Home / Noutati / Primaria Ludus a reluat distribuirea ajutoarelor provenite de la U.E. pentru persoanele defavorizate !

Primaria Ludus a reluat distribuirea ajutoarelor provenite de la U.E. pentru persoanele defavorizate !

 

 

Intr-un comunicat remis presei, viceprimarul Ludusului, ing. Ferenczi Levente doreste sa aduca la cunostinta cetatenilor din Ludus ca:

În perioada 24 OCTOMBRIE 2011 -16 DECEMBRIE  2011, la sediul Depozitului local PEAD 2011 situat în oraşul Luduş, str. Ciocârliei nr.1 (sediu ADP, SERE) de luni până joi între orele 8,30 – 13,30 se desfăşoară operaţiunea de distribuire a produselor alimentare acordate din stocurile comunitare destinate persoanelor cele mai defavorizate, stabilite de  prevederile art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 600/2009, astfel:

a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei / lună;

d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.

 

              

               

Persoanele  care se încadrează în una din cele 4 categorii trebuie să fie eligibile la data ridicării produselor alimentare (să aibă calitate de beneficiar VMG, şomer, pensionar, persoană cu handicap, dovedită cu acte).

                Pentru fiecare persoană beneficiară-eligibilă înscrisă în listă, se vor distribui în mod egal, indiferent de categorie, următoarele cantităţi:

 

Produsul alimentar

Făină albă

Mălai

Paste făinoase

Biscuiţi

Orez

Lapte praf

kg

14

10

2

1

8

1,5

pachete

14  x 1  kg

10 x 1  kg

5 x   0,400  kg

10 x  0,10  kg

8 x  1kg

3 x  0,500 kg

 

 La ridicarea produselor alimentare, fiecare categorie  de persoană beneficiară trebuie să prezinte actul de identitate în original şi xerocopie precum şi  documentele care  atestă   eligibilitatea  la  categoria  respectivă:

1. pentru categoria   a”,  beneficiari de VMG – dispoziţia primarului privind stabilirea ajutorului social-copie a dispoziţiei individuale sau comune cu anexele aferente – de la serviciul de asistenţă socială.

2. pentru categoria „b”, şomerii cu indemnizaţie, copie a „carnetului de evidenţă” vizată în luna în care se face distribuirea produselor alimentare sau cuponul de plată a indemnizaţiei de şomer pentru persoanele cărora le-au fost ridicate carnetele de şomaj(în situaţii speciale, dispariţie, pierderi documente, se prezintă adeverinţă de la AJMOF care atestă calitatea de şomer indemnizat)

3. pentru categoria „c”, pensionarii cu venit sub 400 lei, copie după cuponul de pensie al lunii în curs sau lunii anterioare  distribuirii produselor.

4. pentru categoria „d”, persoanele cu handicap grav şi accentuat, copie a certificatului de handicap grav sau accentuat, cu valabilitate la zi, copie a cuponului de plată a indemnizaţiei (în situaţii speciale, dispariţie, pierderi documente, adeverinţă de la DGASPC Mureş care atestă calitatea de persoană cu dizabilităţi grav sau accentuat)

 Pentru persoanele eligibile care din motive bine întemeiate (incapacitate, boală) nu pot ridica personal produsele alimentare, distribuirea se face pe baza actului de identitate în  original şi copie al beneficiarului şi al persoanei desemnate, precum  şi a actelor doveditoare în copie şi original privind categoria de încadrare.

 

 

 

                                                  VICEPRIMAR,

                                        ing.    FERENCZI    LEVENTE

About Ludus Mures

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close