Home / Noutati / Proiect de extindere şi modernizare a Şcolii Gimnaziale „Ioan Vlăduţiu” din Luduş

Proiect de extindere şi modernizare a Şcolii Gimnaziale „Ioan Vlăduţiu” din Luduş

 

Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu” Luduş este una dintre principalele unităţi de învăţământ din oraş, fiind finanţate cu fonduri de la bugetul naţional. În prezent, şcoala funcţionează cu trei corpuri de clădire între care corpul C1 are în principal săli de clasă, corpul C2 este constituit pentru activităţile de atelier mecanic, iar corpul C3 este amenajat ca sală de sport pentru orele de educaţie fizică, în apropiere fiind şi un teren de sport în aer liber. Corpul de clădire C1 funcţionează din anul 1968, an în care numărul de săli de clasă era suficient pentru efectivul de elevi înscrişi. În anul 1995 clădirea a fost extinsă datorită numărului de elevi în creştere, în anii 2007-2008 s-au făcut reabilitări ale clădirii principale şi acum, datorită numărului mare de elevi, spaţiul este insuficient ceea ce impune extinderea şcolii.

 

 

Directorul instituţiei, Ioan Adrian Banea spune că „ numărul mare de elevi care frecventează şcoala, aproximativ 800, criteriile şi exigenţele actuale ale procesului educativ impun ca spaţiul Corpului 1 să fie extins”.  În sprijinul acestei afirmaţii vine şi „Normativul privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee” care stabileşte numărul de săli de clasă în funcţie de efectivul elevilor. Acum, pentru crearea condiţiilor corespunzătoare în desfăşurarea procesului educativ, Serviciul „Investiţii, Achiziţii, Domeniul Public” (IADP) din Primăria oraşului Luduş a propus Consiliului local un studiu fezabilitate pentru proiectul de investiţii „Extinderea şi echiparea structurii educaţionale a Şcolii Gimnaziale „Ioan Vlăduţiu”, precum şi indicatorii tehnico-economici reprezentând valoarea estimativă a investiţiei. În situaţia propusă prin studiul de fezabilitate, clădirea C1 va fi extinsă prin supraetajare şi lucrări de construcţie specifice: Înlocuirea tâmplăriei PVC cu geamuri termopane, înlocuirea instalaţiilor electrice şi sanitare, executarea de finisaje noi la interior şi exterior şi altele. La final, clădirea C1 va avea 1009 mp suprafaţă construită, 3027 mp suprafaţă desfăşurată şi 2449 mp suprafaţă utilă, cu 719 mp mai multă suprafaţă utilă. Valoarea estimată investiţiei (cu TVA) este de 9759686 lei, din care C+M 7491551 lei. Sursa de finanţare a investiţiei va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat şi bugetul local. Proiectul aprobat de consilierii locali a fost depus în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. După încheierea lucrărilor de construcţie şi dotare, Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu” îşi va desfăşura activitatea în condiţii mai bune în 22 de săli de clasă şi trei laboratoare. „Acestea şi funcţiunile realizate vor îndeplini criteriile prevăzute de legislaţia care guvernează proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli, şi de asemenea asigură suplimentarea cu alte funcţiuni considerate oportune pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor didactice”, (ing. Nagy Amalia). Se estimează că durata de execuţie a lucrărilor este de nouă luni, dar până la finalizare mai sunt şi alte etape de parcurs.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close