Home / Noutati / Primaria Ludus a reluat distribuirea ajutoarelor provenite de la U.E. pentru persoanele defavorizate !

Primaria Ludus a reluat distribuirea ajutoarelor provenite de la U.E. pentru persoanele defavorizate !

 

 

Intr-un comunicat remis presei, viceprimarul Ludusului, prof. Kis Istvan doreste sa aduca la cunostinta cetatenilor din Ludus ca:

 

În perioada 4 noiembrie – 4 decembrie 2013, la sediul Depozitului local PEAD 2012 situat în oraşul Luduş, str. Ciocârliei nr.1 (sediu ADP, SERE) de luni până  vineri  între orele 8-13  se desfăşoară operaţiunea de distribuire a produselor alimentare acordate din stocurile comunitare destinate persoanelor cele mai defavorizate, stabilite de  prevederile art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 600/2009,  modificată  şi completată  prin HG  nr. 950/2012 astfel:

 

 

Kiss-Istvan-viceprimar-Ludus

 

 

a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) şomerii înregistraţi potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei / lună;

d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.

e) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991  privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor,veteranilor şi văduvelor de război,cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 44/1994  privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război,republicată cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 49/1999  privind pensile IOVR,cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

pead-ludus-660x500

 

 

Persoanele  care se încadrează în una din cele 5 categorii trebuie să fie eligibile la data ridicării produselor alimentare (să aibă calitate de beneficiar VMG, şomer indemnizat şi neindemnizat , pensionar, persoană cu handicap, dovedită cu acte).

Pentru fiecare persoană beneficiară-eligibilă înscrisă în listă, se vor distribui în mod egal, indiferent de categorie, următoarele cantităţi.

La ridicarea produselor alimentare, fiecare categorie  de persoană beneficiară trebuie să prezinte actul de identitate

în original şi xerocopie precum şi  documentele care  atestă   eligibilitatea  la  categoria  respectivă:

 

 

Anunt distribuire-page0001

 

 

1. pentru categoria   a”,  beneficiari de VMG – dispoziţia scrisă   a primarului  sau mandatul poştal pentru plata drepturilor de ajutor social.

2. pentru categoria „b”, şomerii cu indemnizaţie, copie a „carnetului de evidenţă” vizată în luna în care se face distribuirea produselor alimentare sau cuponul de plată a indemnizaţiei de şomer ,(pentru persoanele cărora le-au fost ridicate carnetele de şomaj, în situaţii speciale, dispariţie, pierderi documente, se prezintă adeverinţă de la AJOFM care atestă calitatea de şomer indemnizat), adeverinţă  prin care se atestă calitatea de şomer aflat în baza de date a agenţiei teritorile  pentru ocuparea  forţei de muncă  pentru şomerii înregistraţi care nu beneficiază  de indemnizaţie de şomaj.

3. pentru categoria „c”, pensionarii cu venit sub 400 lei, copie după  mandatul poştal, cuponul  lunii în curs sau lunii anterioare  distribuirii produselor.

4. pentru categoria „d”, persoanele cu handicap grav şi accentuat, copie a certificatului de handicap grav sau accentuat, cu valabilitate la zi, copie a cuponului de plată a indemnizaţiei (în situaţii speciale, dispariţie, pierderi documente, adeverinţă de la DGASPC Mureş care atestă calitatea de persoană cu dizabilităţi  grav sau accentuat)

Toţi beneficiarii produselor alimentare prezintă actul de identitate în copie şi original, pentru persoanele eligibile care din motive bine întemeiate (incapacitate, boală) nu pot ridica personal produsele alimentare, distribuirea se face pe baza actului de identitate în  original şi copie al beneficiarului şi al persoanei desemnate  să ridice , precum  şi a actelor doveditoare în copie şi original privind categoria de încadrare.

 

ATENTIE ! Lista cu strazile din Ludus si zilele in care se distribuie ajutoarele poate fi consultata la Primaria Ludus.

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABIL LOCAL PEAD 2013,

VICEPRIMAR,

KIS ISTVAN

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close