Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

ORDINE DE ZI. Ultima şedinţă ordinară a Consilului local Luduş din acest an a fost convocată pentru ziua de 19 decembrie cu o ordine de zi în care au fost prezentate un număr de 27 de proiecte de hotărâre care tratează: Stabilirea impozitelor,  taxelor locale şi a altor taxe asimilate pentru anul 2018; Zonarea oraşului Luduş; Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Protecţia Civilă; Însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului; Aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru investiţia „Modernizare străzi în cartierul Centrul vechi”; Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă şi reducerea emisiilor de CO2; Amplasarea unui ansamblu statuar în Parcul Unirii; Aprobarea reînnoirii pe o perioadă de un an a contractelor de închiriere a terenurilor pe care sunt construite 267 de garaje auto; Constituirea Comisiei locale de ordine publică şi aprobarea Regulamentului de funcţionare a acesteia; Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisia de elaborare a noului regulament de conferire a titlului de Cetăţean de onoare al oraşului; Acceptarea donaţiei a şapte tablouri de către artista plastică Rodica Olteanu; Şi altele cu care vom reveni.

 

 

DIMINUARE BUGETARĂ. Prin referatul întocmit de Anca Năsăudean, şefa Serviciului “Investiţii. Achiziţii. Domeniul Public” a solicitat Consiliului local Luduş diminuarea cu suma de 5000 lei a alocării pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Rândunelelor şi strada Zăvoiului”. Motivul este faptul că până la sfârşitul anului nu vor fi încheiate lucrările care în această perioadă sunt în stadiul de elaborare a documentaţiei tehnice. Solicitarea a fost aprobată de consilieri. Hotărârea nr. 145/2009, referitoare la Cinematograful “Flacara”, imobilul a fost preluat de administraţia public locală. Acum, văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, Serviciul “Investiţii, Achiziţii, Domeniu Public” din Primăria oraşului Luduş, prin Anca Năsăudean a propus Consiliului local înscrierea provizorie a imobilului în domeniul public al oraşului. Propunerea a fost aprobată în unanimitate de plenul Consiliului local întrunit în şedinţa ordinară din 28 septembrie 2017.

 

 

COMODAT. Pentru asigurarea unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea serviciului de urgenţă prespitalicească la nivelul oraşului Luduş, Primăria şi Consiliul local au fost de acord cu întocmirea unui contract de comodat cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş. Obiectul contractului este folosirea gratuită a imobilului din cartierul Independenţei, fosta Centrală Termică, în prezent dezafectată. Contractul de comodat nr. 310/4729 din noiembrie 2009 a prevăzut la art. 4 că „Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor, prin act adiţional, în condiţiile existente la acea dată, cu renegocierea clauzelor contractuale”. Prin Hotărâre a Consiliului local s-a hotărât prelungirea contractului de comodat pe o perioadă de trei ani, până la 31 octombrie 2020. Spaţiul din cartierul Independenţei este constituit din 360 mp terenşi 80 mp de clădire, întreaga suprafaţă fiind acordată pentru folosinţa gratuită.

 

 

CONTURI. Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, conturile de execuţie ale oraşului Luduş cumulează datele preluate de la următoarele instituţii: Primăria oraşului Luduş, Spitalul orăşenesc „Dr. Valer Russu”, Şcoala Gimnazială nr. 1, Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu”, Liceul Tehnologic  nr. 1 şi Grădiniţa „Căsuţa Fermecată”  toate din oraşul Luduş. Pe trimestrul III 2017, veniturile s-au realizat în procent de 86,58%, adică 27082567 lei faţă de 31282000 lei prevăzuţi. La cheltuieli, contul de execuţie pe trim. III 2017 se prezintă astfel: Credite bugetare – 19510000 lei şi plăţi efectuate – 16881699 lei, din care 16650000 lei la secţiunea de funcţionare şi 231673 lei la secţiunea de dezvoltare.

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close