Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

ORDINE DE ZI. Ședința ordinară a Consiliului local Luduș a fost fixată pentru ziua de 20 iunie, ora 14 cu o ordine de zi care cuprinde proiecte de hotărâre cu privire la: Stabilirea chiriei locuințelor realizate prin ANL, pentru anul 2017; Modificarea HCL nr. 217/2009 pentru reconstituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului; Solicitarea finanțării din partea OCPI Mureș pentru realizarea unor lucrări de cadastrare; Reînnoiri și prelungiri ale unor contracte de concesiune; Diminuarea suprafeței închiriate de o societate comercială; Modificarea unui articol din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local; Aprobarea organizării manifestării „Gheja în sărbătoare”; Rectificarea bugetului local și altele.

PRIORITĂȚI. Comisia pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale în repartizarea locuințelor sociale și stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale a fost numită în luna iulie 2016 și cuprinde pe Cristian Moldovan – primarul orașului, Anca Năsăudean – șeful Serviciului IADP, Gabriela Fleșar – inspector în cadrul Serviciului IADP, Claudia Vereș și Veronica Iacob din cadrul Serviciului „Asistență Socială” și Ioan Adrian Banea și Adrian Deteșan – consilieri locali. Conform punctajului realizat a fost întocmită lista de priorități privind persoanele sau familiile care pot accede la închirierea unei locuințe din fondul locativ de stat din orașul Luduș. Lista a fost aprobată de aleșii locali și a fost afișată la sediul Primăriei Luduș. La momentul aprobării listei, în oraș era disponibilă doar o locuință cu trei camere pe strada Bradului, bloc 5. Lista de priorități a fost întocmită în conformitate cu normativele în vigoare, iar punctajul a fost acordat conform Regulamentului aprobat de Consiliul local Luduș prin HCL nr. 231/2009.

 

 

SUPLIMENTARE. Pentru achiziționarea unui autoturism pentru Direcția „Drumuri. Intervenții. Transport. Zone verzi” a fost prevăzută o alocare bugetară de 45000 lei, dar ținând cont de lucrările specifice pe care le execută Direcția, se impune achizițioarea unui autoturism 4×4. Se pare că pe piața mașinilor rulate care sunt oferite de societăți comerciale, alocarea bugetară aprobată nu este suficientă. La prețul de 45000 lei se pot achiziționa doar autoturisme cu un aspect nesatisfător și diferite deficiențe de funcționare și, în plus, nu se mai află în perioada de garanție. Pentru achiziționarea unui autoturism care să corespundă cerințelor este nevoie de o suplimentare a sumei inițiale cu 35000 lei. Această sumă se poate lua de la capitolul „Reparații străzi”, mai exact de la „Reparații pod Mureș”, iar vaolarea totală pentru achiziționarea autoturismului să fie cuprinsă în trimestrul II 2017. Propunerea a fost aprobată de aleșii locali.

UITUCI. Joi, 15 iunie la orele amiezii, în zi de comemorare a poetului Mihai Eminescu, la bustul amplasat în Parcul Primăriei din Luduș era liniște deplină. O singură garoafă, modestă și stingheră amintea de trecerea poetului prin această lume. „Trăind în cercul vostru strâmt/ Norocul vă petrece, /Ci eu în lumea mea mă simt/ Nemuritor și rece”. (Luceafărul)

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close