Home / Noutati / Primarul Florin Urcan si administratia locala luduseana la raport dupa 20 de luni de activitate !

Primarul Florin Urcan si administratia locala luduseana la raport dupa 20 de luni de activitate !

Dragi Luduşeni,

 

Au trecut 20 de luni de când aţi decis să fiu primar al oraşului Luduş, iar acum mă prezint în faţa Dumneavoastră cu raportul asupra stării sociale, economice şi de mediu a localităţii noastre. Anul pe care l-am încheiat n-a fost unul uşor. A fost un an în care s-a muncit asiduu la toate nivelurile administraţiei pentru a realiza ceea ce ne-am propus, iar acest lucru nu a făcut decât să demonstreze că împreună suntem o comunitate unită, capabilă să meargă cu fruntea sus pe drumul pe care singură şi l-a hotărât. Investiţiile presupun pregătire, timp, viziune şi bani, iar noi am reuşit să ne gospodărim şi să ne adaptăm din mers tuturor provocărilor şi schimbărilor care au apărut pe parcursul derulării lor.

 

 

 

Au fost destule obstacole de depăşit şi multe mentalităţi de schimbat în drumul dinspre vechi înspre nou. Vă mulţumesc Dumneavoastră, locuitorilor oraşului Luduş, Consiliului Local, directorilor, a şefilor de birouri şi tuturor angajaţilor Primăriei, care aţi contribuit la încheierea unui an cu multe realizări. În raportul de faţă doresc să prezint şi proiectele care au demarat, ori care vor fi demarate pe parcursul acestui an. Sunt proiecte îndrăzneţe şi investiţii importante, care cred că vor aduce beneficii oraşului nostru atât din punct de vedere economicosocial, cât şi cultural.

Vă mărturisesc că e o mare onoare pentru mine să fiu primarul unui oraş atât de dinamic cum este Luduşul. Am încercat în acest timp să vă demonstrez că sunt un om al faptelor, nu al vorbelor, că sunt un om de cuvânt şi sper că am reuşit. Vă asigur că voi ţine cont  intotdeauna de părerile dumneavoastră, pentru că numai împreuna putem demara şi finaliza proiecte importante pentru oraşul nostru pe care cu toţii îl iubim atât de mult.

Vă mulţumesc pentru tot sprijinul acordat până acum şi sper să fiţi lângă mine şi pe mai departe!

 

Situaţia Economică

 

Administraţia publică locală trebuie să asigure dezvoltare   economică a localităţii şi îmbunătăţirea situaţiei sociale a locuitorilor ei. Identificarea proiectelor prioritare ale oraşului în acest sens şi atragerea fondurilor necesare implementării acestor proiecte sunt preocupările principale ale Primăriei Luduş. Dezvoltarea durabilă a oraşului presupune înainte de toate rezolvarea problemelor de infrastructură ale oraşului, asigurarea utilităţilor, salubrizare, iluminat public, modernizarea drumurilor, transport, parcuri, garaje, parcări, zone de agrement.

 

Principalele direcţii strategice propuse de autoritatea publică locală sunt:

 

1. Creşterea rolului economic si social al oraşului – prin crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv investiţiilor autohtone şi străine, gestionarea eficientă a dezvoltării economice locale;

2. Îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă – atrăgând în circuitul economic zone cu o dezvoltare structurală deficitară; reţelele de drumuri vor contribui, pe termen mediu, la creşterea fluxurilor de capital, a mobilităţii forţei de muncă, a accesibilităţii zonale, determinând o dezvoltare durabilă a acesteia şi evident, crearea de noi oportunităţi de muncă; Sectoarele economice în care au fost atrase capital străin sunt: industria alimentară si de comerţ. Cea mai importantă societate comercială este SC Zahărul SA Ludus. Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii este deosebit de importantă deoarece, pe de o parte este o sursă importantă de locuri de muncă, iar pe de altă parte se creează o cultură a competiţiei. Zona are potenţial agricol, Câmpia Luduşului, străbătută de apele Mureşului constituind mediu favorabil culturilor cerealiere, sfeclei de zahăr s.a.

 

 

 

CONCLUZII

Această prezentare constituie un exemplu de comunicare între administraţia publică locală, Consiliul Local şi cetăţeni, fiind uneori asimilat unui mesaj responsabil, alteori unor iniţiative, sau angajamente, dar de bună seamă este o garanţie pentru cei care ne-au ales. S-a făcut o prezentare transparentă a tuturor actelor decizionale, abordând în mod special importanţa participării cetăţeanului la actul de decizie, considerând că în acest mod se elimină din start actele imprudente şi, deci, acuzele nefondate.

Încă ne confruntăm în multe din situaţiile prezente în administraţia publică cu actul birocratic, un duşman greu de învins al funcţiei de organizare. Au fost prezentate mai multe funcţii care guvernează administraţia publică locală, una dintre ele fiind funcţia de previziune, bine stăpânită şi exploatată la maxim în condiţiile în care atât sistemul politic cât şi administrativ caută să ocupe loc în instituţiile statului. Au fost prezentate şi identificate atât aspectele care ne bucură, cât şi cele care ne întristează. Au fost prefigurate procese şi proiecte ce vor urma să se deruleze în oraşul nostru. Au fost prezentate evenimente fundamentate pe baze reale, pe date, pe statistici şi analize, creându-se un cadru larg de discuţie prezentând gradul de dezvoltare al oraşului la care s-a ajuns. Au fost conştientizate şi oportunităţile în ceea ce priveşte competiţia cu oraşele din apropiere, dorinţele acestui consiliu local. Au fost prezentate punctele noastre forte şi slăbiciunile proprii; Au fost evaluate premizele şi cadrul în care se vor aplica planurile de viitor.

Materialul a arătat că funcţia de organizare în definirea ei ca funcţie a managementului înseamnă gestionarea problemelor, conducerea lor spre o rezolvare sigură, modificarea anumitor procese învechite şi înlocuite cu o structură stabilă şi de perspectivă, puţin rigidă, în care să se regăsească principiile autodeterminării. S-au făcut propuneri de organizare structurală, toate cuprinse în studii şi concepte despre administraţie. S-au făcut propuneri de mărire a organigramei, de majorare a salariilor, dar şi de creştere a responsabilităţii personalului, care deserveşte comunitatea. Toate acestea au ca scop atingerea unor performanţe care să rezolve repede şi indubitabil problemele comunităţii legate de îmbunătăţirea condiţiilor de trai,  siguranţa cetăţeanului, păstrarea avutului obştesc, creşterea calităţii vieţii şi a condiţiilor de mediu. La promovarea personalului, precum şi la angajare s-au avut în vedere factorii de competenţă sau de autoritate profesională, făcând în acest fel doar acelor persoane cu pregătire şi cu disponibilitate de a munci pentru cetăţean. Au fost evidenţiate o serie de merite, precum şi contribuţii personale la realizarea unor obiective fundamentale sau derivate ale societăţii din care facem parte. În toată această prezentare nu au fost amintite niciodată măsurile coercitive sau de control, întreaga activitate din cadrul aparatului Primăriei bazându-se pe responsabilitatea fiecărui angajat, fapt ce a determinat evitarea unei anumite linii ierarhice care ar fi putut avea consecinţe nu prea fericite pe planul creşterii operativităţii. Materialul prezentat este şi un document sintetic, dorit a fi înţeles de fiecare locuitor al Luduşului, în scopul informării corecte a cheltuirii banilor din bugetul local. Principalul obiectiv pe care am căutat să-l ating a fost acela de a avea o administraţie publică locală eficientă, în folosul cetăţeanului, de a crea o echipă împreună cu Consiliul Local şi cu cetăţeanul beneficiar al realizărilor noastre.

Drumul pe care am pornit împreună s-a dovedit a fi unul bun şi sigur, a pus în valoare interesul comunităţii, responsabilitatea şi seriozitatea actului decizional. Cu siguranţă există şi oameni cărora le este teamă de schimbările bruşte sau de neputinţa de a se adapta la nou. Găsesc că este corect ca toţi acei care au participat la actul decizional să fie promotori ai ideilor inovatoare, în primul rând pentru faptul că procentul celor care agreează aceste transformări este cu mult peste cât se estimează şi, aşa, cum viaţa a dovedit-o de atâtea ori, cei puţini trebuie să-i urmeze pe cei mulţi. Sunt convins că doar acţionând împreună, autoritate publică şi cetăţeni, pe baza promovării dialogului deschis şi asigurării participării tuturor la dezbatere şi adoptarea deciziilor în domeniile importante, vom putea să punem o cărămidă în plus, niciodată ultima, la edificiul de care să fim mândrii: oraşul Luduş.

 

 

 

PRIMARUL ORAŞULUI LUDUŞ

FLORIN URCAN

About Ludus Mures

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close