Home / Noutati / Inginer Elena Grebenisan, de la Biroul Cadastru si Agricol al Primariei Ludus informeaza fermierii !

Inginer Elena Grebenisan, de la Biroul Cadastru si Agricol al Primariei Ludus informeaza fermierii !

 

 

În atenţia agricultorilor- ajutorul de minimis – acte necesare

 

Primăria oraşului Luduş informează producătorii agricoli că cererile pentru ajutoarele de minimis  producătorilor agricoli pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul 2011-2012 asupra culturilor agricole se depun la Primăria oraşului Luduş până în data de 15 octombrie 2012.

Cei interesaţi vor depune la Primăria oraşului Luduş  până în data de 15 octombrie 2012 , în dosar cu şină următoarele documente ;

a)       pentru producătorii înscrişi la APIA

 

1. CERERE TIP –conform actului normativ;

2. copie a BI/CI a solicitantului sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal;

3. dovada cont activ bancar / trezorerie ;

4. copie a cererii unice pe suprafaţă pe anul 2012, certificată prin înscrierea pe copie a sintagmei ,, conform cu originalul,, de centrele locale sau judeţene APIA, însoţită de declaraţia pe suprafaţă pe anul 2012.

b)       pentru producătorii  ce nu sunt înscrişi la APIA

 

1. CERERE TIP –conform actului normativ;

2.  copie a BI/CI a solicitantului sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal;

3.  dovada cont activ bancar / trezorerie ;

4.  adeverinţă în original , care să ateste , conform înscrisurilor din Registrul agricol , suprafaţa de teren utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului înn cauză, de minim un hectar.                             

Pentru operativitate vă rugăm să consultaţi Regulile procedurale afişate la afişierul Primăriei oraşului Luduş , cartierele Gheja şi Roşiori, unde sunt prezentate documentele ce trebuie depuse la Primărie .

 

 

         

 

 

În atenţia agricultorilor – ajutorul de minimis completare

 

Direcţia pentru Agricultură Mureş face unele precizări referitoare la ajutoarele de minimis acordate producătorilor agricoli pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul 2011-2012 asupra culturilor agricole :

1)   Ajutorul de minimis se acordă atât fermierilor care sunt înregistraţi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  cu cereri unice de plată pe suprafaţă pe anul 2012 , cât şi fermierilor care nu sunt cuprinşi în aceste evidenţe pentru campania de plăţi pe suprafaţă 2012;

2)   Ajutorul de minimis se acordă doar pentru culturile din teren arabil cultivat ( terenul necultivat nu beneficiată de acest ajutor) ;

3.)  Beneficiarii sprijinului financiar nu pot renunţa la calitatea de producători agricoli care exploatează suprafeţele de teren  pentru care primesc sprijinul în în cauză , pe o perioadă de trei ani, începând cu anul în care sprijinul a fost acordat.

Pentru mai multe detalii sunteţi invitaţi să consultaţi extrasul din Hotărârea nr. 897/2012 privind aprobarea schemei ,,Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul 2011-2012 , asupra culturilor agricole” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, afişat la afişierul Primăriei oraşului Luduş , cartierele Gheja şi Roşiori.

Prevederile Hotărârii nr.897/2012 sunt afişate la sediul Primăriei oraşului Luduş.

 

 

                               

 

 

În atenţia producătorilor agricoli cu drept de vot pentru alegerea Colegiului Judeţean al Camerei Agricole Mureş

 

Primăria oraşului Luduş informează producătorii agricoli din oraşul Luduş că Direcţia pentru Agricultură Mureş a comunicat listele electorale cuprinzând  producătorii agricoli cu drept de vot pentru alegerea Colegiului Judeţean al Camerei Agricole Mureş, care va avea loc în data de 07.10.2012.

Producătorii agricoli cu drept de vot  sunt invitaţi să consulte listele electorale afişate la Casa de Cultură ,, Pompeiu Hărăşteanu”.

Potrivit Deciziei  Nr.54 din 12.09.2012 , a Comitetului Naţional de Iniţiativă  se prelungeşte termenul de depunere a candidaturii pentru colegiile camerelor agricole judeţene de la data de 12 septembrie  până la data de 26 septembrie a.c. ora 16,00.

 

 

                                                               

 

 

Reamintim producătorilor agricoli că :

1) La nivelul oraşului Luduş, secţia de votare v-a fi amplasată la Casa de Cultură ,, Pompeiu Hărăşteanu”. Procesul de votare se va desfăşura în data de 07.10.2012, între orele 8,00-18,00.

2)  Potrivit prevederilor art.9,alin.2 , din Legea nr.283/2010, republicată, ,,Dreptul de vot este conferit în mod egal, fără privilegii sau discriminări, oricărui cetăţean român ori cetăţean străin al unui stat membru al Uniunii Europene , care este rezident în România, desfăşoară activităţi cu profil agricol sau asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor ori crescător de animale şi se regăseşte în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a ocoalelor silvice private sau ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi este membru de drept al camerei agricole judeţene. În cazul în care alegătorul este un reprezentant al unei structuri economice, va prezenta o împuternicire eliberată de aceasta.”

3) Prevederile Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură , industrie alimentară , piscicultură  silvicultură şi dezvoltare rurală, republicată, sunt afişate la afişierul  Primăriei oraşului Luduş şi în cartierele Gheja şi Roşiori.

 

 

 

 

                                                                       Ing. Grebenişan Elena

                                                                   Biroul Cadastru si Agricol

 

 

About Ludus Mures

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close