Home / Noutati / Panoramic ludușean! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

Panoramic ludușean! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

 

ȘEDINȚĂ. Pentru ședința ordinară de lucru a Consiliului Local Luduș, secretara Maria Tac a pregătit ordinea de zi care cuprinde 20 de proiecte de hotărâre: Rezilierea contractului de închiriere al unui spațiu ocupat de un partid și repartizarea altui partid; Aprobarea cesiunii contractului de închiriere încheiat între Parohia Greco-Catolică și SC Paco Power Gym SRL; Repartizarea unor locuințe pentru tineri; Preluarea investițiilor făcute de SC Compania Aquaserv SA; Vânzarea unei locuințe; Scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe; Modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL 250/2014; Aprobarea Regulamentului pentru sprijinirea financiară a cultelor religioase; Finanțarea programului sportiv al ACS Mureșul Luduș; Regulamentul de eliberare a acordului de funcționare pentru activitățile economice; Acordarea de protecție socială în trei cazuri; Desemnarea unui reprezentant al CL în CA la Liceul Tehnologic; Rectificarea bugetului local.

 

CL3

 

METODOLOGIE. În conformitate cu prevederile Legii 248/2015 și HG nr. 15/2016, primăriile „stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local modalitatea de identificaare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate, în limita procedurală prevăzută de prezentele norme metodologice și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță”. Șef serviciu „Asistențăsocială” Claudia vereș a prezentat Metodologia privind modalitatea de identificare a beneficiarilor Legii 248/2015, și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate care a fost aprobată în unanimitate de legislativul local. Pentru acest an, Claudia Vereș estimează un număr de 250 de beneficiari/lunar ai stimulentelor educaționale sub forma tichetelor sociale prevăzute în Legea 248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar al copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.

 

CL2

 

FACILITATE. În luna ianuarie 2016, managerul Spitalului orășenesc „Dr. Valer Russu” a solicitat Primăriei orașului asigurarea unui apartament ANL pentru un medic specialist medicină de urgență. Ținând cont că Primăria Luduș are disponibil un spațiu corespunzător și având în vedere că prevederile legale sunt favorabile unui asemenea demers pentru tinerii specialiști din învățământ și sănătate, a inițiat un Proiect de hotărâre pe care l-a prezentat plenului Consiliului local din 16 februarie. Consilierii au aprobat destinarea unui apartament cu două camere situat în blocul ANL din strada Zăvoiului pentru închirierea de către tinerii specialiști din sănătate. Apartamentul rămâne în administrarea Primăriei și va fi repartizat conform legislației în vigoare.

 

CL1

 

COMISIE. Pentru selecționarea și evaluarea proiectelor cofinanțate din fondurile bugetului local, pentru activități nonprofit, Executivul primăriei orașului Luduș a solicitat Consiliului local constituirea unei comisii din care să facă parte trei consilieri locali. În ședința ordinară a lunii februarie, Enyedi Mihai l-a propus pe Haydu Robert Lajos, Daniel Totu l-a nominalizat pe Gelu Puia, iar Olimpiu Hățăgan a propus-o pe Lucia Paula Stîna. Toate cele trei propuneri au fost aprobate în unanimitate. În comisie vor fi numite și două persoane din cadrul Primăriei.

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close