Home / Noutati / Punerea pietrei de temelie pentru biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Luduş descrisă de presa mureşeană – ziarele PUNCTUL şi CUVÂNTUL LIBER

Punerea pietrei de temelie pentru biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Luduş descrisă de presa mureşeană – ziarele PUNCTUL şi CUVÂNTUL LIBER

 

Eveniment creştin pentru azi şi pentru viitorime la Luduş – PUNCTUL

Unul dintre personajele de primă mărime din istoria României este Constantin Brâncoveanu (1688-1714). A fost spătar şi logofăt între anii 1682-1688, apoi Domn al Ţării Româneşti (1688-1714). În timpul domniei sale a efectuat o reformă fiscală şi a încurajat cultura şi arta, stilul brâncovenesc fiind apreciat şi în zilele noastre. În politică a fost prudent fără să se implice în disputele celor trei mari puteri ale vremii: Austria, Rusia şi Turcia. După uneltirile unor boieri, Domnitorul a fost mazilit şi chemat la Constantinopol împreună cu fiii săi şi sfetnicul Ienache Văcărescu. În palatul Edicule din Constantinopol a fost somat să renunţe la religia creştină şi să treacă la islam. A refuzat şi a plătit cu viaţa după ce a fost silit să asiste la execuţia fiilor săi Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, precum şi a sfetnicului şi cumnatului său. Iată de ce, pentru tăria în credinţa creştină şi pentru martiriul său, Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat împreună cu fiii săi, în anul 1992, sărbătorirea fiind fixată pentru 16 august.

 

 

O piatră de temelie pentru credinţă

Decizia de a înfiinţa încă o parohie în oraşul Luduş a aparţinut Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei, nr. 4090/2017, prin care ÎPS Arhiepiscopul Irineu a aprobat ca Parohia Luduş IV să cuprindă un număr de 551 de familii din zona de răsărit a oraşului. A urmat o solicitare adresată Primăriei oraşului de atribuire a unui teren corespunzător pentru construirea unei biserici. Cel mai potrivit loc a fost găsit pe strada Rozelor, în apropierea cartierului în care locuiesc şi mulţi credincioşi în vârstă. În şedinţa din 30 ianuarie 2018, Consiliul local a aprobat transmiterea în folosinţă gratuită pe o durată de 99 de ani, către Parohia Ortodoxă Luduş IV a terenului în suprafaţă de 630 mp în vederea edificării unui lăcaş de cult.

 

 

Luni, 16 aprilie 2018, terenul destinat noii biserici a cunoscut destinaţia cea mai căutată din oraş. Credincioşiiortodocşi, indiferentde arondarea lor la Parohiile oraşului s-au îndreptat spre strada Rozelor. Terenul curăţat şi marcat de lucrătorii de la Primărie era pregătit pentru marele eveniment al zilei în care ÎPSIrineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei a oficiat slujba punerii pietrei de temelie pentru biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni”. Alături de un mare număr de credincioşi au fost prezenţi primarul oraşului Cristian Moldovan, viceprimarul Kis Istvan, aproape toţi consilierii locali, oficialităţi locale şi judeţene, şefi de instituţii din oraş. Împreună cu o parte dintre preoţii ortodocşi din Luduş, ÎPS Irineu, diaconii, preotul consilier economic Rafael Orzeni  şi cântăreţii bisericeşti de la bisericile din oraş au oficiat slujba creştină. În cadrul ceremonialului religios, ÎPS Irineu a rostit un cuvânt de învăţătură în care a reamintit ascultătorilordespre importanţa fiecărui lăcaş de cult pentru nevoile spirituale ale credincioşilor. „Binecuvântat şi însemnat să fie locul acesta pentru rugăciuni în cinstea şi slava lui Dumnezeu, cu rugăciunile Sfinţilor Martiri Brâncoveni, ocrotitorii cereşti ai lăcaşului de închinare ce se va zidi pe locul acesta” a spus ÎPS Irineu. Piatra de temelie a bisericii a fost stropită cu apă sfinţită în numele Sfintei Treimi, după care a fost aşezată la locul ei de către preotul paroh şi de ctitorul care dintr-o exagerată modestie nu şi-a dezvăluit identitatea în faţa credincioşilor. După unele informaţii lucrările de ridicare a zidurilor vor începe în curând.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

 

LA LUDUŞ, ÎN PREZENŢA ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE IRINEU, A FOST SFINŢITĂ PIATRA DE TEMELIE A BISERICIII ORTODOXE „SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI” – CUVÂNTUL LIBER

 

Ziua de luni, 16 aprilie 2018, rămâne în memoria actualei generaţii de luduşeni ca o zi luminoasă, strălucind de sentimente creştine. În acea zi, pe un spaţiu viran de pe strada Rozelor, din Cartierul Luduş-Est, predestinat prin voinţă divină să fie loc de rugăciune, s-a pus temelie pentru o nouă Casă a Lui Dumnezeu.

Mulţime de dreptmăritori creştini din recent creata Parohie Ortodoxă Luduş IV, s-a adunat în jurul perimetrului viitorului locaş de cult, cu mult timp înainte de ora fixată. Lângă absida viitorului altar, se aflau, în pioasă aşteptare, părintele protopop Lucian Voşloban, sfinţiţii preoţi parohi Viorel Ormenişan, Ilie Dăian, Valer Moldovan, domnul Cristian Ioan Moldovan, primarul oraşului Luduş, cu eşarfa tricoloră pe piept, domnul Ovidiu Dancu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, ca reprezentanţi ai administraţiei publice, precum şi cântăreţii bisericeşti Sergiu Iacob, Mihai Poştean, Ovidiu Nechita, Adrian Belean şi… însuţi principalul ctitor al noii Biserici Ortodoxe din oraşul Luduş, care, ca un smerit credincios a dorit să nu-i fie dezvăluit numele.

 

 

La ora de începere a ceremonialului religios, soborul de preoţi şi corul teologilor L-au întâmpinat pe Înaltpresfinţitul părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, cu cântarea „Pe stăpânul şi arhiereul nostru, Domane, întăreşte-l! Într-un mulţi ani, Într-un mulţi ani, Într-un mulţi ani, stăpâne!”

În drumul spre altarul de vară, Înaltul Ierarh i-a salutat cu mult drag pe enoriaşi, i-a îmbrăţişat pe oficialii politici şi i-a binecuvântat pe clericii luduşeni. Cu toţii împreună au înălţat spre ceruri Imnul Învierii „Hristos a înviat din morţi” şi rugăciunea cristică „Tatăl nostru”. Slujba religioasă de sfinţire a crucii şi a pietrei de temelie a viitoarei biserici a fost oficiată de Înaltpresfinţitul părinte Irineu, ajutat de părintele consilier economic arhidiacon Rafael Orzeiu. Răspunsurile au fost date de cântăreţii bisericeşti. S-au rugat pentru îmbelşugarea pământului, pentru vreme prielnică şi vremuri de pace, pentru mântuirea dreptmăritorilor creştini luduşeni, L-au rugat pe Dumnezeu să binecuvânteze locul pe care va fi înălţată noua Sa Casă, lucrarea până la bunul ei sfârşit, pe lucrătorii noului locaş, cărora să le dea sănătate, putere de muncă şi sporire în toate, să trimită acestora în ajutor pe îngerul păzitor, care să înlăture toate uneltirile potrivnicilor, Feciorei Maria Născătoare de Dumnezeu, pentru binevoitor sprijin.

 

 

Cu evlavie sporită au participat creştinii luduşeni la sacra lucrare de sfinţire, prin harul Sfântului Duh, a apei şi a uleiului, pregătite pentru sfinţirea temeliri noului lăcaş.

În timpul arhierescului cuvânt de învăţătură, Înaltpreasfinţitul părinte Irineu a evocat viaţa şi faptele de sfinţi martiri ortodocşi a voievodului român Constantin Brâncoveanu, a fiilor săi Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, a sfetnicului Ienache, i-a lăudat pe tânărul preot Viorel Ormenişan pentru asumarea marii responsabilităţi de înălţare a noii biserici în oraşul său natal, într-un timp al crizelor de tot felul (economică, financiară, culturală şi morală) şi pe tânărul principal ctitor, pentru jertfernica s-a angajare în folosul comunităţii luduşene.

 

 

Invitat să se adreseze celor prezenţi, sfinţitul preot Viorel Ormenişan a mulţumit lui Dumnezeu, Înaltpreasfinţitului Irineu, preoţilor parohi din Luduş, ctitorului cu suflet mare, dreptmăritorilor creştini prezenţi, primarului Cristian Moldovan, consilierilor locali, binevoitorilor oameni de afaceri locali, doamnelor din echipa de voluntari, pentru că i-au fost de mare ajutor, prin sfaturi, donaţii şi participare efectivă în toate momentele de pregătire şi desfăşurare a ceremonialului religios de sfinţire a locului viitoarei biserici ortodoxe cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni”.

După înălţarea Imnului Învierii Domnului şi stropirii cu aghiasmă a tuturor participanţilor, după distribuirea feliilor de cozonac sfinţit, dreptmăritorii creştini l-au însoţit, la plecare, pe părintele Irineu.

Cu siguranţă, cei mai mulţi dintre ei s-au şi hotărât cum să ajute creştineşte la edificarea noii biserici. Orice ajutor, din partea oricărui binevoitor ctitor din Luduş sau din oricare parohie din România sau din diaspora este binevenit.

 

 

 

A consemnat

MIRCEA GHEBOREAN

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close