Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

LANSARE DE CARTE. Casa de Cultură “Pompeiu Hărăşteanu” Luduş a organizat în 21 februarie 2018 de la ora 17 lansarea cărţii “Pecetea destinului” în prezenţa autoarei, Cornelia Rusu. Moderatoarea evenimentului, Ana Pandrea i-a avut ca invitaţi pe Nicolae Băciuţ, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Mureş, prof. Monica Gădălean Pop şi ing. Adela Cazacu, directorul Bibliotecii orăşeneşti Luduş.

 

 

EMISII DE CO2. În şedinţa ordinară din luna decembrie 2017, Consiliul local Luduş a aprobat Strategia locală de dezvoltare durabilă şi reducerea emisiilor de CO2 în oraş pentru perioada 2016-2020. Strategia de acţiune pentru energie durabilă a oraşului se integrează şi în strategia naţională, cu domeniile sale de acţiune: instituirea unui management energetic la nivelul autorităţilor publice şi a firmelor private; creşterea eficienţei energetice în toate domeniile de activitate; utilizarea tot mai mult a energiei din surse regenerabile; creşterea siguranţei în alimentarea cu energie. Anca Năsăudean, şefa Serviciului “Investiţii, Achiziţii, Domeniu Public” spune că “Îmbunătăţirea managementului energetic este un factor direct de creştere economică, într-un mod cât mai productiv”.

 

 

INVENTAR. În ultimii ani s-au produs multe mişcări în inventarul domeniului public care a fost aprobat prin HG nr. 964/2002 şi în consecinţă se impunea o reinventariere a bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Luduş. Prin HCL nr. 81/iunie 2017 a fost reconstituită comisia de inventariere care, după încheierea lucrărilor de inventariere, a încheiat procesul verbal nr. 36723 din 24.10.2017. Semnatarii acestuia, Ioan Cristian Moldovan, Mihai-Paul Precup, Maria Suciu, Răzvan Titus Vălean, Ionela-Anca Năsăudean, Ioan Coman şi Anisia Vălean au prezentat Consiliului local inventarul actualizat cu anexele respective.

 

 

CHIRII. În Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL) este prevăzut la art. 8 “Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei şi vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, precum şi actualizarea anuală a cuantumului chiriei. După expirarea perioadei contractuale iniţiale, prelungirea contractului de închiriere se face, succesiv, pe perioade de un an”. În virtutea acestor prevederi, Compartimentul “Domeniu Public” din cadrul Serviciului “Investiţii, Achiziţii, Domeniu Public” din Primăria oraşului Luduş a propus Consiliului local prelungirea, pe o perioadă de un an, cu începerea de la data de 1 martie 2018, a contractelor de închiriere a apartamentelor din blocul nr. 11 din strada Zăvoiului, construite prin ANL. La data prelungirii contractelor de închiriere, locatarii sunt obligaţi să fie cu chiria şi cheltuielile de întreţinere plătite la zi. Legislativul local a aprobat Proiectul de hotărâre pentru prelungirea contractelor de închiriere.

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close