Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

ZONARE. Criteriile de zonare și încadrare a terenurilor intravilane și extravilane în zone de impozitare este reglementată de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Având în vedere  că în ultimii ani s-au finalizat mai multe investiții care au îmbunătățit confortul urban prin lucrări de asfaltare și canalizare, este nevoie de o nouă zonare a orașului Luduș. În acest scop a fost constituită o comisie de lucru privind verificarea, modificarea și completarea zonării orașului. Comisia din care au făcut parte Marius Dudilă – administrator public, Dennis Bordan – șef Birou „Impozite și Taxe Locale”, Varga Zoltan – inspector „ITL”, Dorin Stoica – inspector în cadrul Biroului „Cadastru și Agricultură”, Ioan Coman – referent în cadrul Serviciului „IADP” și Daniel Petrică Șofron – inspector în cadrul „UAT” a verificat și a completat zonarea orașului stabilind criteriile de zonare, conform Anexei nr. 1 și încadrarea străzilor din oraș în zone de impozitare, conform Anexelor nr. 2 și 3 din Proiectul de hotărîre. „Mai multe zone din oraș au suferit modificări ale caracteristicilor generale, cum ar fi îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii, creșterea gradului de confort al zonei, fapt ce conduce la reîncadrarea acestor străzi în zonele de impozitare”, se arată în raportul comisiei. Cele trei Anexe prezentate au fost aprobate de Legislativul local.

 

 

CHIRII. În oraşul Luduş sunt amplasate un număr de 267 garaje auto pe terenuri aparţinând domeniului public şi privat al oraşului. Gabriela Fleşar de la Compartimentul „Domeniu public” din cadrul Primăriei oraşului a propus reînnoirea contractelor de închiriere a acestor terenuri pentru că la data de 31 decembrie 2017 acestea au expirat. La şedinţa ordinară a Consiliului local din luna decembrie, proiectul de hotărâre a fost aprobat în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale. În aceeaşi şedinţă a fost aprobată şi chiria anuală de 10 lei/m.p./an rămasă neschimbată.

 

 

PROIECTE. Pentru anul 2018, Ioan Astăluș, omul de cultură ludușean are agenda plină cu o mulțime de proiecte. La fel ca în fiecare an participă în Germania la Munchen la Expoziția internațională de caricatură și grafică  satirică. În Polonia participă la Expoziția de grafică de carte și „ex libris” la Universitatea din Poznan, după care participă la o manifestare similară în Wroclaw. În țară este solicitat să realizeze busturi ale personalităților istorice care vor fi amplasate în mănăstiri din Moldova și desigur, să realizeze sculpturi în cele mai neobișnuite materiale.

 

 

DONAȚIE. Artista plastică Rodica Olteanu, originară din Luduș, a iniţiat și realizat un proiect artistic „Galeria personalităților”. În această galerie sunt cuprinse un număr de șapte portrete, tablouri realizate în ulei pe pânză, care imortalizează șapte personalități ale orașului: Valeriu Russu, Mircea Stăvariu, Șepși Lajos, Ioan A. Luca, Constantin Pleșca, Mircea Gheborean și Kovacs Ella. Dimensiunea fiecărui tablou este de 50/70 cm și este înregistrat cu valoarea de 3000 lei. Artista spune că aceste tablouri „le donez orașului meu natal pentru a fi expuse permanent în spațiul dedicat expozițiilor din Casa de Cultură”. Legea nr. 32/1994, a sponsorizării prevede că donațiile oferite să fie evaluate și înregistrate în contabilitate. Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, actul de donație a constituit subiectul unei Hotărâri a Consiliului local care a fost aprobată în unanimitate.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close