Home / Noutati / Panoramic ludușean! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

Panoramic ludușean! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

 

SPONSORIZARE. Conform Contractului de sponsorizare acceptat de Primărie prin HCL nr. 72/2014, TEREOS ROMÂNIA SA a asigurat suma de 200000 lei pentru realizarea de către Primărie a unor obiective de investiții. Pentru „Extinderea și modernizarea imobilului PSI” s-a utilizat suma de 19606 lei. Pentru obiectivul de investiții „Amenajarea spațiu de joacă în cartierul Viitorului” s-a cheltuit suma de 178514 lei. În aceste condiții a rămas neutilizată suma de 1880 lei. În ședința CL din luna decembrie, consilierii locali au fost de acord cu rectificarea bugetului local prin transferarea acestei sume în contul obiectivului de investiții „Reabilitare gard cu fundație de beton la Școala Gimnazială nr. 1. Directorul general al TEREOS ROMÂNIA SA, Adrian Luță a fost de acord cu utilizarea sumei rămase pentru obiectivul propus de Executivul Primăriei orașului Luduș.

 

Scoala

 

CONTRACT. La data de 1 ianuarie 2016 a încetat contractul de închiriere al punctului de lucru al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș din Luduș, strada Republicii nr. 41. Printr-o adresă trimisă Primăriei orașului, AJOFM a solicitat prelungirea contractului de închiriere pentru o perioadă de 10 ani pentru sediul administrativ cu o suprafață de 73 m.p. Proiectul de Hotărâre a fost prezentat consilierilor locali care l-au aprobat în unanimitate.

IMPOZITE LA NIVELUL ANULUI 2015. Una din principalele teme de discuție ale cetățenilor în această perioadă este aceea a impozitelor imobiliare și a taxelor calculate conform noului Cod Fiscal care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 și care permite primăriilor să prevadă creșteri importante . „La Luduș vom menține impozitele și taxele la nivelul anului 2015, cu excepția situațiilor în care noul Cod Fiscal ne obligă să procedăm la o majorare a acestora”, precizează primarul Cristian Moldovan. Prevederi noi Noul Cod Fiscal este un act normativ deosebit de complex în care sunt reglementate activitățile economice care se desfășoară în țară. Una dintre noutăți este impozitarea proprietăților imobiliare după destinația clădirii. Pentru locuințe, impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08 % – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, la Luduș această cotă fiind de 0,1% la fel ca și anul precedent. Pentru clădirile utilizate în activități economice cota de impozitare este cuprinsă între 0,2% și 1,3%. La Luduș, cota de impozitare de 1% rămâne la nivelul anului trecut, dar aici intervine o prevedere nouă. În cazul persoanelor fizice, cota de impozitare la asemenea clădiri va crește după o reevaluare. În cazul în care construcția nu a fost reevaluată în ultimii cinci ani sau a fost dobândită anterior acestei perioade de către o persoană fizică, impozitarea se va face cu 2% din valoarea statistică a construcției. În modalitatea de calculare a impozitului intervine pe lângă suprafață și alte detalii, încadrarea în zona în care este situată construcția și rangul localității, prin înmulțirea cu un coeficient de corecție. Orașul Luduș este inclus în rangul III și are patru zone : A- 2,3; B – 2,2; C- 2,1; D- 2,0. Cele patru zone au fost stabilite prin Hotărâre de Consiliu local și sunt diferențiate prin dotările stradale și poziționare. În acest an crește și valoarea metrului pătrat construit de la 967 de lei la 1000 lei, cu 6,95% mai mult decât în 2015, dar sunt și alte reglementări noi în domeniu. „Vom încerca să ponderăm creșterile de impozite impuse de noul Cod Fiscal, cel puțin acolo unde ne permite legea. Majoritatea Primăriilor au aplicat majorări ale impozitelor pe clădiri, dar noi nu vom proceda în acest fel. Dorim să menținem nivelul impozitelor la nivelul anului trecut, deoarece știm că cetățenii sunt cei care sunt afectați de criză, nu guvernanții!”

 

Policlinica

 

INCLUZIUNE. În anul 2011 prin Hotărârea Guvernului României nr. 1221 a fost aprobată strategia de incluziune pentru perioada anilor 2015-2020. Scopul declarat al HGR a fost de asigurare a incluziunii socio-economice a cetățenilor romi prin inițierea unor politici integrate în cele mai importante domenii: educație, sănătate, locuri de muncă, locuințe decente, cultură și infrastructură socială. Pentru realizarea acestor obiective, Daniel Moca de la Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Luduș a elaborat un cuprinzător „Plan local de acțiune privind incluziunea minorității rome pentru anul 2016”. Fiecare dintre obiectivele stabilite are desemnați responsabili; Termene; Intervale de evaluare; Costul estimat și Sursele de finanțare. În referatul Proiectului de Hotărâre este precizat că „Potrivit măsurilor organizatorice stabilite prin strategia sus menționată, la nivelul Primăriilor își desfășoară activitatea experții locali pentru romi, care se subordonează tehnic birourilor județene pentru romi din cadrul instituției Prefectului și administrativ, primarului”. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în ședința CL din luna decembrie.

 

 

 

A consemnat
Ioan A. Borgovan

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close