Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

FINANŢARE. În luna februarie 2018, Asociaţia Clubul Sportiv Mureşul Luduş a solicitat primăriei oraşului Luduş alocarea de la bugetul local a sumei de 135000 lei pentru activităţile sportive care se desfăşoară în anul 2018. În principal, activitatea sportivă a oraşului este reprezentată prin participarea la Campionatul Naţional de tenis de masă, Juniori I şi II; Campionatul şcolar de baschet; Campionatul judeţean de fotbal, Liga a IV-a seniori; Campionatul judeţean de fotbal, Liga a V-a seniori şi la Campionatele judeţene de fotbal juniori U15, U13, U11, U9. Documentaţia de solicitare a finanţării a fost întocmită conform prevederilor regulamentului de acordare a finanţării din bugetul local al oraşului Luduş; a activităţii sportive organizate în baza Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;  prevederi stabilite prin HCL nr. 7/2018. Comisia constituită prin Dispoziţia nr. 122/2018 a primarului Cristian Moldovan, din care au făcut parte Mihai Paul Precup, Cosmina Banea şi Marius Dudilă a studiat cererea – cadru de finanţare a programului sportiv „Dezvoltarea activităţilor sportive în oraşul Luduş” de susţinere a activităţilor sportive de masă şi de performanţă desfăşurate în cadrul clubului şi a concluzionat că „ Având în vedere aspectele menţionate, comisia constată că cererea de finanţare se încadrează în prevederile Regulamentului privind acordarea de finanţări din bugetul local al oraşului Luduş pentru activităţi sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000”. Consiliul local a aprobat finanţarea de la bugetul local a activităţilor Asociaţiei Clubul Sportiv Mureşul Luduş în anul 2018 cu suma de 135000 lei.

 

 

EVALUARE/ SELECŢIE. Societatea Administrativ Serv Luduş SRL a fost înfiinţată având ca autoritate publică tutelară oraşul Luduş în scopul unei mai eficiente organizări a colectării deşeurilor nepericuloase, tratării şi eliminării acestora, recuperării materialelor reciclabile sortate, activităţilor de curăţenie şi de întreţinere peisagistică în conformitate cu codurile KAEN. Societatea este prestatoare de servicii şi funcţionează sub conducerea, coordonarea şi controlul Consiliului local al oraşului, iar activităţile desfăşurate sunt destinate comunităţii locale pentru atingerea unui nivel superior calitativ şi cantitativ al serviciilor de utilităţi publice. Concret, cei 12 angajaţi efectuează activităţi de măturat stradal, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice în oraş, curăţarea şi răzuirea rigolelor precum şi colectarea şi transportul deşeurilor depozitate în locuri nepermise pe suprafaţa domeniului public. Societatea trebuie să fie administrată de către un consiliu de administraţie şi pentru aceasta Consiliul local a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie şi constituirea unei comisii de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membrii în consiliul de administraţie al societăţii Administrativ Serv Luduş SRL în componenţa: Marius Dudilă – administrator public al oraşului, Kis Istvan – viceprimar, Cosmina Banea – inspector, Paul Mihai Precup – consilier juridic, Anca Năsăudean – şef Serviciu „IADP”, Delia Străin – consilier, Florina Ţeculescu – inspector. Procedura de evaluare/selecţie a membrilor în consiliul de administraţie se finalizează în termen de 90 de zile calendaristice, adică până în 27 mai 2018.

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close