Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

ORDINE DE ZI. Ședința ordinară a Consiliului local Luduș a fost fixată pentru ziua de 23 mai, ora 14 cu o Ordine de zi care cuprinde proiecte de hotărâre cu privire la: Modificarea și completarea Hotărârii nr. 207/2014 prin care s-a reglementat acordarea facilităților la transportul public local; Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului pentru perioada 2014-2020; Dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 52084 Luduș; Aprobarea repartizării unei locuințe disponibile din fondul locativ de stat; Reînnoirea unui contract de concesiune; Aprobarea cesiunii a două contracte de concesiune; Stabilirea modalității de administrare a serviciului public de salubrizare a orașului; Aprobarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a orașului; Acoradrea indemnizației de îngrijire pentru trei bolnavi cu handicap grav; Aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local pentru proiectele selecționate; Aprobarea Actului adițional la Protocolul de colaborare încheiat între UAT Luduș și Asociația Culturală care realizează Zilele Orașului Luduș; Aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului; Rectificarea bugetului local și altele.

 

 

INDICATORI. Investiția „Extindere rețea de alimentare cu apă în orașul Luduș” a ajuns în faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând o nouă valoare după reducerea cotei TVA de 19 %. Rețeaua pe care se realizează Investiția are o lungime de 26,820 km pe străzile: Ciocârliei – 1500 m, Cioarga – 5000 m, Pietrei – 1000 m, Lungă – 1200 m, Pârâului – 700 m, Nucilor – 500m, Aurel Vlaicu – 300 m, Avrămești – 3000 m, Haitău – 1800m, Ciurgău – 2750 m, Dahu – 1200 m, Școlii – 400 m, Dos – 2000 m, Fundătura – 700 m, 8 Martie – 250 m, Pajiștei – 420 m, Lalelelor – 650 m, Turzii – 3000 m. Valoarea totală a investiției(cu TVA) este 4592850 lei, din care C+M, inclusiv TVA este 4066972 lei. Același motiv, reducerea cotei de TVA la 19% a stat la baza unei Hotărâri a Consiliului local pentru aprobarea indicatorilor tehno-economici a investiției „Extindere rețea canalizare și stație de epurare în orașul Luduș”. Noua valoare este de 6683122 lei (cu TVA), din care C+M (inclusiv TVA) este 5973894 lei. Investiția are o lungime de 31,550 km pe străzile: Ciocârliei – 1500 m, Cioarga – 5000 m, Oarba – 450 m, Pietrei – 1000 m, Lungă – 50 m, Pârâului – 700 m, Nucilor – 500 m, Aurel Vlaicu – 400 m, Avrămești – 4000 m, Haitău – 2500 m, Ciurgău – 2750 m, Dahu – 1700 m, Școlii – 500 m, Dos – 2000 m, Principală – 3500 m, Fundătura – 2000 m, 8 Martie – 800 m, Livezilor – 200 m, Pomilor – 140 m, Dumbravei – 110 m, Castelului – 150 m, Șoimilor – 100 m, Tonorog – 280 m, Pajiștei – 420 m, Mărășești – 130 m, Conductă deversoare în râul Mureș – 200m. Pentru ambele invesții sursa de finanțare va fi asigurată de la bugetul de stat și de la bugetul local. Ambele proiecte de hotărâre au fost aprobate de consilierii locali.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa : PUNCTUL – www.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close