Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

DESEMNARE. Articolul 11 din OUG nr. 75/2005, privind asigurarea calității educației prevede că „La nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității”. În componența acestei Comisii sunt incluse un număr de 1-3 cadre didactice, alese prin vot secret de Consiliul profesoral; Un reprezentant al sindicatului; Un reprezentant al părinților; Un reprezentant al elevilor; Un reprezentant al minorităților naționale, după caz; Un reprezentant al Consiliului local. În ședința lunii octombrie, Legislativul local a aprobat un proiect de hotărâre care l-a desemnat pe consilierul Vlad Covaciu, propus de Gelu Puia să facă parte din Comisia amintită, la Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu”.

 

13775630_1067737746644013_3381698418215838738_n

 

MODIFICARE. Spitalul orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș a solicitat Consiliului local să aprobe o modificare în structura investițiilor, aceasta fiind impusă de finalizarea lucrărilor și prioritățile apărute în ultima perioadă. La acestea se adaugă și necesitatea de a finaliza lucrările cuprinse în programul de conformare pentru care s-au alocat 260000 lei din veniturile proprii, diminuându-se bugetul de la Secțiunea de funcționare. Prin această modificare se suplimentează cu suma de 70000 lei realizarea obiectivului „Reparații capitale clădire bloc alimentar”, cu suma de 50000 lei obiectivul „Modernizare clădire Spălătorie” și se alocă suma de 140000 lei pentru obiectivul „Reparație capitală cu extinderea clădirii Secției Chirurgie Generală”. Aleșii locali au aprobat rectificarea bugetului Spitalului orășenesc „Dr. Valer Russu”, o instituție publică finanțată integral sau parțial din venituri proprii conform Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale.

 

13776049_1067737753310679_6174270670623301159_n

 

FINANȚĂRI. Maria Suciu, șef Birou BFCRU la Primăria orașului Luduș a prezentat Legislativului local o Notă de fundamentare privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli al orașului și a programului de investiții publice. „Acțiunile multianuale reprezintă programe sau proiecte care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an și dau naștere la credite de angajament și credite bancare”, spune Maria Suciu. Anexa nr. 1 cuprinde cheltuielile efectuate în anul 2015, preliminarea anului 2016 și estimări pentru perioada 2017-2020. Programul a fost aprobat de aleșii locali.

 

13726579_1067738026643985_6364570468647399813_n

 

ORDINEA DE ZI. Pe ordinea de zi a Consiliului local Luduș din luna noiembrie sunt înscrise pe ordinea de zi un număr de 10 proiecte de hotărâre. Dintre acestea consemnăm câteva: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru modernizarea străzii 1 Mai; Aderarea unor unități administrativ-teritoriale la ADI „AQUA INVEST MUREȘ”; Acordarea Titlului „Sportivul anului” domnului Dănuț Borbil; Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și a condițiilor de ocupare a postului de manager la Casa de Cultură „Pompeiu Hărășteanu”; Rectificarea bugetului local și altele.

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close