Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

SĂRBĂTOARE. Devenită o tradiţie, omagierea femeilor în primele zile ale lunii martie a avut loc la Luduş în organizarea Asociaţiei Pensionarilor din oraş. Preşedintele Asociaţiei, prof. Traian Dancu, preşedinta Comisiei de femei, Valeria Cătinean şi contabila Paula Istvan, cu contibuţia financiară a Biroului notarial Petruţa Gherman, au creat ambianţa plăcută în cadrul căruia doamnele invitate, cele mai active din Asociaţie au socializat într-un cadru plăcut. Preşedintele Asociaţiei, prof. Traian Dancu a felicitat doamnele prezente şi le-a oferit câte o garoafă şi un mărţişor.

 

 

MODIFICARE. Clădirea cinematografului „Flacăra” din Luduş a fost preluată în domeniul public al oraşului Luduş de la RADEF „România Film” conform Legii nr. 303/2008 privind cinematografia. În temeiul acestei legi, Consiliul local al oraşului a aprobat protocolul de preluare a imobilului prin HCL nr. 145/2009. Ştiind că Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică prevede că „domeniul public local al  (…. ),  oraşelor ( ….)   este  alcătuit din următoarele bunuri: terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea”, prin HCL nr. 143/2017 Consiliul local s-a conformat propunând înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară şi a terenului de 580 m.p. aferentă cinematografului „Flacăra” situat în Luduş, strada Republicii nr. 14 în categoria de folosinţă curţi-construcţii intravilan în favoarea oraşului Luduş – domeniu public. Consiliul local a aprobat înscrierea provizorie a imobilului în evidenţele de publicitate imobiliară modificând art. 1 a HCL nr. 143/2017.

 

 

PRELUNGIRE. La începutul lunii februarie 2018, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Bucureşti a solicitat Primăriei oraşului Luduş prelungirea contractului de închiriere nr. 9/1999 printr-un act adiţional prin care doresc prelungirea duratei de valabilitate a contractului de închiriere a spaţiului de 6 m.p. din str. Principală a cartierului Gheja. Având în vedere prevederile contractului care la data de 31 martie 2018 ajunge la termen, Consiliul local a aprobat prelungirea acestuia pe o perioadă de un an, cu începere de la 1 aprilie 2018. Propunerea a fost făcută conform Legii nr. 215/2001 care precizează la art. 36: „Consiliul local hotăreşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a oraşului” şi la art. 123: „Consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului privat să fie închiriate”. Valoarea chiriei se actualizează anual în luna ianuarie conform indicelui de inflaţie.

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close