Home / Noutati / Bugetul orașului Luduș a fost aprobat (I)

Bugetul orașului Luduș a fost aprobat (I)

 

În ziua de 16 februarie 2018, Executivul primăriei orașului Luduș a propus Legislativului local o variantă a bugetului primăriei, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii. Pentru acest an a fost prevăzută suma de 29013000 lei la venituri (22314000 lei la secțiunea de funcționare și 6659000 lei la secțiunea de dezvoltare) și 29588000 lei la cheltuieli (22314000 lei la secțiunea de funcționare și 7274000 lei la secțiunea de dezvoltare), deficitul bugetar de 575000 lei la secțiunea de dezvoltare fiind acoperit din excedentul anilor precedenți. Conform metodologiei, repartizarea veniturilor pe capitole, subcapitole, paragrafe și titluri s-a făcut conform referatului întocmit de Biroul Impozite și Taxe Locale din Primăria orașului. Maria Suciu, șef Birou „BFCRU”  a argumentat că „Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă și în detaliu a propunerilor de bugete înaintate de către serviciile de specialitate ale aparatului propriu și de către ordonatorii de credite ai tuturor structurilor organizatorice finanțate, având la bază execuțiile bugetului anului 2017, performanțele realizate, precum și perspectivele de dezvoltare”.

 

 

Interes scăzut pentru dezbaterea bugetului

Joi, 15 februarie, Primăria orașului a organizat la Casa de Cultură „Pompeiu Hărășteanu” o dezbatere publică a bugetului conform prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la care au fost invitați cetățenii orașului. În sala cu 450 de locuri au fost prezenți primarul Cristian Moldovan, viceprimarul Kis Istvan, Maria Suciu, Dennis Bordan, Eugenia Giurgea, Liviu Botezan, Anca Năsăudean, Liviu Popa, Sebastian Căpușan, consilierul local Gelu Puia și Iosif Moldovan, singurul cetățean al orașului cu un simț civic deosebit. Și, ca să nu fie nicio confuzie, aceste 12 persoane NU au fost în prezidiu, au fost în sală la DEZBATEREA PUBLICĂ a bugetului. În condițiile în care cei care au întocmit bugetul au fost prezenți aproape în exclusivitate în sală, după prezentarea datelor de către Dennis Bordan, Maria Suciu și Cristian Moldovan, au luat cuvântul doar Gelu Puia și Iosif Moldovan. Au primit răspunsuri la intervențiile lor și dezbaterea publică s-a încheiat în timp record, în mai puţin de o oră.

 

 

Contribuția bugetului de stat

Veniturile bugetului local în sumă de 29013000 lei se compun din veniturile proprii ale orașului în sumă de 17835000 lei și din cotele defalcate din impozitul pe venit – 5541000 lei, sumă comunicată de AJFP Mureș; 647000 lei reprezentînd cota de 17,25% din impozitul pe venit şi 198000 lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit, sume aprobate prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș; 16000 lei pentru sume defalcate din TVA pentru drumuri; 3463000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale. Prin Decizia nr. 1290 din 15.01.2018 s-a repartizat suma de 1804000 lei pentru drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap și indemnizațiile persoanelor cu handicap – 1664000 lei; pentru finanțarea ajutorului pentru încălzire cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social – 35000 lei; pentru finanțarea cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și pentru finanțarea creșelor – 64000 lei; pentru tichetele de grădiniță – 7000 lei și pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă – 34000 lei.

 

 

Veniturile proprii ale orașului

În acest an, veniturile proprii ale bugetului reprezintă un procent de 61,48% din suma totală, adică 17835000 lei. Această sumă se compune din: Impozit pe venit – 64000 lei; Cote și sume defalcate din impozitul pe venit – 6686000 lei; Impozite și taxe pe proprietate – 5158000 lei; Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii – 1000 lei; Taxe pe servicii specifice – 1000 lei; Taxe pe utilizarea și autorizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități – 1809000 lei; Alte impozite și taxe fiscale – 452000 lei; Venituri din proprietate – 1513000 lei; Venituri din prestări de servicii și alte activități – 571000 lei; Venituri din taxe administrative, eliberări de permise – 17000 lei; Amenzi, penalități și confiscări – 1708000 lei; Diverse venituri – 155000 lei. Despre buget, primarul Cristian Moldovan spune că „Elaborarea proiectului de buget a fost o activitate colectivă a Executivului pe baza propunerilor înaintate de către Serviciile de specialitate din Primărie și de către ordonatorii de credite a tuturor structurilor organizatorice finanțate , avînd la bază execuțiile bugetului din anul 2017, performanțele realizate, precum și perspectivele de dezvoltare”. În numărul următor prezentăm capitolul „cheltuieli” ale bugetului local care a fost aprobat în ședința Consiliului local din 16 februarie 2018.

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close