Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

ORDINE DE ZI. Prima şedinţă ordinară din acest an a Consiliului local Luduş a fost convocată pentru ziua de 30 ianuarie 2018 cu o ordine de zi în care au fost prezentate proiecte de hotărâre care au avut  ca obiect: Prelungirea unor contracte de închiriere ; Transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă Luduş IV a unui teren în suprafaţă de 639 m..p.; Aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate; Organizarea reţelei şcolare  pentru anul şcolar 2018-2019; Acordarea calificativului anual pentru activitatea secretarului oraşului; Aprobarea Regulamentului privind finanţarea activităţii sportive din oraş; Acordarea indemnizaţiei de îngrijire pentru bolnavii cu handicap; Rapoartele de activitate ale Poliţiei oraşului Luduş, Plutonului 1 Jandarmi, Poliţiei locale, SVSU, Serviciul public de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară, ale consilierilor locali şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

 

 

DONAŢIE. Printre cei mai importanţi donatori ai Spitalului orăşenesc „Dr. Valer Russu” din Luduş este firma SC DIANA TRANS SRL Cheţani administrată de eficientul om de afaceri DEE LASCĂU IULIU. În cursul anului 2017, suma totală a donaţiilor făcute de acesta s-a ridicat la suma de 88700 lei. Claudia Uţiu, managerul  spitalului  ne-a informat că din această sumă s-au cumpărat două aparate de aer condiţionat montate la Ambulatoriul de specialitate şi o ambulanţă tip AII pentru transportul pacienţilor între secţiile medicale şi Ambualtoriul din oraş. În această perioadă se poartă discuţii în legătură cu utilizarea sumei de 35000 lei rămasă necheltuită din donaţia făcută.

 

 

DIMINUARE, ALOCARE. Printr-un referat al Serviciului IADP din Primăria oraşului Luduş s-a propus diminuarea sumei de 55000 lei de la obiectivul de investiţii „Modernizare strada Rândunelelor şi strada Zăvoiului” din motive obiective, în prezent  Primăria fiind la faza de elaborare a documentaţiilor tehnice şi obţinerea avizelor. Suma de 55000 lei este necesară pentru obiectivul de investiţii „Extinderea şi echiparea structurii educaţionale a Şcolii Gimnaziale „Ioan Vlăduţiu”. Acest proiect va fi depus în vederea finanţării nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 2014-2020, iar suma este necesară pentru achitarea avizelor, autorizaţiilor şi pentru achiziţionarea unor servicii de consultanţă ce se referă la: verificarea conformităţii documentaţiei tehnice potivit cerinţelor finanţatorului; elaborării cererii de finanţare conform ghidului solicitantului; elaborarea/completarea analizei cost- beneficiu şi a celorlalte documente anexate cererii de finanţare; pregătirea dosarului şi predarea fizică în vederea depunerii; asistenţă pe toată perioada verificării proiectului; completarea şi depunerea unor eventuale clarificări/ documente solicitate suplimentar; asistenţă în pregătirea şi transmiterea dosarului în vederea semnării contractului de finanţare. Propunerea a fost aprobată de Consiliul local.

 

 

CHIRII. În oraşul Luduş sunt amplasate un număr de 267 garaje auto pe terenuri aparţinând domeniului public şi privat. Fleşar Gabriela de la Compartimentul „Domeniu public” din cadrul Primăriei oraşului a propus reînnoirea contractelor de închiriere a acestor terenuri pentru că la data de 31 decembrie 2017 acestea au expirat. La şedinţa ordinară a Consiliului local din luna decembrie, proiectul de hotărâre a fost aprobat în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale. În aceeaşi şedinţă a fost aprobată şi chiria anuală de 10 lei/mp/an rămasă neschimbată.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

 

Sursa: PUNCTUL – www.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close