Home / Noutati / Serviciile sociale ludușene își prezintă raportul

Serviciile sociale ludușene își prezintă raportul

 

Serviciul „Asistență medicală” din cadrul Primăriei orașului Luduș ocupă un loc important în Statul de funcții al apartului se specialitate al primarului orașului. Cele cinci Compartimente pe care le coordonează: Prestații sociale; Centrul pentru servicii pentru persoanele vârstnice; Creșa; Asistența comunitară medicală și Asistenți personali acoperă o bună parte din problemele cu care se confruntă o parte din locuitorii orașului. Conform HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Serviciul „Asistență socială” trebuie să întocmească semestrial un raport de activitate pe care îl prezintă în plenul Consiliului local.

 

 

Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav

Inspectorul Lucia Chiper spune că Legea nr. 448/2006 „definește rolul și atribuțiile autorităților publice locale astfel ca, împreună cu asistentul personal să determine integrarea și inserția socială a acestei categorii sociale, depășirea condiției de persoană cu handicap, valorificarea potențialului fizic și intelectual, social, în măsura în care aceste persoane au capacitatea necesară”. Din raportul prezentat am aflat că angajarea asistenților personali s-a făcut conform HCL nr. 256/2014 atunci când au fost aprobate un număr de 25 de posturi. De-a lungul timpului acest număr a scăzut sau a crescut, în anul 2017 fiind angajați doi asistenți personali cu contract de muncă pe durată nedeterminată. La finalul perioadei raportate erau angajate 22 de persoane în postul de asistenți personali, opt pentru copii cu handicap grav și 14 pentru adulți cu handicap grav. Conform Legii Cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, toți asistenții personali au fost reîncadrați. Lucia Chiper precizează că nu s-au consemnat restanțe la plata drepturilor salariale și pentru facilitarea de transport urban. A fost rezolvată și situația în care asistentul personal  își efectuează concediul de odihnă. În această situație au fost 18 asistenți personali, iar în perioada concediului s-a acordat indemnizația echivalentă cu salariul net al asistentului personal pentru fiecare bolnav. Nu s-au înregistrat disfuncționalități în activitatea de îngrijire, știind că toți asistenții personali sunt rude de gradul I și II(57% părinți, 23% frați și 20% afini, cu alte legături de gradul II). Raportul prezintă informații despre instruirea asistenților personali, o dată la doi ani. În luna octombrie 2017, Primăria organizează cu sprijinul unei firme autorizate un curs de formare profesională. Un capitol important al Raportului prezintă numărul de controale efectuate și problemele sesizate.

 

 

Asistența medicală comunitară

Claudia Vereș, șefa Serviciului „Asistență socială” din cadrul Primăriei orașului Luduș spune că „Prin OUG nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile publice locale și HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară se desfășoară în cadrul Serviciilor publice de asistență socială organizate de administrațiile publice locale”. La Luduș, mediatorii sanitari Ioan Cristian Murșa, Ionela Cichi și asistentul medical comunitar Barta Tunde Andreea își desfășoară activitatea de asistență medicală comunitară printr-un ansamblu de măsuri și servicii de sănătate într-un sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul societății, soluționează problemele medico-sociale ale solicitantului în așa fel încât să-l mențină în mediul său. Claudia Vereș menționează în Raport un mare număr de activități care au fost prestate în domeniul asistenței medicale comunitare prin care s-a mediat relația dintre beneficiarii de etnie romă și medicii de familie. Principalele campanii desfășurate în comunitățile de romi au vizat: Informări cu privire la asigurările de sănătate; Igiena personală, a locuinței și a alimentației; Importanța vaccinării copiilor; Consiliere pe probleme de planificare familială; Prevenirea abandonului; Campanii de promovare a școlarizării; Prevenirea tuberculozei; Alte teme pentru prevenirea bolilor sezoniere. Consilierii locali nu au avut întrebări sau observații la cele două Rapoarte, ceea ce înseamnă că activitatea Serviciului „Asistență socială” s-a desfășurat în condiții bune în primul semestru din acest an.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close