Home / Noutati / SPITALUL ORĂŞENESC “DR.VALER RUSSU” LUDUŞ ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER IN PERIOADA 27-29.11.2012.

SPITALUL ORĂŞENESC “DR.VALER RUSSU” LUDUŞ ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER IN PERIOADA 27-29.11.2012.

 

 

       

 

 

I Locul desfăşurării concursului:

Spitalul Orăşenesc “Dr.Valer Russu” Luduş.

II Condiţii de participare:

a)       sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b)       sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordin al Ministrului Sănătăţii, sau sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c)       au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

d)       nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

e)       sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

f)        nu au vârsta de pensionare, conform legii.

III Locul şi perioada de înscriere:

                Înscrierea candidaţilor se face la sediul Spitalului Orăşenesc „Dr.Valer Russu” Luduş. Data limită pentru depunerea dosarelor este 19.11.2012 ora 12,00.

IV Conţinutul dosarului de înscriere:

a)                   cerere de înscriere;

b)                   copia actului de identitate;

c)                   copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

d)                   copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare sau management sanitar prevăzute la art.1 alin(2) lit.b) ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii sau adeverinţă în cazul în care candidatul se află în curs de absolvire a cursurilor mai sus menţionate;

e)                   curiculum vitae;

f)                    copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc.în domeniul managementului sanitar;

g)                   adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau  copie de pe carnetul de muncă, certificată „în conformitate cu originalul” de către conducerea unităţii;

h)                   cazier judiciar;

i)                     adeverinţă din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic (pentru aceasta din urmă fiind necesar un certificat medical eliberat de un medic specialist psihiatru).

j)                     declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

k)                    declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

l)                     copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

m)                  proiect de management realizat de candidat;

n)                   chitanţa de plată a taxei de participare la concurs;

                        Taxa de participare la concurs este de 100 lei şi se achită la Casieria Spitalului Orăşenesc „Dr.Valer Russu” Luduş.

                        Condiţiile de participare la concurs, precum şi documentele dosarului de înscriere sunt publicate pe site-ul spitalului www.spital-ludus.ro precum şi afişarea la sediul unităţii.

                        Dosarele de înscriere vor fi analizate de către Comisia de concurs, iar lista candidaţilor declaraţi admişi va fi publicată conform metodologiei regulamnetului de organizare şi desfăşurare a concursului de manager.

                        Temele-cadru pentru proiectul de management, precum şi bibliografia pentru concurs sunt publicate pe site-ul www.spital-ludus.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

 

 

 

 

 

                       

 

                                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie:

                                                                                       

                                                                             Jr. TRIPON SORIN

 

 

 

About Ludus Mures

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close