Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

RECITAL. Joi, 22 martie de la oa 18, Protopopiatul Ortodox Luduş a organizat  la biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Luduş o conferinţă şi un recital de muzică bisericească. Invitatul Protopopiatului, teologul dr. Stelian Gombos a fost consilier în Secretariatul de Stat pentru Culte din Bucureşti a vorbit despre „Rugăciunea Sf. Efrem Sirul şi Canonul de Pocăinţă al Sf. Andrei Criteanul – două căi sau modalităţi duhovniceşti de apropiere a omului de Dumnezeu.

 

 

MUZICĂ SACRĂ. Primăria oraşului Luduş, Casa de Cultură „Pompeiu Hărăşteanu” şi Protopopiatul Ortodox Luduş a organizat  la Casa de Cultură un concert de muzică sacră şi pricesne „La umbra crucii tale”. A fost  o seară dedicată vieţii şi familiei pe care organizatorii au numit-o „Pentru viaţă, pentru femeie, pentru familie”. Invitaţi speciali  fiind  Paula Seling şi preotul Marius Ciprian Pop. Intrarea a fost liberă la concertul din 24 martie de la ora 17.

 

 

STRĂZI. În Anexa nr. 1 a HCL nr. 21 /2018 sunt înscrise un număr de 110 poziţii în reţeaua stradală a oraşului Luduş. Dintre acestea, cea mai scurtă este strada Bisericii (56 m), iar cea mai lungă strada Principală (3532 m). Lungimea totală a străzilor este de 70531 m, iar suprafaţa totală a acestora ajunge la 862584 m.p. Străzile enumerate în Anexa 1 a HCL 21/2018 sunt cuprinse în inventarul domeniului public aprobat prin HG nr. 964/2002, la poziţiile 1-3. Conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, „Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află (….) şi pot fi clasificate ca: (….) străzi –drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă, etc”. Prin referatul întocmit de Anca Năsăudean de la Serviciul „Investiţii, Achiziţii, Domeniu Public” al Primăriei oraşului  Luduş s-a propus Consiliului local înscrierea străzilor de pe raza oraşului în evidenţele de publicitate imobiliară în proprietatea oraşului Luduş – domeniul public. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de legislativul local.

 

 

PRELUNGIRE. La începutul lunii februarie 2018, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Bucureşti a solicitat Primăriei oraşului Luduş prelungirea contractului de închiriere nr. 9/1999 printr-un act adiţional prin care doresc prelungirea duratei de valabilitate a contractului de închiriere a spaţiului de 6 m.p. din str. Principală a cartierului Gheja. Având în vedere prevederile contractului care la data de 31 martie 2018 ajunge la termen, Consiliul local a aprobat prelungirea acestuia pe o perioadă de un an, cu începere de la 1 aprilie 2018. Propunerea a fost făcută conform Legii nr. 215/2001 care precizează la art. 36: „Consiliul local hotăreşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a oraşului” şi la art. 123: „Consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului privat să fie închiriate”. Valoarea chiriei se actualizează anual în luna ianuarie conform indicelui de inflaţie.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

 

 

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close