Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

ZIUA CULTURII NAŢIONALE. Luni, 15 ianuarie Primăria oraşului Luduş, Casa de Cultură “Pompeiu Hărăşteanu” şi Protopopiatul Ortodox Luduş organizează prima activitate pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. Ziua Culturii Naţionale Române este marcată de cei 168 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu. La busturile celor doi poeţi, George Coşbuc şi Mihai Eminescu, din Parcul Primăriei vor fi prezenţi elevi şi iubitori ai poeziei, se vor depune flori, se vor desfăşura momente poetice şi se va oficia un parastas de pomenire . De la ora 16, la Casa de Cultură „Pompeiu Hărăşteanu” primarul Cristian Moldovan rosteşte o scurtă alocuţiune dedicată semnificaţiei sărbătorii şi va înmâna diplomele „Pro Urbe” doamnei Ana Pandrea şi domnilor Mircea Gheborean şi Lucian Voşloban. În spectacol vor evolua Ansamblul folcloric Ardealul şi  Cenaclul „Lumină lină” din Sibiu.

 

 

MIJLOACE FIXE. În urma analizării listelor de inventar, a proceselor verbale de inventariere şi a listelor cu propuneri de casare, comisia instituită la Primăria oraşului Luduş şi numită în baza Dispoziţiei de primar nr. 990/2017 şi formată din Marius Dudilă – administrator public, Liviu Popa – director executiv, Viorel Berbecar – inspector, Răzvan Vălean – architect şef şi Genoveva Bologa – inspector a prezentat două centralizatoare. Unul cuprinzând mijloacele fixe care aparţin domeniului public propuse a fi trecute în domeniul privat al oraşului Luduş în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi după caz, valorificarea acestora şi un alt centralizator care cuprinde mijloacele fixe propuse spre casare/scoatere din funcţiune/declasare. Ambele Centralizatoare au fost aprobate de primarul Cristian Moldovan şi şef birou BFCRU Maria Suciu şi au constituit subiectul unei Hotărâri a Consiliului local Luduş care a fost aprobată în plenul Legislativului local.

 

 

RECTIFICARE BUGETARĂ. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş a comunicat Primăriei oraşului Luduş cota care îi revine din sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraşului în sumă de 1124000 lei. Consiliul local a aprobat ca 581000 lei să fie utilizaţi pentru plata sumelor decise prin hotărâri judecătoreşti  pentru cadrele didactice şi suma de 543000 lei pentru plata salariilor din învăţământul preuniversitar de stat.

RENUNŢARE. Serviciul IADP din Primăria oraşului Luduş a elaborat un referat trimis Consiliului local Luduş prin care propunea relocarea creditelor bugetare prin renunţarea la obiectivul de investiţii destinat reabilitării monumentului eroilor aflat în cimitirul ortodox, în sumă de 67000 lei. Motivul a fost imposibilitatea executării lucrărilor în anul 2017. În acelaşi referat se propune ca suma de 67000 lei să fie o suplimentare a cheltuielilor Proiectului de investiţii “DALI pentru modernizarea, extinderea şi echiparea Liceului Tehnologic”, pentru asigurarea sumelor necesare elaborării documentaţiilor la nivelul tarifelor actuale practicate pe piaţă. Acest proiect urmează a fi depus în vederea obţinerii finanţării din fonduri nerambursabile prin programul POR 2014-2020. Legislativul local a aprobat solicitarea făcută de Serviciul IADP.

 

 

SUPLIMENTARE. Spitalul orăşenesc “Dr. Valer Russu” Luduş a propus Primăriei oraşului  suplimentări la capitolele de venituri şi cheltuieli în urma încasării de sponsorizări şi suplimentări de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate. Solicitarea acestei rectificări de urgenţă se justifică prin necesitatea achiziţiei de medicamente, materiale sanitare şi alte bunuri din programul de sănătate TBC, precum şi achiziţionarea unui mijloc detransport de tip ambulanţă tip A2 pentru care s-a primit o donaţie suplimentară de 7000 lei. Solicitarea Spitalului a fost aprobată de Consiliul local.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close