Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

DIMINUĂRI, ALOCĂRI. La mijlocul anului 2017, Serviciul IADP din cadrul Primăriei orașului Luduș a făcut o analiză a stadiului de realizare a obiectivelor de investiții. Se propune diminuarea cu 51000 lei a sumei prevăzute pentru modernizarea străzii 1 Mai întrucât lucrările au fost finalizate, iar suma amintită constituie o economie. La obiectivul „Expertiză tehnică pod rutier peste râul Mureș” contractul de servicii a avut o valoare mai mică, economia fiind de 7000 lei. Din totalul de 58000 lei se propun următoarele alocări: 1000 lei pentru obiectivul de investiții „Modernizarea aproximativ 9 km de străzi în oraș”, suma fiind necesară pentru obținerea avizelor de la furnizorii de utilități; 5000 lei pentru obiectivul de investiții „DALI. Modernizare străzi în Centrul vechi al orașului”; 16000 lei pentru obiectivul de investiții „SF pentru construcția și echiparea infrastructurii pentru creșă”; 36000 lei pentru obiectivul de investiții „DALI pentru modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Tehnologic Luduș”, ultimele trei alocări fiind justificate de tarifele practicate pe piața de consum pentru investiții similare. Diminuările și alocările au fost aprobate de Legislativul local.

 

 

FINANȚARE. După semnarea contractului de finanțare nr. 24/2017 prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor”, pentru acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) este necesară o alocare bugetară. Pentru implementarea proiectului „Modernizarea, amenajarea și dotarea Parcului Tineretului”, consilierii locali au aprobat sumele necesare.

 

 

MODIFICARE. După validarea mandatelor de consilier local stabilite la scrutinul din anul 2016 s-a constituit un nou consiliu local pentru legislatura 2016-2020. La art. 48 din Regulamentul de funcționare a legislativului orașului Luduș „Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, lunar, la convocarea primarului, de regulă în a trei zi de marți din fiecare lună, la orele 14”. În referatul întocmit de Paul Mihai Precup, secretarul orașului sunt precizate prevederile OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin Legea nr. 673/2003, dispozițiile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și văzând toate acestea a propus modificarea art. 48 din Regulament cu următorul text: Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, lunar, la convocarea primarului, de regulă în ultima zi de marți din fiecare lună, la orele 14”. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de aleșii locali. Celelate prevederi ale Regulamentului aprobat prin HCL 7/2016 rămân neschimbate.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close