Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

APROBARE. În 27 decembrie 2017 SC COMPANIA AQUASERV SA a solicitat Primăriei oraşului Luduş să îi pună la dispoziţie, pe perioada delegării gestiunii, a unor bunuri proprietate publică aparţinând sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Concret, bunurile solicitate sunt un număr decinci terenuri la: Staţia de epurare din strada Ioan Olteanu în suprafaţă de 15000 m.p; Uzina de apă din str. Uzinei (36268 m.p); Staţia de pompare a apei potabile din str. Turzii (124 m.p); Staţia de pompare a apei brute din str. Liliacului (6000 m.p) ;i terenul pe care este amplasat rezervorul de apă potabilă de la cabana Salcâmul (514 m.p). În proiectul de hotărâre aprobat de aleşii locali este prevăzut ca predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces verbal încheiat între părţile semnatare ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

 

 

REŢEA ŞCOLARĂ. În conformitate cu Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a solicitat Primăriei oraşului Luduş să întocmească Proiectul  de reţea şcolară pentru anul şcolar 2018-2019. În acest sens, Liceul Tehnologic nr. 1 a propus această unitate cu personalitate juridică şi Clubul Sportiv Şcolar Luduş ca unitate şcolară fără personalitate juridică. Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu” a comunicat că, pentru anul şcolar 2018-2019 în reţeaua şcolară rămâne doar Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu”, fără alte structuri arondate întrucât Şcoala Primară „Ioan Oltean” din cartierul Gheja nu mai funcţionează din lipsă de elevi înscrişi. La Şcoala Gimnazială nr. 1 Luduş nu există modificări faţă de anul şcolar precedent. Grădiniţa „Căsuţa Fermecată”, unitate de învăţământ cu personalitate juridicăare arondate un număr de cinci grădiniţe de copii: Cu program prelungit în Luduş şi cu program normal, două în Luduş şi în cartierele Gheja şi Roşiori. Primăria oraşului a propus ISJ Mureş organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018-2019 şi după primirea avizului conform, Consiliul local a aprobat proiectul de hotărâre.

 

 

CALIFICATIV. Conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi a HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, primarul administraţiei publice locale este obligat să evalueze performanţele individuale ale secretarului oraşului după ce Consiliul local propune un calificativ dintre cele patru: nesatisfăcător, satisfăcător, bine şi foarte bine. În şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din 30 ianuarie 2018, consilierul local Gelu Puia a propus plenului ca secretarul oraşului, Eugenia Giurgea să primească un calificativ pe măsura activităţii sale, adică, foarte bine. Propunerea a fost aprobată în unanimitate şi după întocmirea Proiectului de Hotărâre, primarul Cristian Moldovan ţinând seama de propunerea Consiliului local şi de propriile aprecieri, va întocmi rapoprtul de evaluare a activităţii secretarului oraşului, Eugenia Giurgea.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close