Home / Noutati / Panoramic ludușean! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

Panoramic ludușean! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

 

SĂRBĂTOARE. În ședința Consiliului local din luna aprilie a fost pusă în discuția plenului Hotărârea cu privire la organizarea manifestării „Zilelor orașului Luduș” în zilele de 24-26 iunie. Și în acest an, activitățile se fac în colaborare cu o Asociație Culturală. Protocolul de colaborare a fost semnat din partea UAT Luduș de primarul Cristian Moldovan. Finanțarea manifestării se face cu fonduri de la bugetul local și din alte surse legal constituite. În cele trei zile de sărbătoare vor evolua pe scena instalată în Piața Mare: IRIS și Cristi Minculescu, Semnal M, Lidia Buble, Smiley, Whats Up, Aurel Tămaș, Angela Rusu, Hara, Iron Cross, KALY, Sergiu Vitalian Vaida și Nănașii precum și Ansambluri folclorice. Sărbătoarea „Zilele orașului Luduș” se încheie cu un foc de artificii.

 

AFIS ZILE LUDUS 2016

 

FINANȚARE. Spitalul orășenesc „Dr. Valer Russu” a solicitat primăriei orașului Luduș finanțarea unui obiectiv de investiții pentru racordarea la canalizarea centralizată a orașului a secției de Boli Infecțioase a spitalului. Finanțarea este necesară pentru prelungirea autorizației de mediu acordată în anul 2015, una dintre condiții fiind această racordare. Suma de 20000 lei necesară lucrării a fost aprobată, la canalizare fiind racordate pe lângă secția de Boli Infecțioase și Compartimentul Îngrijiri Paliative, Farmacia și Morga spitalului.

 

CL3

 

COLABORARE. Consiliul Local a aprobat un protocol de colaborare între orașul Luduș și Asociația Cultural Creștină „Sf. Împărați Constantin și Elena” din Luduș pentru derularea proiectului „Pași spre viitor” și suma de 10000 lei pentru finanțarea proiectului. Consiliera Paula Stîna, inițiatoarea proiectului, spune că prin acest proiect „ne propunem îmbunătățirea accesului la educație printr-o inserție mai facilă a preșcolarilor în mediul educațional al grădiniței și creșterea nivelului de participare al părinților la procesul instructiv-educativ”.

 

Stîna Paula

 

SPRIJIN FINANCIAR. Conform HCL nr. 43/2016 Consiliul local a aprobat acordarea unui sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Au primit câte 4300 de lei: Parohia Ortodoxă Română – Gheja (reparații învelitoare și finisaje), Parohia Ortodoxă Română Luduș I (Reparații finisaje exterioare biserică), Parohia Greco-Catolică (renovare exterioară biserică), Parohia Ortodoxă Română III (pictură bisericească), Parohia Ortodoxă Română II – Biserica din Roșiori (finisaje interioare și exterioare), Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea (Poartă de acces).

 

Biserici

 

COMPLETARE. Pentru buna funcționare a Spitalului orășenesc „Dr. Valer Russu” este nevoie de înființarea unei linii de gardă la domiciliu în specialitatea medicină de laborator, condiție pentru acreditarea RENAR. Consiliul de Administrație al Spitalului a aprobat această cerere prin care linia de gardă la domiciliu este încadrată cu un medic, doi chimiști și un biolog. Consiliul local a aprobat completarea structurii funcționale a Spitalului orășenesc „Dr. Valer Russu” cu linia de gardă solicitată.

 

Policlinica

 

INDICATORI. În ședința Consiliului local din 24 mai au fost puse în discuția plenului două proiecte de hotărâre inițiate de primarul Cristian Moldovan pentru modernizarea a trei străzi: Mureșului, Crângului și 1 Mai. S-au aprobat indicatorii tehnico-economici reprezentând valoarea estimativă a investițiilor. Pentru primele două străzi amintite valoarea totală ( cu TVA) este de 1188681 lei, din care Construcții și Montaj (inclusiv TVA) este de 1039193 lei. Lungimea totală a celor două străzi care vor fi modernizate este de 795 m. Pentru modernizarea străzii 1 Mai, valoarea totală (cu TVA) a investiției este de 854095 lei, din care C+M (cu TVA) este de 722498 lei. Lungimea totală a străzii este de 307 m. Pentru cele trei străzi cheltuielile pentru lucrările de modernizare precum și sumele necesare pentru exploatare se suportă din veniturile proprii ale bugetului local. Pentru străzile Mureșului și Crângului, proiectul prevede executarea unei îmbrăcăminți asfaltice cu următoarele caracteristici: strat de uzură – 4 cm, strat de legătură – 6 cm, strat de bază – 20 cm, strat de fundație – 25 cm, lățime carosabil – 3,50 -7,00 m, lățime trotuar 1,00 – 1,50 m, amenajarea zonei verzi. Pentru strada 1 Mai caracteristicile tehnice sunt următoarele: strat de uzură – 4 cm, strat de legătură – 5cm, strat de bază – 8 cm, strat de fundație – 12 cm, strat inferior de fundație- 30 cm, trotuar pe partea dreaptă a străzii – 1,20 m, amenajare zonă verde. Durata de realizare a celor două investiții este de patru luni.

 

DSC_0430

 

ÎNSCRIERE. În ședința din luna mai, Consiliul local a aprobat înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară în domeniul public al orașului Luduș a imobilului Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” situat pe strada Crinului nr. 2 cu întreaga suprafață existentă și măsurată. Imobilele în suprafață de 12983 m pătrați sunt înscrise la pozițiile nr. 71 și 78 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului.

 

Rock Over Ludus-Logo

 

FINANȚĂRI PE PROIECTE ELIGIBILE. Legislativul local a aprobat în ședința ordinară a lunii mai finanțarea nerambursabilă din bugetul orașului Luduș a proiectelor selecționate conform HCL nr. 42/2016. Suma de 60800 lei prevăzută în buget a fost repartizată pentru proiectele: „Și noi iubim animalele”, 6400 lei – Asociația crescătorilor de păsări și animale mici, Luduș 2011; „Hristos și tinerii: Dragoste, libertate, libertinaj”, 5600 lei – Parohia Ortodoxă Română Luduș II; „Calendar competițional de performanță 2016”, 6000 lei – Atletic Club Sportin Luduș; „Rock Over Luduș”, 30800 lei – Asociația Culturală Rapsodia Ludușeană; Festival concurs internațional Bravissimofest Ukraina, 12000 lei – Clubul de canto „Bella Musica”. Un număr de patru proiecte au fost respinse de la finanțare pentru greșeli de conținut sau redactare, dar nu au fost depuse contestații.

 

 

A consemnat

IOAN A. BORGOVAN

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close