenească (salarii şi cheltuieli materiale) şi 545000 lei pentru Casa de Cultură „Pompeiu Hărăşteanu” (salarii, întreţinere şi funcţionare, manifestări culturale). Între manifestările culturale care sunt finanţate din bugetul local consemnăm: Ziua Culturii Naţionale – 8000 lei; Spectacolul din 24 ianuarie – 6000 lei; Ziua Culturii Maghiare – 7000 lei; Ziua Internaţională a Romilor – 4000 lei; Activităţi dedicate Centenarului României – 15000 lei; Manfiestări culturale dedicate sărbătorilor pascale – 12000 lei; Festivalului „Nu uita că eşti român” din cartierul Gheja – 15000 lei; Zilele oraşului Luduş – 100000 lei; Ziua copilului din 1 iunie – 1500 lei; Sărbătoarea Recoltei în cartierul Roşiori – 15000 lei; Manifestări cu ocazia Zilei Naţionale 1 Decembrie – 50000 lei; Festivalul de colinde al preşcolarilor – 2000 lei; Festivalul „Datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou” – 7500 lei;

La alte capitole de cheltuieli consemnăm suma de 35000 lei pentru „Nunta de aur” a pensionarilor, 869000 lei pentru salarii şi cheltuieli materiale de întreţinere şi funcţionare a Bazinului de înot, Sălii de sport şi a Stadionului. O sumă importantă, 827000 lei este alocată pentru activitatea de Zone Verzi şi administratrea parcurilor.

La şedinţa extraordinară a Consiliului local din 16 februarie au luat cuvântul consilierii Adrian Deteşan, Enyedi Mihai şi Sorin Hăţăgan care au pus întrebări la care au răspuns primarul Cristian Moldovan, şefa Biroului BFCRU Maria Suciu şi şeful Biroului „Impozite şi Taxe Locale” Dennis Bordan. După mai puţin de o oră de la începerea şedinţei, bugetul oraşului Luduş a fost aprobat de toţi consilierii locali prezenţi.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close