Home / Noutati / PRIMA ACTIVITATE COMUNĂ A TINERILOR CREŞTINI ORTODOCŞI DIN PROTOPOPIATUL LUDUŞ !

PRIMA ACTIVITATE COMUNĂ A TINERILOR CREŞTINI ORTODOCŞI DIN PROTOPOPIATUL LUDUŞ !

 

Însoţiţi de profesorii lor de religie şi de părinţii spirituali, două sute de elevi din Protopopiatul ortodox Luduş au participat joi, 8 mai 2014, la Concursul de creaţie literară şi artistică VESTITORII BUCURIEI ÎNVIERII,  organizat în judeţul Mureş de Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, în colaborare cu INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ ŞI PROTOPOPIATUL ORTODOX REGHIN. Tinerii creştini au fost primiţi cu ocrotitoare dragoste de părintele preot profesor dr.Claudiu Dorin Chiorean, inspector şcolar arhiepiscopal, părintele protopop al Luduşului Lucian Voşloban şi de d-na profesoară Marioara Daian, inspector metodist de religie pentru zona Luduş-Sărmaşu-Iernut.  Concursul s-a desfăşurat în Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, din Parohia Ortodoxă Luduş II, împodobită în acea zi cu icoane şi desene, cu voci cristaline armonizate în piese corale şi pricesne, cu mărturisiri de credinţă convingător exprimate în poezii şi eseuri, toate rod al talentului creator al elevilor, luminat de Duhul Sfânt. Cu toţii au trăit înălţătoarea bucurie a slujbei oficiate de cucernicii părinţi Claudiu Dorin Chiorean, Lucian Voşloban şi Ilie Daian, şi-au liniştit emoţiile, şi-au întărit cugetele cu mesajele de încurajare adresate de bunele lor gazde.

 

 1

 

Respectându-se desfăşurătorul dinainte întocmit, tinerii elevi creştini au fost invitaţi în faţa Altarului să-şi prezinte creaţiile literare şi artistice inspirate de cel mai important moment al creştinătăţii, ÎNVIEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS.  Îndrumaţi de d-na profesoară Adriana Vereş, elevii din Valea Largă au recitat poezii şi au cântat pricesne, înmănunchiate sub titlul „De învierea lui Hristos”. Ei au impresionat şi prin ţinuta vestimentară. Atât d-na profesoară, cât şi copiii au venit de acasă îmbrăcaţi în costume populare specifice Câmpiei transilvane.  Cei din Tăureni, au celebrat Învierea prin versuri proprii şi icoane din ciclul „Drumul Crucii”.  Singura care a avut emoţii a fost d-na lor profesoară de religie, Laura Covaci.  Din Şeulia de Mureş au venit pictori de icoane pe sticlă, dintre care doi sunt fii ai părintelui paroh Ionel Pintilie şi ai profesoarei de religie Genţiana Pintilie.  Cei din Zau de Câmpie, pregătiţi de d-na preoteasă şi profesoară Maria Florea şi-au emoţionat colegii cu priceasna „Hristos a înviat” şi cu recitarea artistică a poeziei „De Paşti”, a poetului Tudor Arghezi.  Revelaţia întâlnirii au fost tinerii creştini ortodocşi de la Liceul „Samuil Micu”, din oraşul Sărmaşu. Sub părinteasca grijă a preotului Daniel Camara, a părintelui protopop onorific Ilie Bucur, a comunităţii creştine din parohie şi a d-nelor profesoare de religie Ilia Mureşan (n.Bucur), Raluca Pleşa şi Anca Chirilă, elevii sărmăşeni au reuşit să ofere prin cântecele, poeziile şi eseurile selectate cu mare grijă şi rostite cu o dicţie impecabilă, un model elevat de dragoste curată faţă de Fiul lui Dumnezeu şi de cinstire a Învierii Sale. 

 

 3

 

Parohiile ortodoxe din oraşul Iernut au fost reprezentate de elevi de la Liceul Tehnologic, îndrumaţi de profesorul de religie Rareş Adrian Sălcudean.  Liceana Raluca Diana Mătea, autoarea eseului „Creştini de sărbători” a deplâns îndepărtarea multor orăşeni de adevăratul sens al sărbătorii Învierii Domnului, preferând să se distreze, să facă afaceri cu „iepuraşi”, să se îngrijească doar de partea materială a vieţii, neglijând pregătirea spirituală. Parohiile ortodoxe din oraşul Luduş au avut cea mai numeroasă prezenţă, prin tineri de la Liceul Tehnologic (profesor de religie Septimiu Pop), de la Şcoala Gimnazială Nr.1 (profesor Ovidiu Gherasim) şi de la Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu” (profesori Marioara Daian, Nadia Ghic, d-nele învăţătoare Lucreţia Rotar şi Leana Degan), cu zeci de icoane şi desene, cu încercări poetice şi eseuri proprii, cu cântece de binecuvântare a Învierii lui Hristos. „Hristos a Înviat! este o propoziţie simplă ca structură, dar atât de complicată în esenţă”, a afirmat eleva Denisa Moldovan, de la Şcoala „Ioan Vlăduţiu”.  „Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creştinilor. Pe ea se întemeiază credinţa în viaţa veşnică. Prin ea am dobândit împăcarea noastră cu Dumnezeu. Este izvorul bucuriei tuturor creştinilor”, a scris în eseul său Edina Radu, de la aceeaşi şcoală luduşeană.

 

 2


Toţi tinerii participanţi la concurs şi profesorii lor de religie au fost felicitaţi şi distinşi cu  diplome personalizate şi dăruiţi cu tipărituri religioase de părintele inspector dr. Claudiu Dorin Chiorean şi părintele protopop Lucian Voşloban, care i-au îndemnat pe copii să fie, pentru tot restul vieţii lor, harnici vestitori ai bucuriei Învierii Domnului Iisus Hristos.

Cu imnul pascal HRISTOS A ÎNVIAT!  a începur şi s-a încheiat concursul  de la Luduş, etapă de final a concursului din judeţul Mureş, după etapele protopopiale de la Reghin, Târgu Mureş, Sighişoara şi Târnăveni.  După ce au pozat pentru albumul de amintiri, elevii, profesorii lor şi preoţii Andrei Vereş, Ionel Pintilie, Ioan Florea, Sergiu Covaci, Ilie Dăian, au fost invitaţi să viziteze sediul protopopiatului şi să guste din bunătăţile dăruite de Oficiul Protopopiatului Luduş. 

 

 

 

 

A CONSEMNAT,

MIRCEA  GHEBOREAN

 

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close