Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

SUPLIMENTARE. Spitalul orăşenesc „Dr. Valer Russu” Luduş a propus Primăriei oraşului suplimentări la capitolele de venituri şi cheltuieli în urma încasării de sponsorizări şi suplimentări de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate. Solicitarea acestei rectificări de urgenţă se justifică prin necesitatea achiziţiei de medicamente, materiale sanitare şi alte bunuri din programul de sănătate TBC, precum şi achiziţionarea unui mijloc de transport de tip ambulanţă tip A2 şi pentru care s-a primit o donaţie suplimentară de 7000 lei. Solicitarea Spitalului a fost aprobată de Consiliul local.

MODIFICARE. Prin Hotărârea Consiliului local nr. 163/2017 a fost aprobat caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din oraşul Luduş, dar în momentul elaborării documentaţiei de atribuire şi a fişei de date s-a constatat că este oportună modificarea punctelor 1 şi 2 ale art. 2. Acum, Caietul de sarcini prevede la pct 1 că ofertantul trebuie să aibă calitatea de operator licenţiat pentru servicii de iluminat public, Clasa 3 şi la pct 2 ofertantul trebuie să facă dovada deţinerii, indiferent de natura juridică, a unei minime dotări tehnice corespunzătoare Clasei 3 de atribuire a licenţelor pentru prestatorii de servicii de utilităţi publice conform Anexei 11 la HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor. Pentru toate utilajele şi maşinile de transport pe care ofertantul declară că le angajează în derularea contractului se vor prezenta copii ale certificatelor de înmatriculare şi ale cărţilor de identitate, după caz. Modificarea HCL nr. 163/2017 a fost aprobată de plenul Legislativului local.

 

 

COMISIE. La ultima şedinţă a Consiliului local Luduş a fost aprobată modificarea articolului 1 din HCL nr. 34/2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia. Eugenia Giurgea, secretarul oraşului a notat în referatul înaintat Consiliului local că modificarea propusă este „ca urmare a modificărilor intervenite în rândul consilierilor locali în anii 2011-2012-2013”. Din comisie fac parte: primarul oraşului, şeful local al Poliţiei Române, şeful poliţiei locale, secretarul oraşului şi cei trei consilieri locali propuşi de consilierul local Claudiu Ciucă: Gelu Puia, Tiberiu Orban şi Enyedi Mihai.

PLAN URBANISTIC ZONAL.  SC STOMATER SERV COM SRL Luduş a solicitat Primăriei oraşului Luduş aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „Construire staţie de distribuţie carburanţi” în oraşul Luduş, str. 1 Mai nr. 3. Arhitectul şef din cadrul Primăriei oraşului Luduş, Răzvan Vălean a întocmit referatul pentru aprobarea PUZ în conformitate cu dispoziţiile art. 27, 47 şi 68 din Anexa 1 a Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi datelor specificate în Memoriul general şi Regulamentul local de urbanism. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de consilierii locali.

 

 

REORGANIZARE. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă Luduş este încadrat în categoria a IV-a şi are competenţe în sectorul care cuprinde localităţile Luduş, Sânger, Tăureni, Papiu Ilarian, Bogata, Cheţani, Aţintiş şi Bichiş. De la ultimul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Serviciului au fost emise noi reglementări prin Ordinul nr. 96/2016 şi noi Criterii de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. După noile reglementări, SVSU Luduş se încarează ca Serviciu de categoria a 2-a cu un Regulament de Organizare şi Funcţionare structurat pe opt capitole: Dispoziţii generale; Organizarea şi atribuţiile; Atribuţiile personalului din structură; Gestionarea patrimoniului; Pregătirea personalului; Drepturi, compensaţii şi despăgubiri, recompense şi sancţiuni; Dispoziţii finale. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de Consiliul local.

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close