Home / Noutati / RAPORTUL PRIMARULUI DIN LUDUŞ – Oglindă a oraşului (III)

RAPORTUL PRIMARULUI DIN LUDUŞ – Oglindă a oraşului (III)

 

Continuăm prezentarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Luduş pe anul 2017, prezentat de primarul Cristian Moldovan cu un compartiment important care contribuie la dezvoltarea economică a oraşului.

 

 

Biroul Impozite şi Taxe Locale

La Primăria oraşului Luduş, „Biroul „Impozite şi Taxe Locale” (ITL) funcţionează cu patru compartimente: ITL Persoane fizice şi juridice, Executor bugetar, Inspector fiscal şi Încasări având în componenţă zece persoane, inclusiv şeful de Birou, Dennis Bordan. Acest Birou are datoria de a asigura condiţiile cele mai bune pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice şi juridice cu domiciliul ori sediul în oraşul Luduş, de a stabili natura impozitului pe clădiri şi terenuri, pe mijloacele de transport, de stabilirea impozitului pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, a taxelor de firmă şi publicitate, toate în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Tot Biroul ITL urmăreşte debitele rezultate din amenzile privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi orice sumă datorată de contravenienţi la stat. La acest ultim capitol, în cursul anului 2017 s-au încasat 539000 lei din amenzi şi alte sancţiuni, gradul de colectare a veniturilor proprii fiind de 91,69%, aferent grupelor de indicatori stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. Comparativ cu alte venituri încasate, impozitele şi taxele pe proprietate au fost în sumă de 4138000 lei; Taxe pe utilizarea bunurilor (mijloace de transport, autorizaţii, ADP) – 1285000 lei, Venituri din concesiuni şi chirii – 1000000 lei; Cote defalcate din impozitul pe profit – 9207000 lei. Nivelurile  veniturilor pentru anul 2017 s-au stabilit în conformitate cu actele normative în vigoare care au fost aprobate de consilierii locali prin HCL 102/2016.

 

 

În total, veniturile proprii, realizate prin bugetul local au fost în sumă de 25512000 lei, sume care au fost constatate, urmărite şi încasate prin Biroul ITL. Rezultatele anului 2017 au fost determinate de buna funcţionare a întregului sistem informatic al aplicaţiei AvanTax, asigurată de către expertul IT din cadrul compartimentului informatic din primărie. În Raport este consemnat că activitatea desfăşurată de către inspectorii de specialitate din cadrul Biroului ITL, toţi cu studii  superioare, este complexă şi are în vedere câteva atribuţii importante: stabilieşte obligaţiile de plată datorate bugetului local, verifică respectarea legislaţiei în vigoare privind declararea bunurilor ce constituie baza de impunere pentru calculul impozitelor şi taxelor locale, verifică respectarea clauzelor contractelor privind chiriile şi concesiunile, urmăreşte şi execută creanţele bugetare şi încă multe altele. Pentru acest an, ITL se concentrează în principal pe atingerea unui grad de colectare cel puţin la nivelul anului precedent prin aplicarea tuturor formelor de executare silită prevăzută de lege şi, nu în ultimul rând, intensificarea activităţii privind sistemul de plată on-line.

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close