Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

COMISIE. De la data ultimei inventarieri a domeniului public al orașului Luduș au trecut mai mult de 15 ani și în această perioadă s-au produs modificări în inventarul aprobat prin HG nr. 964/2002. Pentru perioada următoare, Consiliul local a aprobat modificarea articolului 1 din HCL nr. 217/2009. Astfel, se reconstituie comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al orașului Luduș în componența: Președinte – Ioan Cristian Moldovan, secretar – Mihai-Paul Precup, membri – Maria Suciu, Răzvan-Titus Vălean și Ionela-Anca Năsăudean. Această comisie va fi sprijinită de Ioan Coman și Anisia Vălean, referenți în cadrul Serviciului „Investiții, Achiziții, Domeniu Public” din cadrul Primăriei orașului Luduș.

 

 

CHIRII. Conform Legii nr. 152/1998 și completărilor ulterioare aduse de OUG nr. 30/2017 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe(ANL), contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de cinci ani de la data repartizării locuinței. La art. 8 alin.(4) se precizează clauzele referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care împlinesc vârsta de 35 de ani, actualizarea anuală a chiriei în funcție de coeficientul de ponderare de la aliniatul (9), precum și rata inflației anuale prevăzute la alin.(11).  Cuprinzătorul referat întocmit de Anca Năsăudean de la Serviciul „Investiții, Achiziții, Domeniul Public” din cadrul Primăriei orașului Luduș a constituit baza unui proiect de hotărâre prezentat Consiliului local care a aprobat: Valoarea chiriei lunare aferente locuințelor realizate prin ANL din str. Zăvoiului blocurile 11,13,15 și 17 pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2017; Cota autorității publice locale de 0,5% aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinței pentru titularii de contracte de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani; Cuantumul chiriei lunare se aplică atât pentru contractele de închiriere a căror valabilitate a expirat după 31 iulie 2015, cât și pentru cele care au fost încheiate după această dată; Pentru contractele încheiate sau prelungite după data de 20 iunie 2017 se aplică algoritmul de calcul prevăzut de legislația actuală; Începând cu data de 1 iulie 2017, Hotărârea Consiliului local Luduș nr. 37/2017 își încetează aplicarea.

 

 

DOTĂRI. Pentru creșterea calității lucrărilor efectuate pe cuprinsul orașului, Direcția „Drumuri. Intervenții. Transport. Zone Verzi” din cadrul Primăriei orașului a solicitat Consiliului local aprobarea pentru a achiziționa o remorcă (97x72x78 cm) – 800 lei, o mașină de tuns gazon – 2400 lei, un moto -fierăstrău pentru lucru la înălțime – 2300 lei, o mașină de tuns gard viu – 1150 lei și un atomizor – 1900 lei. Valoarea totală estimată este de 8600 lei și poate fi acordată prin diminuarea alocării bugetare de la capitolul „Reparații și confecționat bănci” pe trimestrul II. Cererea a fost aprobată de consilierii locali.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close