Home / Noutati / Lansarea cărţii „Luduş, 13-15 mai 1970. Un oraş acoperit de ape”, oglindită în presa scrisă mureşeană

Lansarea cărţii „Luduş, 13-15 mai 1970. Un oraş acoperit de ape”, oglindită în presa scrisă mureşeană

 

PUNCTUL – Ioan Andreiu Borgovan

„Luduș – 13-15 mai 1970 – un oraș acoperit de ape”

Mureșul este un important râu al României, o bogăție naturală de care beneficiază riveranii pe întregul său parcurs de 756 km, fiind cel mai lung râu al țării. Dar, uneori din prieten, Mureșul devine un adevărat dușman al celor care și-au întemeiat așezări în apropierea cursului său. Una dintre „răzvrătirile” sale s-a produs în zilele de 13-15 mai 1970, atunci când o mare parte a orașului Luduș a ajuns sub apele sale furioase.

Un document pentru istorie

În zilele acelea pline de dramatism și suferință un om a avut viziunea de a imortaliza pe pelicula aparatului fotografic imagini de necrezut , ireale pentru cei care se întâlneau pentru prima oară cu un asemenea fenomen distructiv. Ovidiu Horațiu Crișan, un adevărat „reporter de război” a fost prezent în zonele fierbinți ale revărsării de ape furioase și cotropitoare și înarmat cu un aparat Smena -3 a imortalizat pe trei role fotografice imaginile dezastrului. Multe dintre ele sunt demne de prestigioasa National Geografic și constiuie substanța unui album – document – act istoric apărut la Editura Mega Cluj-Napoca, director Cristian Sincovici. Cartea apare datorită contribuției importante a tinerilor profesori Antoniu – Ioan Berar, Marcela Berar și Artemiza Zoia Cazan (Crișan). Colaboratori au fost Mitru Cirhagău, Zsofia Demeter, Mihai Pandrea, Florin Pop, Teofil Petrovan și Septimiu – Daniel Totu. Joi, 11 mai, la 47 de ani de la inundațiile catastrofale a avut loc lansarea cărții – document. Au vorbit despre carte Cristina Ilie – reprezentanta Prefecturii, scriitorul Lazăr Lădariu, primarul Cristian Moldovan, Ovidiu Horațiu Crișan, Teofil Petrovan (memorabilă epigrama dulce –amară), Mitru Cirhagău, autorul prefaței, Ioan Armenean, Ana Pandrea, col. (r) Sever Voinescu și Marian Balea într-un eveniment cultural moderat de Antoniu – Ioan Berar. A fost exprimată și propunerea de reeditare a cărții până la semicentenarul care se apropie, tirajul actual fiind total insuficient.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

 

 

CUVANTUL LIBER – Mircea Gheborean

LANSARE DE CARTE, LA LUDUŞ

Cu aproape o jumătate de secol în urmă, spaţiul geografic naţional a fost grav afectat de cele mai mari inundaţii din istoria contemporană a României. Apa „ca un bivol negru” a produs pagube enorme şi la Luduş. Un tânăr şef de serviciu de la Întreprinderea de Gospodărie Comunală şi Locativă de atunci, pe numele său Ovidiu Horaţiu Crişan a avut inspiraţia să înregistreze pe peliculă fotografică sute de imagini ale dezastrului.

Colaborarea sa cu profesorii Antoniu-Ioan Berar, Marcela Berar, Artemiza Zoia Cazan (nepoată), cu domnii Teofil Petrovan, Septimiu-Daniel Totu, Ioan A. Borgovan, cu editorul Cristian Sincovici, s-a încheiat cu tipărirea cărţii „Luduş, 13-15 mai 1970. Un oraş acoperit de ape”, carte apărută la Editura „Mega”, din Cluj Napoca, în condiţii tipografice excepţionale.

Prezentarea cărţii a avut loc joi, 11 mai 2017, începând cu ora 17, la Casa de Cultură „Pompeiu Hărăşteanu”, în prezenţa domnului profesor Lazăr Lădariu, publicist, poet, prozator, eseist, redactor-şef al ziarului mureşean „Cuvântul Liber”, preşedintele Despărţământului Central Mureş al Asociaţiunii Transilvane pentru Cultură şi Literatura Poporului Român şi a doamnei Cristina Ilie, reprezentanta Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, a unui mare număr iubitori de cultură din oraş, evenimentul avându-l ca moderator pe profesorul Antoniu-Ioan Berar.

Onoarea de a deschide lista vorbitorilor i-a revenit domnului Lazăr Lădariu. Primit cu aplauze, domnia sa şi-a început astfelt prezentarea: „De fiecare dată când vin la Luduş mă simt acasă, între prieteni, între iubitori de cultură. Sunt onorat că astăzi am fost invitat să particip la lansarea acestei cărţi, care face apel la memorie. Aducerile aminte fac parte din viaţa noastră. Una dintre ele este cea provocată de zilele învolburate din luna mai 1970. Am aşezat gândurile mele sub genericul „O fotografie care spune mai mult decât o mie de cuvinte”. Uzând de calitatea mea de membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, de membru al Uniunii Scriitorilor din România şi de cea de redactor-şef al Ziarului „Cuvântul Liber”, îi felicit pe domnul Ovidiu Horaţiu Crişan, pe coautorii Antoniu-Ioan Berar, Marcela Berar şi Artemiza Zoia Cazan, ca truditori talentaţi ai cărţii lansate la Luduş. Respect valoarea! Doresc din tot sufletul meu ca pretutindeni şi oricând valoarea să fie respectată(textul intergral este publicat în numărul de marţi, 16 mai 2017, al ziarului „Cuvântul Liber”).

Mesajul personal al domnului prefect Lucian Goga şi al Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş a fost prezentat de doamna Cristina Ilie: „Vă mulţumesc pentru invitaţia la lansarea cărţii „Luduş, 13-15 mai 1970. Un oraş acoperit de ape”.

Luduşul a fost atunci una dintre localităţile cele mai afectate de inundaţii din judeţul Mureş şi chiar din ţară, anul 1970 ducând la conştientizarea acută a vulnerabilităţii pe care o avem în faţa apelor.

Ca urmare a dezastrului din 1970, a fost demarat un program naţional de indiguiri şi tăieri de cot, în Luduş, râul Mureş fiind scos din centrul oraşului şi adus la periferie, atât acesta, cât şi Pârâul de Câmpie fiind îndiguite. Din datele ABA Mureş rezultă că în acest an, sunt programate lucrări de supraînâlţare de diguri în oraşul dumneavooastră până la asigurarea de 1%-adică, în limbaj mai puţin tehnic, riscul producerii unor inundaţii la Luduş este de 1 la 100 de ani.

Am răsfoit cu mult interes volumul şi cred că autorii au reuşit să surprindă, în imagini inedite, amploarea dezastrului din acel an fatidic 1970, intrat în istoria neagră a inundaţiilor din România, precum şi dramatismul luptei omului cu apele revărsate.

Pentru generaţia tânără este o carte document, în care imaginile vorbesc de la sine.

Tocmai din acest motiv, pot spune, fără teama de a greşi, că autoii au dat şi dau dovadă, scoţând această carte de mult patriotism local. Felicitări şi mult succes!

Îndeplinind oficiile de gazdă, domnul primar Ioan Cristian Moldovan şi-a început alocuţiunea cu salutul de bun sosit adresat oaspeţilor de seamă: „Suntem onoraţi să-l avem din nou printre noi pe domnul Lazăr Lădariu, unul dintre marii ziarişti ai României şi important om de cultură român contemporan cu noi. Îi mulţumim domanei Cristina Ilie pentru mesajul citit în numele domnului prefect doctor Lucian Goga”. A apreciat efortul publicistic al autorilor cărţii lansate şi a mărturisit mulţumirea că sunt mulţi luduşeni iubitori de cultură, unii, autori de cărţi, mai mulţi, mult mai mulţi decât în alte oraşe mureşene, ca participnaţi la lansări de carte şi împătimiţi cititori ai textului scris. Cu referire la valoarea cărţii lansate, a precizat: „Cartea este un document care ne aduce aminte de o situaţie apocaliptică prin care a trecut populaţia oraşului nostru în anii 70 ai secolului XX şi, în acelaşi timp, un sever semnal de atenţionare adresat administraţiei locale şi populaţiei oraşului nostru, privind pregătirile pentru posibile viitoare dezastre naturale”.

Principalul „vinovat” pentru apariţia cărţii, octogenarul domn Ovidiu Horaţiu Crişan, luduşeanul care a lăcrimat în mai 1970, la vederea scenelor cutremurătoare, şi în mai 2017 când, la Editura „Mega”, din Cluj Napoca a aluat în mâini un exemplar din cartea „Luduş, 13-15 mai 1970. Un oraş acoperit de ape”, proaspăt ieşită de sub tipar, şi-a stăpânit cu greu emoţiile încercând să descrie sentimentele pe care le-a trăit şi pericolele prin care a trecut în mai 1970. Emoţionat a fost şi în episoadele în timpul cărora şi-a prezentat colegii încă în viaţă de la fostul IGCL Luduş, împreună cu care a contribuit la reconstrucţia Luduşului în anul 1970 şi în anii următori.

Alte referiri la carte şi autorii ei, la nobilul gest al domnilor Lazăr Lădariu şi doctor Lucian Goga, la solidaritatea naţională cu sinistraţii din Luduş, la ajutorul logistic şi uman dat de Armata României, la semnificaţiile evenimentului cultural din acea zi au fost formulate de arhivistul Teofil Petrovan, jurnalistul Ioan A. Borgovan (prefaţatorul cărţii), ing. pensionar Ioan Armenean, prof. Ana Pandrea, col. (r) Sever Popovici şi domnul Marian Balea.

Mare aglomeraţie a fost la sesiunea de autografe. Stocul de cărţi expuse spre vânzare s-a epuizat în câteva minute. Acei care doresc să achiziţioneze cartea se pot înscrie pe o listă de aşteptare întocmită de domnul Ovidiu Horaţiu Crişan (la CARP Luduş).

 

 

A consemnat

MIRCEA GHEBOREAN

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close