Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

DEPOZITAREA DEȘEURILOR. Unitatea Administrativ Teritorială Luduș este membră a Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară „Ecolect Mureș” din anul 2008 cu principalul scop de implementare a proiectului „Sistem Integrat de gestiune a Deșeurilor” la nivelul județului Mureș”, acesta implicând și unificarea serviciilor de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor solide. Consiliul județean Mureș a încheiat un contract privind Delegarea operării și administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul cu Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL București-SC Servicii Salubritate București SA, valoarea contractului fiind de 99,189 milioane lei, fără TVA, pe o durată de 8 ani. Tariful pentru depozitarea deșeurilor a fost stabilit la 61,93 lei/tonă fără TVA. Prin Hotărâre a Consiliului local Luduș s-a aprobat depozitarea deșeurilor menajere provenite din oraș la depozitul din Sânpaul, tariful fiind de 61,93 lei/tonă plus TVA, plata fiind achitată din bugetul local. Tariful va fi actualizat periodic conform indicelui prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică.

 

13726579_1067738026643985_6364570468647399813_n

 

RECALCULARE. „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, constituite în perimetrul de ameliorare Coasta lui Papuc, orașul Luduș, județul Mureș” este o investiție amplasată în cartierul Gheja. După reducerea cotei TVA la 19% a rezultat o nouă valoare a investiției: 469761 lei cu TVA, din care Construcții plus Montaj 441 802 lei inclusiv TVA. Suprafața totală a terenului împădurit cu diferite esențe de foioase și arbuști este de 10,56 hecatre. Cheltuielile de implementare a proiectului, de întreținere și exploatare sunt suportate de la bugetul local și de la bugetul de Stat.

 

13775630_1067737746644013_3381698418215838738_n

 

INDICATORI. Consilierii locali au aprobat devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 1 Mai”. Valoarea totală a investiției, cu TVA este de 469679 lei din care Construcții plus Montaj este de 387702 lei inclusiv cu TVA. Lungimea totală a străzii modernizate este de 307 m. Toate cheltuielile care se fac cu acest proiect sunt plătite din veniturile proprii ale bugetului local. La fel și cheltuielile de întreținere și exploatare a carosabilului. În aceste zile au început lucrările de reabilitare.

 

13776049_1067737753310679_6174270670623301159_n

 

PLAN DE ACȚIUNI. Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat prevede că familiile și persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistență socială. Pentru a fi incluși la plată, un membru major din familie, apt de muncă trebuie să presteze lunar muncă în folosul comunității, în acțiuni organizate de Primărie și aprobate de Legislativul local. Consilierul Daniel Moca de la Serviciul „Asistență socială” din cadrul Primăriei a prezentat în plenul Legislativului local un Plan de acțiuni cuprnzând lucrările la care trebuie să participe beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. Dintre acestea menționăm câteva: Curățat gunoaie, încărcate în coșuri și transoprtate la containerele amplasate în cartiere; Curățarea șanțurilor și decolmatarea lor; Curățarea trotuarelor și a străzilor” și altele. Consilierii au aprobat planul de acțiuni prezentat.

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close