Home / Noutati / Primăria Luduşului s-a aflat printre autorităţile administraţiei publice locale, care nu a primit bani de la Consiliului Judeţean Mureş, la rectificarea de buget a lunii noiembrie.

Primăria Luduşului s-a aflat printre autorităţile administraţiei publice locale, care nu a primit bani de la Consiliului Judeţean Mureş, la rectificarea de buget a lunii noiembrie.

 

 

                   

 

 

Consilierii judeţeni au aprobat, în cadrul unei şedinţe extraordinare de lucru, rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 cu suma de 10.919.000 lei, din care 9.163.281 lei lei au fost repartizaţi unităţilor administrativ – teritoriale ale judeţului.

 

Banii provin din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 în conformitate cu prevederile articolului 35 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61 din 2012, iar cei 9,16 milioane lei vor fi utilizaţi pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv a arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin programe naţionale, cu excepţia sumelor aferente unor programe naţionale ori altor obligaţii de plată, pentru care potrivit legislaţiei în vigoare se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu destinaţie specială ori subvenţii de la bugetul de stat.

 

 “Sumele repartizate prin hotărârea Consiliului Judeţean vor putea fi utilizate de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale în ordinea priorităţilor stabilite de către aceştia pentru stingerea arieratelor cuprinse în situaţiile centralizatoare întocmite în baza cererilor care au întrunit condiţiile impuse prin prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 61 din 2012. Situaţiile centralizatoare se comunică Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş şi ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de către Consiliul Judeţean Mureş”, a precizat Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

 

 

                  

 

 

Cum s-au împărţit sumele?

 

Consilierii au repartizat suma de 9.163.281 lei unui număr de 40 de unităţi administrative-teritoriale din judeţul Mureş, după cum urmează: Târgu-Mureş 2.299.536 lei, Band 722.726 lei, Pogăceaua 718.744 lei, Sărăţeni 706.713 lei, Brâncoveneşti 493.327 lei, Sângeorgiu de Pădure 398.220 lei, Breaza 365.590 lei, Crăieşti 336.210 lei, Batoş 307.700 lei, Miercurea Nirajului 273.346 lei, Bogata 266.461 lei, Ghindari 233.482 lei, Şăulia 212.371 lei, Zau de Câmpie 193.474 lei, Acăţari 187.930 lei, Reghin 177.780 lei, Răstoliţa 150.280 lei, Ungheni 136.030 lei, Fântânele 135.953 lei, Păsăreni 121.311 lei, Hodoşa 115.054 lei, Şincai 104.249 lei, Suplac 76.908 lei, Ceuaşu de Câmpie 63.087 lei, Sânpaul 62.437 lei, Miheşu de Câmpie 40.331 lei, Stânceni 34.442 lei, Gorneşti 33.785 lei, Viişoara 32.729 lei, Glodeni 31.051 lei, Sânger 29.982 lei, Corunca 27.101 lei, Beica de Jos 17.279 lei, Valea largă 14.368 lei, Cheţani 10.762 lei, Sărmaşu 10.339 lei, Voivodeni 7.877 lei, Chibed 5.992 lei, Papiu Ilarian 4.533 lei şi Saschiz 3.791 lei.

 

Luduşul s-a aflat printre autorităţile administraţiei publice locale care nu a primit bani.

 

 

                 

 

 

De ce doar 40 de primării?

 

Răspunsul a fost oferit de preşedintele Consiliului Judeţean Mureş. “Consiliul Judeţean Mureş a transmis unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ modelul cererilor de solicitare, stabilind şi data limită de depunere a cererilor pentru 9 noiembrie 2012, ora 12:00. Un număr de 41 unităţi administrativ-teritoriale au depus cereri în termenul stabilit”, a explicat Ciprian Dobre.

 

Vă reamintim ca oraşul Luduş are 2 reprezentanţi în Consiliul Judeţean Mureş, aceştia fiind Ovidiu Dancu (USL) – vicepreşedinte al forului executiv judeţean şi Florin Urcan (ARD) – consilier judeţean.

 

 

 

 

 

                                                                                   A CONSEMNAT,

                                                                                     ALEX TOTH

 

 

 

 

About Ludus Mures

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close