Home / Noutati / Licitatie in reluare !

Licitatie in reluare !

 

 

Primăria oraşului Luduş, judeţul Mureş, organizează, în temeiul prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191 din 05.08.2009,

 

 

LICITAŢIE PUBLICĂ, deschisă persoanelor fizice şi juridice române şi străine de drept privat, cu strigare, pentru vânzarea unui imobil liber de sarcini economice şi juridice, parte din domeniul privat al oraşului, conform H.C.L. nr. 100/26.11.2002 şi H.C.L. nr. 191/05.08.2009.

Imobilul – Restaurantul „Mureşul” – a fost construit în anul 1968, este situat în zona centrală a oraşului Luduş, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30, având destinaţia de spaţiu comercial, compus din subsol, parter şi terasă acoperită, cu suprafaţă construită desfăşurată de 761 mp, suprafaţă utilă de 650,63 mp, suprafaţa terenului aferent construcţiei de 1114 mp şi este identificat prin documentaţia cadastrală. Construcţia dispune de toate utilităţile tehnico-edilitare (reţele urbane de energie, apă, gaze, canalizare, telefonie).

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii. Nu poate fi cumpărător o persoană juridică de drept public sau o societate comercială la care statul român este acţionar majoritar.

 

 

 

Şedinţa de licitaţie va avea loc în data de 16.03.2011, începând cu ora 1000, la sediul Primăriei oraşului Luduş, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 26.

Caietul de sarcini privind vânzarea imobilului prin licitaţie publică se poate obţine de la Primăria oraşului Luduş, camera nr. 2, după achitarea contravalorii acestuia, de 50 lei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria oraşului Luduş, Serviciul „Administraţia Domeniului Public”, str. Ciocârliei, nr. 1, între orele 9 -12 sau la telefon 0265-412984, persoană de contact – consilier juridic, Bungardi Anca.

 

ORGANIZATOR LICITAŢIE: PRIMĂRIA ORAŞULUI LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ

 

Anuntul este publicat si pe site-ul oficial al Primariei orasului Ludus, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala : ( http://www.ludus.ro/index.php )

About Ludus Mures

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close