Home / Noutati / O TRADIŢIE CREŞTINĂ DE SFINTELE PAȘTI, LA AŢINTIŞ !

O TRADIŢIE CREŞTINĂ DE SFINTELE PAȘTI, LA AŢINTIŞ !

 

 

Comunitatea creştin ortodoxă din parohia Aţintiş, protopopiatul Luduşului, păstrează o tradiţie despre ale cărei începuturi nimeni nu-şi mai aduce aminte. Este vorba despre masa comună cu alimente de dulce oferită rudeniilor, prietenilor şi cunoscuţilor în a doua zi a marii sărbători a învierii Domnului Iisus Hristos, de familia care a donat paştile. În acest an obşteasca îndatorire creştină au îndeplinit-o soţii Ioan şi Monica Pârlea, ajutaţi de fiii Adrian, Ovidiu, Claudiu şi fiica Monica (Monicuţa), împreună cu prietenele lor Mirela, Ema, Florentina şi prietenul Cristian. Acum paisprezece ani s-au înscris pe lista donatorilor de paşti la Biserica Ortodoxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Fericitul eveniment pe care l-au aşteptat şi pentru care s-au pregătit spiritual şi material în cele mai mici amănunte a avut loc luni, 14 aprilie 2014.

A început în biserică, prin participarea la sfânta şi dumnezeiasca liturghie rânduită pentru Săptămâna luminată, oficiată de bunul lor păstor, duhovnic şi părinte spiritual preotul Laurenţiu Pompei. La fel ca toţi enoriaşii din parohie, au înălţat Imnul creştinătăţii HRISTOS A ÎNVIAT, Crezul şi rugăciunea Tatăl nostru, şi-au revigorat credinţa cu înţelesurile cuvântului de învăţătură, s-au împărtăşit cu trupul şi sângele Fiului lui Dumnezeu.

 

1

A continuat cu agapa creştină, organizată la restaurantul din comună şi binecuvântată de preotul Laurenţiu. Atât înaintea, cât şi după servirea bucatelor, zecile de invitaţi au înălţat Imnul ,,Hristos a înviat”. În timpul mesei comune, Monicuţa i-a încântat pe meseni cu cele mai frumoase cântece populare adunate în repertoriul său, părintele Laurenţiu a ciocnit câte un ou roşu cu fiecare creştin, inclusiv cu copilaşii acestora, domnului Romulus Nistor i s-a cântat LA MULŢI ANI, CU SĂNĂTATE, cu prilejul împlinirii vârtei de 74 de ani, doamna Marioara Trif, mama Monicăi, a fost felicitată pentru că, la cei 87 de ani ai săi, este o prezenţă foarte activă în comunitatea creştină din parohie, invitaţii i-au lăudat pe soţii Ioan şi Monica Pârlea pentru continuarea tradiţiei locale a agapei creştine în zilele fericite ale Sfintelor Paşti, primarul Halmagyi Zoltan, viceprimarul Iszlai Iozsef, consilierul Vasile Olariu, agentul de poliţie Liviu Sălcudean, cântăreţii bisericeşti Mihai Poştean şi Ioan Cândea au urat întregii comunităţi să aibă parte de sărbători fericite, sănătate deplină şi bună înţelegere.

Evenimentul creştin s-a încheiat în aceeaşi notă sărbătorească la domiciliile familiei Pârlea şi ale rudeniilor apropiate. Aici este potrivit să precizăm că au răspuns invitaţiei fraţii, surorile, verii şi verişoarele soţilor Ioan şi Monica Pârlea, unii localnici, cei mai mulţi veniţi din Mediaş, Bucureşti, Cluj Napoca, Tîrgu Mureş şi Luduş. Un minunat prilej a legăturilor de rudenie şi de contact cu comunitatea din care s-au ridicat.

 

2

În cei paisprezece ani de pregătire pentru fericitul eveniment creştin, în viaţa fiecărui membru al familiei Pârlea s-au produs schimbări în bine. Monica este cântăreţ bisericesc. Soţul ei, Ioan, a obţinut, prin concurs, un post de tehnician la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. Monicuţa a absolvit cursurile unei instituţii de învăţământ superior şi ale Şcolii Populare de Artă, are un loc de muncă în Tîrgu Mureş, cântă pricesne în biserică, folclor româmesc în săli de spectacole, cântece de petrecere la sindrofii, îşi conturează repertoriul care să o reprezinte. Ovidiu şi Claudiu sunt apreciaţi constructori de case în Anglia şi Germania, iar Adrian a devenit un priceput crescător de struţi, în Aţintiş. Secretul schimbărilor în bine îl mărturiseşte, cu smerenie, chiar capul familiei: ,,Credinţa statornică în atotputernicia lui Dumnezeu, în bunătatea şi ajutorul Lui. Am învăţat să ne sfătuim mereu, să ne încurajăm unii pe alţii, să facem bine şi să încheiem cu bine orice lucru pe care îl începem”. Alte două informaţii au darul să rotunjească însemnările despre tradiţia creştină de la Aţintiş. La evenimentul din acest an au participat paisprezece descendenţi (nepoţi, strănepoţi şi stră-strănepoţi) ai înţeleptului ţăran Vasile Pârlea, fost primar al comunei în perioada dintre cele două războaie mondiale. Lista de aşteptare pentru viitori donatori de paşti acoperă deja perspectiva anului 2026.

 

 

 

A CONSEMNAT,

MIRCEA GHEBOREAN

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close