Home / Noutati / La 365 de zile de la câştigarea alegerilor locale cu o diferenţă de 307 voturi, Cristian Moldovan, primarul oraşului Luduş ne declară: „Principalul obiectiv pe care am căutat să-l ating a fost acela de a avea o administraţie publică eficientă, în folosul cetăţeanului, de a creea o echipă împreună cu Consiliul Local şi cu cetăţenii beneficiari ai realizărilor noastre”.

La 365 de zile de la câştigarea alegerilor locale cu o diferenţă de 307 voturi, Cristian Moldovan, primarul oraşului Luduş ne declară: „Principalul obiectiv pe care am căutat să-l ating a fost acela de a avea o administraţie publică eficientă, în folosul cetăţeanului, de a creea o echipă împreună cu Consiliul Local şi cu cetăţenii beneficiari ai realizărilor noastre”.

 

cl5

 

 

Investiţii în grafic la Luduş şi în 2012 şi în primele 5 luni din 2013 !

Plăţile efectuate în anul 2012 la nivelul Primăriei oraşului Luduş se cifrează la suma de 22,25 milioane lei, ceea ce reprezintă un procent de 87,51% faţă de prevederi, conform raportului de activitate pe anul 2012 întocmit de Cristian Moldovan, primarul oraşului Luduş.

 10,3 milioane lei, cheltuieli de personal

În funcţie de natura economică, plăţile efective pe anul 2012, în sumă de 22.259.272 lei se prezintă astfel: cheltuieli de personal 10.308.010 lei, bunuri şi servicii 5.529.060 lei, dobânzi 713.517 lei, subvenţii 166.475 lei, transferuri 790.971 lei, asistenţă socială 751.811 lei, alte cheltuieli, burse şcolare, asociaţii şi fundaţii, susţinerea cultelor 500.944 lei, cheltuieli de capital 3.276.388 lei, restituiri de credite 222.909 lei şi plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 813 lei.

 

 

cl3

 

 

87,89%, procentul de realizare a încasărilor

De asemenea, deficitul înregistrat la data de 31 decembrie 2012 pe totalul Unităţii Administrativ Teritoriale Luduş, încasări venituri – plăţi cheltuieli, a fost de 25.531 lei. „Pe secţiunea de funcţionare s-a realizat un excedent de 113.839 lei, iar pe secţiunea de dezvoltare un deficit de 139.370 lei, care a fost acoperit din excedentul anilor precedenţi. La venituri, procentul încasărilor realizate în raport cu prevederile bugetare definitive este de 87,89%”, a precizat Cristian Moldovan.

Sprijin pentru fermieri

Potrivit acestuia, Primăria oraşului Luduş, prin personalul de specialitate din cadrul Biroului Cadastru şi Agricol informează şi consiliază în permanenţă fermierii luduşeni despre toate subvenţiile acordate de stat şi de posibilităţile de accesare a fondurilor europene atât prin măsurile şi schemele de ajutor de stat pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltare rurală acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, cât şi prin Agenţia Naţională pentru Intervenţie şi Plăţi în Agricultură.

„Un număr de 760 de exploataţii agricole cu suprafeţe mai mari de un hectar au beneficiat în anul 2012 de subvenţii de suprafaţă.

 

 

cl1

 

 

Pe raza oraşului Luduş sunt în derulare şase proiecte aprobate prin Măsura 141 – Ferme de semisubzistenţă, fonduri nerambursabile în valoare de 1.500 euro/an, pe o perioadă de cinci ani”, a subliniat primarul oraşului Luduş.

Totodată, Cristian Moldovan a arătat că marea majoritate a fermierilor luduşeni fac parte din asociaţii profesionale cum ar fi: Asociaţia crescătorilor de animale, Asociaţia crescătorilor de albine, beneficiind astfel de avantajele aferente. „În ajutorul persoanelor care sunt interesate de cultivarea terenurilor agricole, de creşterea animalelor şi de apicultură, Primăria asigură spaţiile necesare pentru desfăşurarea cursurilor de iniţiere în sectorul agricol, organizate de către Camera de Consultanţă Agricolă Luduş din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. În urma absolvirii cursurilor, fermierii obţin atestate cu profil agricol, care le permit să acceseze fonduri europene”, a explicat edilul-şef al oraşului Luduş.

 

 

cl2

 

 

1.248 de hotărâri de Consiliu Local

În 2012, activităţile desfăşurate în cadrul Primăriei oraşului Luduş au fost asigurate de către doi demnitari, un primar şi un viceprimar, 79 de funcţionari publici şi 90 de angajaţi cu personal contractual.

Pe perioada anului 2012, au fost adoptate un număr de 1.248 de hotărâri de Consiliu Local şi au fost emise un număr de 3.488 de dispoziţii ale primarului. „Sunt convins că doar acţionând împreună, autoritatea publică şi cetăţenii, pe baza promovării dialogului deschis şi asigurării participării tuturor la dezbatere şi adoptarea deciziilor în domeniile importante, vom putea să punem o cărămidă în plus, niciodată ultima, la edificiul de care să fin mândri: oraşul Luduş”, a conchis Cristian Moldovan.

 

 

cl4

 

 

Planul de investiţii derulat în anul 2012

– „Reabilitarea şi modernizarea străzilor Mihai Eminescu şi 8 Martie”, sursa de finanţare: bugetul local;

– „Reabilitare drum de legătură Luduş – Roşiori”, sursa de finanţare: program guvernamental (licitaţie MDRT);

– „Construirea unui bazin de înot didactic”, sursa de finanţare: program guvernamental;

– „Ansamblu de locuinţe ANL – etapa II”, sursa de finanţare: program guvernamental;

– „Amenajarea Parcului public din faţa Primăriei Luduş”, sursa de finanţare: Administraţia Fondului pentru Mediu;

– „Reabilitare termică blocuri de locuinţe”, sursa de finanţare: program guvernamental;

– „Reabilitarea Casei de Cultură „Pompeiu Hărăşteanu” a oraşului Luduş”, studiu de fezabilitate;

– „Reactualizare PUG şi RLU Luduş”, contract în desfăşurare.

Achiziţii publice derulate prin SEAP în anul 2012

Lucrări: „Reparaţii străzi şi trotuare în oraşul Luduş”, în valoare de 310.578,77 lei;

Servicii: „Reactualizare Plan Urbanistic General şi RLU Luduş”, în valoare de 186.000 lei;

Servicii: „Servicii de consultanţă pentru implementarea standardelor ISO 9001, ISO 14001”, în valoare de 44.516 lei.

Total achiziţii directe:1.056.275,40 lei, din care:

Lucrări: 284.245,18 lei

Servicii: 587.389,24 lei

Furnizare: 184.640,96 lei

 

Pentru anul 2013 vom reveni cu un alt interviu realizat cu edilul Cristian Moldovan.

 

 

 

 

A CONSEMNAT,

ALEX TOTH

Amanunte si in ZI-DE-ZI ( http://www.zi-de-zi.ro/investitii-in-grafic-la-ludus/ )

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close