Home / Noutati / Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Primăria oraşului Luduş ne informează !

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Primăria oraşului Luduş ne informează !

 

 

                                  

 

 

Ca urmare a adresei primite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, Primăria oraşului Luduş, prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, vă aduce la cunoştinţă următoarele reguli ce trebuie respectate la igienizarea terenurilor de vegetaţia uscată:

 

·          În perioadele de caniculă şi secetă prelungită sau pe timp de vânt, arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.

·          La arderea miriştilor, pentru suprafeţe mai mici de 5 hectare, trebuie asigurate substanţele şi mijloacele de stingere necesare.

·          Pentru suprafeţe de ardere mai mari de 5 hectare, trebuie asigurat un plug, cisternă cu apă, mijloace de tractare şi personal de deservire.

·          Pe terenurile în pantă arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

·          Arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi care să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport a gazelor naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii..

·          Vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi, în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată.

·          Izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier prin executarea de fâşii arate.

·          Nu se aprinde focul la o distanţă mai mică de 50 de metri faţă de locuinţe şi anexele acestora, 100 de metri faţă de depozitele de furaje, 200 de metri faţă de liziera pădurii.

·          Arderea se execută numai pe timp de zi.

·          Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate, şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul. Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti nu necesită obţinerea permisului de lucru cu foc.

·          Emiterea permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

 

În conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r şi s, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

 

 

 

 

 

 

                                                                                      SEF SERVICIU S.V.S.U.

                                                                                         CRISTIAN TRIPON

 

 

About Ludus Mures

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close