Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

ORDINE DE ZI. Şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş aferentă lunii februarie a avut loc în ziua de 26, cu o ordine de zi în care au fost prezentate proiecte de hotărâre cu privire la: Modificarea HCL nr. 143/2017; Înscrierea străzilor din oraş în evidenţele de publicitate imobiliară în proprietatea domeniului public al oraşului; Cesiunea unui contract de concesiune; Prelungirea unui contract de închiriere cu SC Telekom România Communications SA; Aprobarea unui schimb de locuinţă; Rezilierea unui contract de închiriere; Actualizarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Primărie; Aprobarea finanţării de la bugetul local a activităţilor sportive ale Asociaţiei Clubul Sportiv Mureşul Luduş în anul 2018; Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrativ Serv Luduş SRL; Modificarea zonării oraşului; Aprobarea planului de acţiuni cu lucrările ce trebuie executate de către beneficiarii Legii 416/2001; Angajarea a două persoane ca asistent personal pentru doi bolnavi cu handicap grav; Aprobarea conturilor de încheiere a execuţiei bugetare pe 2017.

 

 

TRANSFORMARE. Anca Năsăudean de la Serviciul „Investiţii. Achiziţii şi Domeniu Public” din cadrul Primăriei oraşului Luduş a solicitat Consiliului local modificarea denumirii Compartimentului „Economia bazată pe cunoaştere” în Compartimentul „Tehnic”. Delia-Maria Străin, consilier „BFCRU” a propus transformarea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului „Cadastru şi Agricultură” în funcţia publică de inspector clasa I grad profesional debutant, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului pentru anul 2018. În referatul privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Luduş pentru acest an, Delia-Maria Străin a precizat că modificările propuse nu schimbă numărul total de funcţii din Primărie, aprobate prin HCL nr. 175/2017. Se respectă şi numărul de posturi comunicate Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş. Proiectul de hotărâre prezentat Consiliului local a fost aprobat în unanimitate.

 

 

BUGET. Pentru anul 2018, cheltuielile bugetare ale Spitalului orăşenesc „Dr. Valer Russu” sunt prevăzute să fie de 33824000 lei defalcate pe secţiunea de funcţionare – 33140000 lei şi cea de dezvoltare – 684000 lei. În funcţie de natura economică, cheltuielile sunt: de personal -27166000 lei, bunuri şi servicii – 5698000 lei şi alte cheltuieli (burse) – 108000 lei. Pentru capitolul „Cheltuieli de capital” este prevăzută suma de 684000 lei pentru următoarele obiective de investiţii: Ecograf Doppler portabil – 33000 lei; Reparaţie capitală la secţia Chirurgie generală – 231000 lei; Reparaţie capitală la Spălătorie (schimbarea acoperişului) – 50000 lei; Modernizarea secţiei Obstetrică –Ginecologie – 200000 lei; Reparaţie capitală la Blocul alimentar – 70000 lei; Modernizarea secţiei Boli Infecţioase-60000 lei; Modernizarea secţiei Medicină internă – 40000 lei.

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close