Home / Noutati / UNIVERS SPIRITUAL CREŞTIN ORTODOX! GRUPAJ REALIZAT DE MIRCEA GHEBOREAN

UNIVERS SPIRITUAL CREŞTIN ORTODOX! GRUPAJ REALIZAT DE MIRCEA GHEBOREAN

 

SĂRBĂTOARE DE SUFLET ROMÂNESC A COMUNITĂŢII ORTODOXE DIN LUDUŞ

 

Duminica a patra după Rusalii, 17 iulie 2016, a fost o binecuvântată zi de sărbătoare pentru comunitatea ortodoxă din oraşul Luduş. Înalt Prea Sfinţitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, ajutat de arhidiaconul Rafael Orezeiu, de consilierul Ionel Târnăvean, de părintele Lucian Voşloban, protoereul Protopopiatului Luduş, preotul paroh Vasile-Mihai Cercel, preotul coslujitor Viorel Ormenişan, de numeroşi preoţi şi monahi invitaţi, a oficiat slujba de resfinţire a Bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, din Parohia Ortodoxă Luduş I. În Altarul de vară, ridicat în Piaţa Unirii, a fost oficiată, în prezenţa dreptmăritorilor creştini din cele patru parohii ortodoxe din oraş şi din alte localităţi, a domnului Ovidiu Dancu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, a domnului Cristian Moldovan, primarul oraşului Luduş, a unor consilieri locali, Dumnezeiasca şi Sfânta Liturghie Arhierească. Au fost înălţate rugăciuni fierbinţi Tatălui Ceresc, Domnului Iisus Hristos, Sfântului Duh, Sfintei Fecioare Maria Născătoare de Dumnezeu, pentru ocrotire, ajutor şi îndrumare, pentru sănătate, prosperitate, pace în sufletul fiecărui creştin, pace în oraş, în ţară şi în lume, pentru propăşirea ortodoxiei şi a unit[ţii tuturor creştinilor. După pomenirea sfinţilor părinţi patriarhi ai României, a eroilor şi martirilor români din toate timpurile, a fost citită şi explicată pericopa sutaşului roman, cu focalizarea atenţiei asupra realităţii că toate câte le cerem în rugăciune le şi avem, dacă mare ne este credinţa în puterea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos.

 

13754260_1367949233219237_1876310449637335911_n

 

În trei momente distincte ale sărbătorii, ÎPS Irineu l-a hirotonit pe robul lui Dumnezeu Nicolae, întâi întru citeţ, apoi întru ipodiacon şi, spre final, întru diacon, cu obligaţia de a-L sluji în toate pe Dumnezeu. Descifrând semnificaţia momentelor, Sfântul Părinte Irineu le-a descoperit mirenilor încă o realitate ortodoxă, anume aceea că şi după două mii de ani de creştinism, tinerii români continuă să aleagă misiunea poruncită de Domnul Iisus Hristos apostolilor.

Răspunsurile din strană au fost date de corala Arhiepiscopiei Alba Iulia, „Cantores Domini”, alcătuită, de această dată, din seminariştii Cosmin Baciu, Teofil Slevaş, Emanuel Lazăr, Andrei Slevaş şi Silviu Sas. În acord cu starea de evlavie a clericilor şi a enoriaşilor prezenţi, cântăreţii bisericeşti au înălţat deseori imnul „Pe stăpânul şi arhiereul nostru, Doamne, îl păzeşte! Întru mulţi ani! Întru mulţi ani stăpâne!”. Din aceeaşi strană, au interpretat două mângâietoare pricesne cunoscutele interprete de muzică populară şi religioasă Felicia Şoş şi Valeria Nistor, cadre didactice pensionare din Luduş.

Apreciind bogata activitate a preotului paroh Vasile- Mihai Cercel şi a preotului coslujitor Viorel Ormenişan, din Parohia Ortodoxă Luduş I, pe toate planurile specifice misiunii preoţeşti, pastoral misionar, social cultural şi administrativ gospodăresc, ÎPS Irineu le-a conferit rangul de iconom. La întrebarea adresată de înaltul ierarh „Vrednic este?”, întreaga asistenţă a răspuns într-un singur glas „Vrednic este!

Vrednică de preţuirea comunităţii şi de atenţia ÎPS Irineu, a fost şi doamna Valonia Gherasim. Pentru numeroasele sale donaţii făcute bisericilor din oraş şi multor biserici din Protopopiatul Ortodox al Luduşului, în valoare de peste un miliard de lei vechi, a fost onorată cu distincţia „Credinţă şi Unire”, conferită de arhiepiscopia Alba Iulia. Recunoscându-li-se contribuţia adusă la renovarea şi înfrumuseţarea lăcaşului de cult resfinţit, au fost distinşi de ÎPS Irineu cu „Diplome de aleasă cinstire” următorii binevoitori creştini: Cristian Moldovan, primarul oraşului Luduş, Ovidiu Dancu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, Florin Urcan, deputat în Parlamentul României, administratorilor de firmă Petrea-Ovidiu Zachei, Nicolae Marian, Keresteş Francisc, Florin Haţegan, Marius Bologa, Ioan Precup, Ioan Domocoş, domnilor Doru Sologub, din Luduş, Ilie Cheţan, inginer în Târgu Mureş, doamnei Valentina Husa, pensionară din Luduş, Consiliul Parohial şi Comitetul Parohial al Parohiei Ortodoxe cu hramul „Sfântul Ierarh Nicoale”, din Luduş.

Sărbătoare a fost încă un prilej potrivit de implicare a copiilor, a tinerelor şi tinerilor din oraş în viaţa comunităţii locale, cu tradiţiile şi obiceiurile sale. Au beneficiat de această grijă copiii de altar Sebastian Andrei Bologa, Andrei Ţiboc, Vlad Cocolaşiu şi Mihai Cercel junior, străjerii de la prapori, fraţii gemeni Ionuţ Gabriel Greg şi Vlad Adrian Grec, proaspăt absolvenţi cu bacalaureat ai Liceului Tehnologic Luduş, tinerii Ionel Eugen Dudilă, Carmina Andreea Herepean, Andreea Petruţa Rus, Maria Bologa, Adrian Dan, Octavian Anca, Sebastian Cioban, Pal Andreea Francisca, Mihai Poruţiu, Vlad Poruţiu, Denisa Andreea Crăciun, Alexandra Gosu, Georgiana Grosu, Georgiana Lupşa, Ioana Teodora Gherasim, îmbrăcaţi toţi în costume populare românşti, componenţi ai Grupului de iniţiativă al Protopopiatului Ortodox Luduş, îndrumaţi de doamnele profesoare dr. Mirela Cozma şi Ana Pandrea, repartizaţi să se ocupe de obiectele religioase de pangar, de coşurile cu anafură sfinţită, de servirea enoriaşilor cu bunătăţile donate de binevoitori.

În mesajele părinteşti rostite la încheierea slujbei arhiereşti, ÎPS Irineu i-a îndemnat pe toţi cei prezenţi să-L aibă pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa personală, în viaţa de familie şi în viaţa socială, ştiind că numai prin Dumnezeu se fac toate câte ne sunt de trebuinţă şi numai prin Dumnezeu avem viitor şi spor în cele bune. A mulţumit slujitorilor Bisericii Ortodoxe veniţi de departe sau de mai aproape: Cosmin Chiorean, din parohi Cuenca-Spania, părintele Gheorghe, de la Mănăstirea „Sfântul Nicolae”, din Jacu Românesc, protosinghel Paisie Uleşan, stareţ al Mănâstirii „Sfânta Treime”, din Fărău, judeţul Alba, ieromonah Ilie Dărăban, de la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul”-Găbud, judeţul Alba, Bogdan Marian, din parohia „Sfântul Ioan Gură de Aur”, din Cluj-Napoca, Raul Răzvan Bucur, din Sângeorgiu de Câmpie, Nicolae Ioan Baboia, din parohia „Sfântul Spiridon”, Hunedoara, Valer Moldovan, din Cipăieni-Sânger, Ilie Dăian, Constantin Savu şi Vasile Cercel din Luduş.

Agapa creştină, organizată la Hotelul „Sabis”, s-a încheiat cu două emoţionante momente muzicale, aplaudate de meseni. Eleva Filoteia Baboia, de la Şcoala de Muzică, din Cluj- Napoca, a interpretat la vioară „Balada” lui Ciprian Porumbescu. Tânărul instrumentist Nicolae Baboia, absolvent de Conservator, component al Filarmonicii clujene, a interpretat Suita nr. 5, a compozitorului Johan Sebastian Bach şi Cadenţa concertului pentru violă, din creaţia compozitorului C. Stamitz.

Evenimentul religios din 17 iulie 2016 a încheiat în mod festiv o rodnică muncă de trei ani şi jumătate, pe parcursul căreia Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, din Luduş a fost împodobită cu un acoperiş din structură de tablă tecu-gold (aurie), de import, din Ucraina şi Germania, cu pereţii exteriori revopsiţi în culori plăcute ochiului, cu o sală pentru activităţi social-culturale, o sală pentru arderea lumânărilor, cu un grup sanitar. Peste tot au fost introduse instalaţii de apă potabilă, încălzire centrală şi aer coondiţionat. Pavimentul a fost acoperit cu mochetă nouă. Au fost aduse scaune noi. În naos au fost instalate două noi candelabre, importante din Grecia şi două tetrapoade (închinătoare) din lemn de stejar sculptat. Toate obiectele de cult din altar sunt noi. A fost renovată, în întregime, casa parohială. Curtea bisericii a fost pavată, gardul împrejmuitor renovat şi revopsit. Valoarea tuturor lucrărilor şi obiectelor de inventar este estimată la patru miliarde de lei vechi (patru sute de mii de lei noi). Renovările şi redotările recente au valoare sentimentală, echivalentă cu investiţiile din anii de construcţie (1927-1929) şi din anul 1957, când Biserica a fost pictată de celebrul pictor bisericesc Constantin Niţulescu, din Bucureşti, cu momentul aducerii clopotelor donate, în anul 1853 de împăratul habsburg Franz Joseph I pentru fosta biserică de lemn a ortodocşilor luduşeni. În altar se păstrează uşile împărăteşti ale bisericii ortodoxe, redicate înainte de anul 1700, precum şi un tablou donat de pictoriţa şi artista de operă Susana Coman Bosica, reprezentând vechea biserică de lemn, primul locaş de cult din Luduş. Vechimea bisericii de lemn şi a cimitirului ortodox din Luduş, demonstrează întîetatea de locuire a românilor luduşeni, faţă de celelalte etnii din localitate, a cultului ortodox, faţă de celelalte culte.

 

DSCI0197

 

SĂRBĂTOARE DE HRAM LA MĂNĂSTIREA “SFÂNTUL PROROC ILIE TESTVITEANUL”, DIN SÂNGER

 

Mulţime de dreptmăritori creştini, majoritatea de confesiune ortodoxă, au participat miercuri, 20 iulie 2016, la sărbătoarea de hram a Mănăstirii „Sfântul Proroc Ilie Testviteanul”, din Sânger, având nădejdea în mila lui Dumnezeu şi în rugăciunile sfinţilor bineplăcuţi Lui. Unii au participat în seara zilei de 19 iulie la slujba Privegherii, în timpul căreia a fost oficiată vecernia unită cu Litia şi Utrenia.

Programul religios al zilei de 20 iulie a început cu Taina Sfântului Maslu şi a continuat cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Slujbele au fost oficiate de preotul Ilie Ovidiu, duhovnicul mănăstirii, împreună cu părintele protopop Ioan Tocănel, din Aiud, judeţul Alba, părintele Iosif Zoica, din Alba Iulia, mulţi ani consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iulia, binecunoscut mureşenilor prin reportajele domniei sale despre vizitele pastorale ale înalţilor ierarhi în protopopiatele ortodoxe din judeţul Mureş, preotul Gheorghe Crişan, din oraşul Sebeş-Alba, profesorul, îndrumătorul părintelui Ilie Ovidiu, preotul pensionar Gheorghe Oltean, din parohia Zau de Câmpie şi  Aurel Frâncu din parohia Chirileu-Ungheni, ambii consecvenţi coslujitori la mănăstirea din Chimitelnic, preotul Viorel Cengher, din parohia Papiu Ilarian, preotul Ramiro Mărginean, din parohia Sânger, diaconul Florian Boariu, din Târgu Mureş. Răspunsurile din strană au fost date de teologii Silviu Sas, Vasile Moldovan, Bogdan Cioară şi Andrei Ciprian Cosma, veniţi din Alba Iulia şi Cluj-Napoca. După ce, în altar, sfinţiţii părinţi oficiau taina de pregătire a Sfintei Împărtăşanii, prin transformarea pâinii şi a vinului în trupul şi sângele Domnului Iisus Hristos, din strană au fost înălţate vechi pricesne ortodoxe,  prin vocea angelică a doamnei Ileana Moldovan, de la Filarmonica din Târgu Mureş. Din aceeaşi strană, doi vechi prieteni ai părintelui Ilie Ovidiu şi ai macii stareţe Varvara, părintele Aurel Frâncu, preoteasa Ana Frâncu au susţinut, cu texte muzicale, timpul rezervat împărtăşirii, precum şi binecuvântării cu apă sfinţită şi mir a participanţilor la hram.

În cuvântul de învăţătură înălţat de părintele protopop Ioan Tocănel  şi de preotul Gheorghe Oltean a fost celebrată viaţa de constantă luptă dusă de Sfântul Ilie pentru păstrarea şi promovarea credinţei în Dumnezeu Unul, s-a făcut apel la iubirea faţă de semeni, la smerenie şi răbdare, la iertarea greşiţilor noştri, de solidaritate cu creştinii din Siria, Egipt, Franţa şi din alte teritorii, de apărare a familiei tradiţionale româneşti alcătuiră dintr-un bărbat şi o femeie, împreună cu copiii lor. L-au rugat pe Sfântul Ilie să ducă rugăciunile noastre înainte lui Dumnezeu. I-au adresat părintelui Ilie Ovidiu şi tuturor celor ce poartă numele de Ilie „La Mulţi Ani, cu sănătate!

Părintele Ilie Ovidiu i-a îndemnat pe cei prezenţi şi prin ei, şi pe cei de acasă, să-şi regenereze mereu credinţa creştină prin fapte creştine, de folos familiei şi semenilor.

Cu respect şi admiraţie au fost primite mămicile şi familiile tinere care au venit la sărbătoare însoţiţi de copiii lor. Îi amintesc aici pe tânărul teolog Bogdan, pe iubita sa soţie, Rodica, însărcinată în luna a noua şi pe pruncul lor Iustin, de doi anişori. I-am întâlnit pe doamna Anişoara Banea, în rol de vânzătoare la pangar, pe profesoara de limba şi literatura română dr. Mirela Cozma, în rol de bucătăreasă, familia Rodica şi Iosif Mocanu şi pe domnul Cristian Tripon, din Luduş, în calitate de binefăcători ai mănăstirii. Artistul plastic bucureştean Rodica Olteanu a prezentat icoana Sfântului Ilie, pe care a donat-o mănăstirii cu ceva timp în urmă. Principalii ctitori ai mănăstirii au avut o prezenţă smerită în mijlocul participanţilor la hram.

Maica stareţă Varvara şi mica obşte de măicuţe de la Mănăstirea din Chimitelnic mulţumeşte şi pe această cale autorităţilor locale, binevoitorilor sponsori, mirenilor din judeţul Mureş care au ajutat la pregătirea şi plăcuta desfăşurare a sărbătorii de hram din acest an şi îi îndeamnă pe creştinii din judeţul Mureş să viziteze mai des mănăstirea.

 

13882570_1382740561740104_3782869641485958983_n

 

„Fericit apostol al iubirii”, un CD cu pricesne lansat la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Luduș

 

Recitalul de pricesne susținut de doamna Oana Bozga Pintea după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie oficiată în Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, sâmbătă, 6 august 2016, a îmbogățit cu o nouă pagină seria de activități cultural religioase inițiate și organizate de sfințitul părinte Lucian Voșloban, protopopul ortodox al protoieriei Luduș, spre folosul enoriașilor interesați să-și ridice mintea și duhul spre Dumnezeu, spre Maica Domnului și spre Sfinți. Cartea de vizită a distinsei interprete de muzică sacră este înnobilată de părinteasca apreciere a Înalt Prea Sfințitului Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei: „Un buchet înmiresmat de alese pricesne ne dăruiește Oana Bozga Pintea, a cărei voce cristalină și duioasă este un instrument rafinat al Logosului dumnezeiesc, Iisus Hristos. Muzica ei caldă și apropiată sufletului omenesc ne conferă o licărire din armonia îngerească, creând un climat prielnic de rugăciune și meditație pioasă. Cele 14 pricesne sunt pline de conținut doctrinar, având puterea de a trezi în ascultători dorul după realitățile din cer.” Aprecierea ÎPS Irineu prefațează albumul „Fericit apostol al iubirii”, înregistrat la studioul „Glas transilvan”, din Cluj Napoca.

 

 

 

A consemnat

MIRCEA GHEBOREAN

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close