Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

RECTIFICARE DE BUGET. În ședința lunii iunie a Consiliului local Luduș au fost propuse trei suplimentări de fonduri după cum urmează: Cu suma de 6000 lei creditele bugetare pentru obiectivele de investiții cu Documentația de Avizare a Lucrărilor de Investiții (DALI) „Modernizare străzi aproximativ 9 km în cartierul Gheja” cu suma de 1000 lei pe trimestrul II, unde suma alocată inițial a fost de 50000 lei, iar în urma rectificării va fi de 51000 lei și DALI „Modernizare străzi în centrul vechi al orașului” cu suma de 5000 lei pe trimestrul II, unde suma alocată inițial a fost de 25000 lei, iar în urma rectificării va fi de 30000 lei; Suplimentarea cu 16000 lei pe trimestrul II pentru obiectivul SF Construcție și echipare Creșă, unde suma alocată inițial a fost de 25000 lei , iar în urma rectificării va fi de 41000 lei, justificarea majorării fiind tarifele mai mari pe piața de consum decât cele estimate inițial pentru investiții similare; Suplimetarea cu suma de 36000 lei pentru obiectivul de investiții DALI „Modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Tehnologic nr. 1” pe trimestrul II, acolo unde suma inițială a fost de 25000 lei, iar în urma rectificării va fi de 61000 lei, suma majorată fiind justificată prin practicarea unor tarife mai mari pe piața de consum. În același timp se diminuează „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” cu suma de 58000 lei. În cadrul aceleași ședințe ordinare a Consiliului local, prin Referatul nr. 26480/12 iunie 2017 se solicită consilierilor locali să aprobe diminuarea creditelor bugetare de la două obiective de investiții: Cu suma de 51000 lei se diminuează alocația de la obiectivul „Modernizare strada 1 Mai”, suma fiind neutilizată în urma finalizării lucrărilor. Suma alocată inițial a fost de 450000 lei, iar în urma rectificării va fi de 399000 lei; Se diminuează cu suma de 7000 lei pe trimestrul II alocația bugetară de la obiectivul „Expertiză tehnică pod rutier peste râul Mureș” unde suma alocată inițial a fost de 15000 lei, iar în urma rectificării va fi de 8000 lei. În acest caz, contractul de achiziții a fost încheiat la o valoare mai mică decât cea estimată. În această situație „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” se majorează cu suma de 58000 lei. Suplimentările și diminuările bugetare au fost aprobate de consilierii locali.

 

 

ȘEDINȚA ORDINARĂ A LUNII AUGUST, A CONSILIULUI LOCAL LUDUȘ. Ședința ordinară a Consiliului local Luduș se desfășoară în ziua de 29 august cu o ordine de zi în care au fost cuprinse proiecte de hotărâre cu privire la: Modificarea HCL nr. 217/2009 cu privire la constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Luduș; Stabilirea chiriei locuințelor realizate prin ANL situate în Luduș strada Zăvoiului, blocurile 11,13,15 și 17 pentru anul 2017; Prelungirea unor contracte de închiriere; Vânzarea în baza Legii 112/995 a unor locuințe în strada Primăverii; Acordarea indemnizației de îngrijire pentru trei bolnavi încadrați în grad de handicap grav; Aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli a orașului Luduș pe trimestrul II 2017; Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

 

 

SĂRBĂTOAREA RECOLTEI. În cadrul calendarului manifestărilor cultural-artistice cu caracter local și județean „care promovează principalele elemente de importanță locală prin evenimente locale cu desfășurare de festivități oficiale”, prin referatul întocmit de Dorin Grama se propune Consiliului local Luduș să aprobe organizarea manifestării „Sărbătoarea recoltei” în cartierul Roșiori în ziua de 3 septembrie 2017. Din experiența edițiilor anterioare se știe că pentru o bună coordonare și organizare este nevoie de o colaborare între Primăria orașului și o organizație de specialitate. Aceasta este Asociația Culturală „Petroczi Kata Szidonia” cu sediul în orașul Luduș și este reprezentată de președintele Kovats Zsuzsanna Ildiko, semnatară alături de primarul Cristian Moldovan a protocolului de colaborare. Finanțarea manifestării este asigurată de la bugetul local și din alte surse legal constituite. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de Consiliul local.

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close