Home / Noutati / BUGETUL PE 2016, DE LA CHINURILE FACERII, ÎN DEZBATERE ŞI APROBARE, LA LUDUŞ!

BUGETUL PE 2016, DE LA CHINURILE FACERII, ÎN DEZBATERE ŞI APROBARE, LA LUDUŞ!

 

Conform prevederilor art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională și Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Primăria orașului Luduș a inițiat o dezbatere publică cu privire la proiectul de hotărâre cuprinzând Bugetul local pentru anul 2016; Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016; Bugetul creditelor interne pentru anul 2016 rămase neutilizate din anul precedent. Publicitatea acestui eveniment s-a făcut prin afișare la sediu, prin Radio Transilvania și postări pe internet. Erau invitate să participe persoane interesate care să facă sugestii, propuneri și recomandări pentru cheltuiala banului public al orașului, dar în sala mare a Casei de Cultură „Pompeiu Hărășteanu” au fost prezenți doar cinci consilieri locali: Ioan Pop, Vasile Trifan și Paula Stâna de la PNL, Gelu Puia și Anda Oniță de la PSD, alături de trei (!) cetățeni din oraș. Dar au fost în număr mare (12), oameni cu funcții din Primărie alături de primarul Cristian Moldovan și viceprimarul Kis Istvan. Proiectul de buget în sumă de 44000000 lei la venituri (25388000 lei la secțiunea de funcționare și 18560000 lei la secțiunea de dezvoltare) și 44760000 lei la cheltuieli (25388000 lei la secțiunea de funcționare și 19372000 lei la secțiunea de dezvoltare), deficitul bugetar de 812000 lei de la secțiunea de dezvoltare fiind acoperit din excedentul anilor precedenți, a fost prezentat de contabila șefă Maria Suciu. Lista cu investiții a fost prezentată de Cristian Moldovan care a declarat că toate investițiile începute în anul 2015 vor continua și în acest an.

 

CL3

 

 
La discuții s-a înscris consiliera locală Paula Stâna care a propus un amendament în legătură cu reparațiile care trebuie să fie făcute la clădirea Grădiniței PP nr. 1 și a prezentat proiectul de dezvoltare comunitară „Pași către viitor” propus pentru acest an. Consilierul local Vasile Trifan a făcut propuneri pentru dezvoltarea edilitară a orașului, în special a Casei de Cultură. Profesorul Cornel Pop a făcut propuneri din domeniul artistic al dezvoltării tinerilor și s-a oferit pentru organizarea unor manifestări culturale. Cristian Moldovan a răspuns celor trei cetățeni cu spirit civic din oraș și a declarat că bugetul actual este comparabil cel din anul 2015. „Sperăm că în partea a doua a anului, conform obiceiului, să primim o rectificare de buget în valoare de circa 1,5 milioane lei și în acest fel să ajungem la nivelul bugetului de anul trecut”, a declarat primarul Cristian Moldovan alături de care au contribuit la întocmirea bugetului Maria Suciu – contabilă șefă, Anca Năsăudean – investiții, Liviu Popa, Sorinel Tripon, Daniel Șofran și alți specialiști din Primărie.

 

CL1

 

Bugetul Luduşului pentru anul 2016, votat de consilierii locali!
La convocarea edilului Cristian Moldovan şi a executivului luduşean, astăzi (2 februarie 2016 – N.R.) legislativul din Luduş s-a întâlnit în şedinţa extraordinară de lucru pentru adoptarea bugetului local pe anul 2016. Proiectul de buget pentru anul 2016 este elaborat în contextul implementării unei politici bugetare orientate către un echilibru bugetar, către o utilizare eficientă a fondurilor publice şi către o asigurare de îndeplinire a principalelor funcţii ale administraţiei publice locale. Bugetul pe 2016 este în sumă de 44000000 lei la venituri (25388000 lei la secțiunea de funcționare și 18560000 lei la secțiunea de dezvoltare) și 44760000 lei la cheltuieli (25388000 lei la secțiunea de funcționare și 19372000 lei la secțiunea de dezvoltare), deficitul bugetar de 812000 lei de la secțiunea de dezvoltare fiind acoperit din excedentul anilor precedenți. Aşadar, autorităţile locale urmăresc în anul 2016, administrarea şi buna gestiune a fondurilor publice locale, asigurarea infrastructurii, a serviciilor publice de asistenţă socială, educaţie, cultură, ordine publică, protecţie civilă, precum şi întărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice. Expunerea de motive a bugetului a fost facută de economistul Maria Suciu şi după câteva interpelări a mai multor dintre membrii legislativului luduşean, a fost aprobat.

 

CL2

 

Primarul Cristian Moldovan a declarat că ţinând seama de multele necesităţi ale oraşului Executivul primăriei a stabilit orientările principale ale politicii bugetare la nivel local, care se referă la asigurarea unui sistem ierarhic de informaţii cu mai multe nivele necesare luării deciziilor cu privire la cheltuielile generale şi alocarea resurselor; concordanţa dintre structurile bugetului cu cele organizatorice; finanţarea serviciilor publice, punându-se accentul pe criteriul performanţei; structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate şi cu procesul de reforme; realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a drumurilor; asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiţii; participarea la cofinanţarea unor programe cu finanţare externă; atragerea de surse alternative de fonduri, inclusiv credit bancar.

În final, Bugetul oraşului pe anul 2016 a fost aprobat în unanimitate, cu 17 voturi „pentru”.

 

 

 

A consemnat
Ioan Andreiu Borgovan

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close