Home / Noutati / Panoramic ludușean! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

Panoramic ludușean! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

 

Primaria Ludus

 

ORDINEA DE ZI. Pentru ședința ordinară de lucru a Consiliului Local Luduș din luna aprilie, secretara Maria Tac a pregătit ordinea de zi care cuprinde 21 proiecte de hotărâre: Modificarea procedurii de acordare a unor facilități fiscale; desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local într-o comisie de soluționare a contestațiilor; Acordarea unui mandat reprezentantului Executivului pentru a vota în AGA a ADI „Aqua Invest Mureș”; Desemnarea unui reprezentant al Primăriei în AGA de la Compania Aqua Invest Mureș, ADI Ecolect Mureș și Compania Aquaserv SA; Aprobarea regulamentului Serviciului public de salubrizare a localităților din județul Mureș; Regulamentul pentru organizarea întâlnirilor electorale la Casa de Cultură; Aprobarea organizării „Zilelor orașului Luduș”; Acordarea indemnizației de îngrijire pentru patru bolnavi cu handicap grav; Rectificarea bugetului local și altele.

 

CL3

 

REZILIERE ȘI ÎNCHIRIERE. Până în momentul fuziunii Partidului Național Liberal cu Partidul Democrat Liberal, cele două formațiuni politice dețineau câte un spațiu situat pe strada Republicii din Luduș pe care îl foloseau ca sediu. În luna februarie 2016, Ionela Ciotlăuș, președintele ALDE Mureș a solicitat Primăriei orașului Luduș să repartizeze un spațiu destinat organizației locale ALDE Luduș. În acestă situație, Primăria a purtat discuții cu organizația PNL Luduș care a renunțat la sediul din strada Republicii nr. 41 în suprafață de 37,50 m.p. Acest sediu a fost repartizat organizației locale Alianța Liberalilor și Democraților începând cu data de 1 aprilie 2016 pentru o durată de cinci ani. Tarifele de închiriere sunt conforme cu HCL nr. 221/2010. Cele două proiecte de hotărâre au fost aprobate de consilierii locali, mai puțin de Călin Bîrlean.

 

CL5

 

ACORD DE FUNCȚIONARE. Referatul întocmit de inspectorul Ersilia Nistor de la Compartimentul de „Avizări, autorizări și control comercial” din cadrul Primăriei orașului Luduș a constituit temeiul elaborării unui Proiect de hotărâre pus în discuția Legislativului local. În ședința lunii martie, aleșii locali au aprobat modificarea și completarea  Anexei 4 la Regulamentul de eliberare a acordului de funcționare referitor la desfășurarea activităților economice pe raza orașului Luduș. Potrivit Anexei 4, actele necesare pentru obținerea acordului de funcționare sunt în număr de 13, dintre care amintim: Actul constitutiv; Certificat de înregistrare eliberat de ORC; Certificat constatator de către ORC; Autorizația de funcționare pentru alimentație publică; Împuternicire notarială de reprezentare a intereselor firmei; Copie după actul de identitate al reprezentantului firmei; Extras de carte Funciară cu înscrierea spațiului de destinație comercială; Contract de închiriere/contract comodat/act de posesie al spațiului comercial; Contractul de concesionare al terenului aparținând domeniului public; Acordul autentificat al vecinilor afectați direct pe o rază de 15 m; Autorizațiile, aizele și/sau licențele de funcționare în conformitate cu specificul activității comerciale; Contract de salubritate; Dovada achitării taxei de eliberare a Acordului de funcționare.

 

CL4

 

CASARE. În ședința ordinară a Consiliului local din 15 martie, consilierii locali au aprobat un proiect de hotărâre inițiat de primarul Cristian Moldovan și susținut de referatul întocmit de șef birou BFCRU Maria Suciu. La art. 1 este aprobată scoaterea din funcțiune, casarea și, după caz, valorificarea bunurilor de natura mijloacelor fixe în sumă de 4686,81 lei.

 

CL1

 

FINANȚARE. În luna martie 2016, Asociația Club Sportiv Mureșul Luduș a solicitat Primăriei orașului Luduș încheierea unui contract de asociere în vederea susținerii financiare a programelor sportive derulate prin Proiectul „Dezvoltarea activităților sportive în orașul Luduș”, activitate derulată în anul 216. Din bugetul estimat pentru acest an, 47000 lei reprezintă partea de finanțare a Asociației sportive, iar suma solicitată de la bugetul local este de 123000 lei. Suma totală de 170000 lei este necesară pentru susținerea financiară a următoarelor obiective: Sprijinirea sportului de performanță la nivelul orașului; Susținerea disciplinelor sportive în funcție de performanță și tradiție; Susținera activității sportive de performanță la nivelul copiilor și juniorilor, perfecționarea sistemelor de selecție și participarea la competiții; atragerea și stimularea copiilor și tinerilor la activități sportive de performanță. Asociația Club Sportiv Mureșul Luduș promovează sportul la fotbal, tenis de masă și baschet pe plan local și național cu rezultate bune. În ședința Consiliului Local din luna martie, cererea semnată de președintele ACS Mureșul Viorel Tripon și managerul Ioan Orosfoian a fost pusă în discuția plenului unde au avut intervenții consilierii Vasile Trifan, Tănasie Bologa și Ioan Bungardi după care la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

 

CL2

 

REGULAMENT. Pentru satisfacerea unor nevoi ocazionale ale unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, Executivul local a elaborat un Regulament „privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Luduș pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România”. Pentru acordarea sprijinului financiar se parcurg câteva etape: Publicarea anunțului de participare; Înregistrarea solicitării de sprijin financiar; Verificarea eligibilității, înregistrării și îndeplinirea criteririilor (….); Selecția și evaluarea cererilor; Comunicarea rezultatelor. Pentru obținerea sprijiului financiar, solicitantul trebuie să depună nu mai puțin de 13 documente care implică și obținerea altor avize și aprobări.Selecția și evaluarea cererilor de finanțare se realizează de către Comisia „Învățământ,Cultură. Sănătate. Sport. Agrement. Culte și Protecție Socială” din cadrul CL Luduș și cu sprijinul a trei persoane din cadrul Primăriei. Cele 26 de articole ale Regulamentului au fost comentate de consilierii Adrian Deteșan, Ioan Rad și Daniel Totu și au fost aprobate cu 14 voturi „pentru” și unul „împotrivă” (Adrian Deteșan).

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close