Home / Noutati / Primăria Luduş a început distribuirea ajutoarelor provenite de la U.E. pentru persoanele defavorizate!

Primăria Luduş a început distribuirea ajutoarelor provenite de la U.E. pentru persoanele defavorizate!

 

Într-un comunicat remis presei, viceprimarul Luduşului, prof. Kis Istvan doreşte să aducă la cunoştinţa cetăţenilor din Luduş faptul că:

În perioada 14 iulie – 12 august 2016, la sediul Depozitului local POAD 2016 situat în oraşul Luduş, str. Ciocârliei nr.1 (sediu ADP, SERE) de luni până vineri între orele 8-12 se desfăşoară operaţiunea de distribuire a produselor alimentare acordate din stocurile comunitare destinate persoanelor cele mai defavorizate, stabilite de prevederile art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 799 / 2014 astfel:

 

Kiss-Istvan-viceprimar-Ludus

 

 
a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) şomerii înregistraţi potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 450 lei / lună;
d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.

 

Alimente UE

 

e) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor,veteranilor şi văduvelor de război,cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război,republicată cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 49/1999 privind pensile IOVR,cu modificările şi completările ulterioare;

Persoanele care se încadrează în una din cele 5 categorii trebuie să fie eligibile la data ridicării produselor alimentare (să aibă calitate de beneficiar VMG, şomer indemnizat şi neindemnizat , pensionar, persoană cu handicap, dovedită cu acte).
Pentru fiecare persoană beneficiară-eligibilă înscrisă în listă, se vor distribui în mod egal, indiferent de categorie, următoarele cantităţi.

 

Anunt-distribuire-2016

 

 
La ridicarea produselor alimentare, fiecare categorie de persoană beneficiară trebuie să prezinte actul de identitate în original şi xerocopie precum şi documentele care atestă eligibilitatea la categoria respectivă:
1. pentru categoria a”, beneficiari de VMG – dispoziţia scrisă a primarului sau mandatul poştal pentru plata drepturilor de ajutor social.
2. pentru categoria „b”, şomerii cu indemnizaţie, copie a „carnetului de evidenţă” vizată în luna în care se face distribuirea produselor alimentare sau cuponul de plată a indemnizaţiei de şomer ,(pentru persoanele cărora le-au fost ridicate carnetele de şomaj, în situaţii speciale, dispariţie, pierderi documente, se prezintă adeverinţă de la AJOFM care atestă calitatea de şomer indemnizat), adeverinţă prin care se atestă calitatea de şomer aflat în baza de date a agenţiei teritorile pentru ocuparea forţei de muncă pentru şomerii înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

3.pentru categoria „c”, pensionarii cu venit sub 400 lei, copie după mandatul poştal, cuponul lunii în curs sau lunii anterioare distribuirii produselor.
4. pentru categoria „d”, persoanele cu handicap grav şi accentuat, copie a certificatului de handicap grav sau accentuat, cu valabilitate la zi, copie a cuponului de plată a indemnizaţiei (în situaţii speciale, dispariţie, pierderi documente, adeverinţă de la DGASPC Mureş care atestă calitatea de persoană cu dizabilităţi grav sau accentuat)

 

grafic-strazi-II

 

 
Toţi beneficiarii produselor alimentare prezintă actul de identitate în copie şi original, pentru persoanele eligibile care din motive bine întemeiate (incapacitate, boală) nu pot ridica personal produsele alimentare, distribuirea se face pe baza actului de identitate în original şi copie al beneficiarului şi al persoanei desemnate să ridice , precum şi a actelor doveditoare în copie şi original privind categoria de încadrare.

În perioada 16 – 31 august 2016 se distribuie ajutoarele pentru persoanele înscrise în LISTE SUPLIMENTARE, pe baza documentelor menţionate mai sus, pentru fiecare categorie eligibilă , precum şi pentru persoanele de pe prima listă, deţinătoare de cupoane nonvalorice , care nu au ridicat produsele în termenul stabilit prin grafic.

 

ATENTIE! Lista cu străzile din Luduş şi zilele în care se distribuie ajutoarele poate fi consultată mai sus, sau la Primăria Luduş.

 

 

 

 

 

RESPONSABIL LOCAL POAD 2016,
VICEPRIMAR
KIS ISTVAN

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close