Home / Noutati / Știri pe scurt din Luduș! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

Știri pe scurt din Luduș! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

 

ACTUALIZARE. Consilierii locali din Luduș au luat în discuție o propunere de actualizare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu”. În referatul întocmit de directorul APL și ADP Daniel Șofron se menționează că actuala clădire în care funcționează școala a fost construită în două etape: în anul 1960 s-a realizat un corp de clădire în regim de P+E cu o extindere făcută în anul 1973 când s-a ajuns la regimul de înălțime P+2E. Nevoia de spațiu a impus amenajarea a 11 săli de clasă în clădirea internatului de la Liceul Tehnologic, spațiul actual fiind insuficient pentru desfășurarea în condiții optime a programului educațional. În aceste condiții este necesară extinderea Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu”, obiectiv pentru care autoritatea locală vrea să actualizeze documentația de avizare a lucrărilor de intervenții în conformitate cu tema de proiectare. Pentru aceasta, Daniel Șofron a propus Legislativului local să aloce suma de 25000 lei necesară actualizării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, propunere aprobată în unanimitate. „Ținând cont de existența fondului de rezervă” spune Maria Suciu, se diminuează „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” cu suma de 25000 lei în trimestrul I și se alocă la subcapitolul „Autorități executive – Construcții” suma de 25000 lei pe timestrul II.

 

DSC_0430

 

PROTOCOL. Consiliul Local Luduș și-a însușit protocolul încheiat între Compania Națională de Investiții (CNI) și Primăria orașului Luduș cu privire la predarea – preluarea obiectivului de investiții „Bazin de înot didactic”, realizat prin Programul Guvernamental. Consilierii au aprobat includerea în domeniul public al orașului a obiectivului de investiții amintit, compus din clădire cu suprafața construită de 835 m.p și teren aferent în suprafață de 3000 m.p cu valoare de 5648964 lei, din care 5533325 lei reprezintă contribuția CNI, iar 115639 lei reprezintă contribuția Primăriei. Protoculul de predare – primire a fost semnat de directorul general al CNI Manuela Irina Pătrășcoiu, de înalții funcționari Valentin Cherațoiu, Roxana Negoiță, Doru Ducan și Marilena Dan, iar din partea orașului Luduș de primarul Cristian Moldovan. Comisia de recepție de la Luduș a fost formată din Stelian Ispas, Daniel Șofron, Cornel Luca, Călin Călugăr și Mihai Pătru. Punerea în funcțiune se va produce în curând.

 

Bazin Ludus

 

ÎMPĂDURIRI. În referatul privind rectificarea bugetului local întocmit de șefa Biroului BFCRU Maria Suciu este notificat faptul că în conformitate cu contractul de finanțare nerambursabilă nr. 136/H/2014 încheiat între Administrația Fondului de Mediu și Primăria orașului Luduș și cu graficul de finanțare pe perioada 2015-2019, pentru acest an se majorează atât veniturile cât și cheltuielile bugetului local cu suma de 306000 lei, sumă ce reprezintă finanțare în cuantum de 89,56% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru implementarea proiectului „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate. Perimetrul de ameliorare Coasta lui Papuc” din cartierul Gheja. În bugetul local se majorează pe partea de venituri capitolul „Alte subvenții primite de la administrația centrală” pentru finanțarea unor activități cu suma de 306000 lei și se majorează pe partea de cheltuieli la subcapitolul „Alte cheltuieli în domeniul agriculturii”- Construcții cu suma de 306000 lei. Propunerea de rectificare a bugetului local a fost aprobată de plenul ședinței ordinare a Consiliului Local Luduș.

 

 

A consemnat
Ioan A. Borgovan

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close