Home / Noutati / Centrul vechi din Luduş întinereşte

Centrul vechi din Luduş întinereşte

 

Reţeaua stradală a oraşului Luduş măsoară aproximativ 65 km şi se compune din drumuri de pământ, pietruite sau asfaltate. Dintre străzile care au cea mai mare nevoie de lucrări de modernizare sunt cele 12 din Centrul Vechi al oraşului, care au solicitat o atenţie mai mare în momentul elaborării bugetului local pe anul 2017 aprobat prin HCL nr. 33/2017.

 

 

Notă conceptuală

Anca Năsăudean de la Serviciul “Investiţii, Achiziţii, Domeniu Public” ( IADP) din cadrul Primăriei oraşului Luduş a întocmit o notă conceptuală ca fiind “prima etapă în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor de investiţii, după care urmează aprobarea temei de proiectare”. În luna decembrie 2017, nota conceptuală şi tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi în cartierul Centrul Vechi” au fost prezentate în şedinţa ordinară a Consiliului local şi aprobate în unanimitate. Cele 12 străzi propuse pentru modernizare sunt: Tineretului cu lungimea de 271 m, Bujorilor (286 m), Dealului (648 m), De Sus (487 m), Grecilor (115 m), Mică (161 m), Sub Pădure (677 m), Bisericii ( 56 m), Oarba (210 m), Turzii (1725 m), Florilor (123 m), Cioarga (3200 m). Aceste 12 străzi au o lungime totală de 7959 m şi însumează o populaţie de aproape 5500 locuitori. Cu excepţia străzii Tineretului care este pavată cu piatră cubică, celelalte străzi au suprafaţa acoperită cu balast. În prezent, suprafaţa carosabilă s-a degradat ceea ce face ca accesul în zonă să se facă cu dificultate.  “Reabilitarea prin executarea unei îmbrăcăminţi cu lianţi bituminoşi a acestor străzi ar facilita accesul locuitorilor cartierului la principalele obiective social-administrative, ar duce la economisirea timpului şi a carburanţilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor”, spune Anca Năsăudean. În acest moment, cheltuielile pentru realizarea investiţiei sunt estimate la 14.000.000 lei şi pot să fie finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală prin subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” aprobat prin OUG nr. 28/2013 şi prin fonduri de la bugetul local. După aprobarea proiectului de hotărâre, Executivul Primăriei urmează celelalte etape până la  finalizarea proiectului.

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close