Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

REPREZENTANȚI ÎN CA. Unitățile școlare din oraș au solicitat Consiliului local Luduș să desemneze reprezentanți ai legislativului local în Consiliile de Administrație ale școlilor pentru anul școlar 2017-2018. În ședința Consiliului local, consilierul Gelu Puia a propus ca din CA al Școlii Gimnaziale nr. 1 să facă parte consilierii Enyedi Mihai, Szekely Zoltan-Levente și Carmen Petac. În aceeași ședință, consiliera locală Carmen Petac a propus ca reprezentant al legislativului local în CA al Grădiniței „Căsuța fermecată” pe consilierul local Claudiu Ciucă. Ambele propuneri au fost aprobate în plenul ședinței ordinare a Consiliului local Luduș.

 

 

COMISIE SPECIALĂ. În ședința Consiliului local s-a aprobat modificarea articolului 1 din HCL 217/2009 care se referă la componența comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Luduș. Comisia este prezidată de primarul Cristian Moldovan, secretar este Eugenia Giurgea – secretara orașului, iar membrii sunt Maria Suciu – șef al Biroului BFCRU, Răzvan Titus Vălean – arhitect șef și Anca Ionela Năsăudean – șef al Serviciului IADP. Comisia este sprijinită în activitatea sa de Ioan Coman și Anisia Vălean – referenți în cadrul Serviciului IADP.

 

 

ALOCARE. Tarifele pentru serviciile de salubritate prestate de SC ROSAL GRUP SA, în orașul Luduș au fost modificate prin HCL nr. 99/iunie 2017 și o consecință a acestei HC este constatarea faptului că sunt insuficiente creditele bugetare în această destinație pe trimestrele III și IV. În această situație, Executivul Primăriei a propus și Legislativul local a aprobat ca suma necesară, 88000 lei să fie diminuată la subcapitolul „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, 48000 lei în trimestrul III și 40000 lei în trimestrul IV. Cu aceste sume este suplimentat creditul bugetar la subcapitolul „Apă-canal și salubritate”.

 

 

CONTRACT. În ședința Consiliului local din 20 septembrie s-a propus o majorare bugetară pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare strada Mureșului și strada Crângului” în perioada 2017-2020. Contractul de finanțare între MDRAP și Primăria Luduș în sumă de 1081549 lei se majorează atât pe partea de venituri cât și pe partea de cheltuieli pe trim. III 2017. Suma trebuie cuprinsă în buget ca suport pentru încheierea contractelor de lucrări, iar accesarea sumelor se va face în funcție de executarea lucrărilor conform contractului de finanțare și a graficului de execuție. Pe partea de venituri, „Finanțarea programului național de dezvoltare locală” se majorează bugetul cu suma de 1082000 lei pe trim. III 2017, iar pe partea de cheltuieli se majorează subcapitolul „Străzi” cu suma de 1082000 lei pentru obiectivul „Modernizare strada Mureșului și strada Crângului”, acolo unde suma pentru cofinanțare a fost de 40000 lei, iar în urma rectificării, suma totală alocată va fi de 1122000 lei. Rectificarea bugetară a fost aprobată de aleșii locali.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close