Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

ORDINE DE ZI. Ședința ordinară a Consiliului local Luduș a fost fixată pentru ziua de 25 aprilie, ora 14, cu o ordine de zi din care fac parte proiecte de hotărâre privind: Încetarea de drept a mandatului de consilier local al dr. Mathe Zsolt Peter; Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 1491/1993; Dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 57015 Luduș; Aprobarea listei de priorități pentru închirierea locuințelor din fondul locativ de stat; Aprobarea temei de proiectare pentru investiția „Modernizare aproximativ 9 km de străzi”; Aprobarea Actului Adițional la Contractul de asociere în participațiune între Consiliul local și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, filiala Luduș; Rectificare bugetului local; Diverse și altele.

 

DSCF0422

 

COMODAT. Inspectoratul de Jandarmi Județean „Colonel Sabin Motora” Mureș a solicitat Primăriei orașului Luduș prelungirea contractului de comodat nr. 37/2009 având ca obiect folosirea imobilului situat în orașul Luduș, Piața Unirii, nr. 11. Proiectul de hotărâre al Consiliului local prevede reînnoirea contractului de comodat pentru folosirea clădirii în suprafață utilă de 69,10 m.p și a garajului cu suprafață utilă de 19,80 m.p pentru o perioadă de doi ani. Referatul întocmit de Gabriela Fleșar a fost însușit de consilierii locali care au aprobat proiectul de hotărâre.

 

DSCF0420

 

REȚEA ȘCOLARĂ. În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și cu Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, Primăria orașului Luduș a analizat necesitățile orașului și a propus Inspectoratului Școlar Județean Mureș rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat a orașului pentru anul școlar 2017-2018. Prin adresa nr. 1203, ISJ Mureș  a acordat avizul conform pentru rețeaua școlară propusă în care sunt prevăzute patru unități de învățământ cu personalitate juridică: Liceul Tehnologic nr. 1 cu profil liceal și profesional; Școala Gimnazială nr. 1 din strada Republicii; Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” din strada Crinului; Grădinița „Căsuța Fermecată” din strada Rândunelelor. Structuri arondate sunt: Clubul sportiv Școlar, Școala Primară „Ioan Th. Olteanu” Gheja, Grădinița cu PP din strada Vânătorilor, Grădinița cu Program Normal din strada Vânătorilor , Grădinița cu Program Normal din strada Crinului, Grădinița cu Program Normal Gheja și Grădinița cu Program Normal Roșiori.

 

DSCF0393

 

CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE. La fel ca în fiecare an, Primăria orașului Luduș propune Consiliului local înnoirea, pe o perioadă de un an a contractelor de închiriere pentru suprafețele de teren aparținând domeniului public și privat al orașului pe care sunt construite garaje auto. Cei 270 de deținători de garaje trebuie să plătească o chirie de 10 lei/mp/an, taxă rămasă neschimbată din anul 2009. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de consilierii locali.

MODERNIZARE. Serviciul „Investiții, Achiziții, Domeniu Public” din cadrul Primăriei orașului Luduș a prezentat Consiliului local documentația pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Mureșului și strada Crângului”. După modificarea cotei de TVA la 19% noua valoare a investiției, cu TVA este de 1179240 lei, din care C+M, inclusiv TVA este de 1030533 lei; Lungimea totatlă a străzilor este de 795 m. Sursa de finanțare se asigură din bugetul de stat și din bugetul local. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de consilierii locali.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

 

Sursa: PUNCTUL www.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close